WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

досягнення запланованого результату.
3. Ланцюжок "результат - координація - контроль". Результатами здійснення економічної стратегії в умовах перехідної економіки можуть виступати стабілізація виробництва, вихід підприємства із кризового стану і досягнення стійкого зростання прибутку - рентабельності продукції. Досягнення даного результату забезпечується шляхом координації цілей структурних підрозділів і всіх працівників. Інструментами координації є: обговорення проблем; прийняття обґрунтованих управлінських рішень; бізнес-планування. Координації дій по досягненню результату сприяє контроль за прийнятими управлінськими рішеннями, включаючи самоконтроль працівників.
В умовах нестабільності чільну роль у розробці стратегії підприємства грають зовнішні умови, насамперед збутові. Найважливіша вимога при розробці стратегії - проведення комплексного аналізу кон'юнктури ринку, а також нормативно-правових актів, у тому числі в сфері податкової політики. Цю вимогу можна виконати шляхом узгодження методів стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу за допомогою комплексної розробки стратегії продукту. Схема формування стратегії продукту - товару наведена на мал. 5
Стратегічний маркетинг
Стратегічний Удосконалювання
менеджмент зовнішнього вигляду
продукту - товару

Вибір сектора Стратегія Просування
ринку В? продукту - товару ?Г продукту - товару
на ринку

Цінова політика
Рис.5 Взаємодія стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу:
Грань А - удосконалювання продукту - товару на основі запитів споживачів: визначення зовнішнього вигляду - стайлінг, конкурентноздатної упаковки, торгівельної марки; грань Б - цінова політика, що розробляється на основі вивчення попиту на ринку; грань В - вибір місця на ринку в широкому сенсі як фактору управління: від вибору господарської ніші до торгівельної облаштованості; грань Г - просування продукту - товару на ринку.
Ключовою стратегічною вимогою виступає також забезпечення з боку виробника підтримки створюваного товару протягом його життєвого циклу, насамперед на стадії експлуатації. Ця вимога виконується при наступних умовах: обліку запитів замовників (споживачів); оптимізації матеріальних потоків, вилученні нераціональних і зустрічних матеріальних потоків; мінімізації рівня розподілу праці і розміру замовлення і в той же час забезпечення безперервності виробництва.
Як показує аналіз, питанням розробки діючої стратегії продукту на промислових підприємствах приділяється недостатня увага. Як і раніше далекі від необхідного рівня якість, зовнішній вигляд і упаковки товарів, що випускаються, явно недостатній рівень організації процесу просування товарів у системі управління. На багатьох промислових підприємствах відсутня стратегія "передових рубежів", заснованих на інноваційних перетвореннях, а також стратегія тотальної якості по етапах і фазам життєвого циклу товару.
Таким чином, аналіз характерних тенденцій у розробці економічних стратегій на промислових підприємствах показує гостру необхідність у їхніх змінах відповідно до ринкових вимог. Першочергові засоби для російських підприємств зводяться до націлювання виробництва на споживача, а не на абстрактне зростання або скорочення обсягів. Це забезпечується шляхом координації цілей і погодженої роботи структурних підрозділів, всіх працівників, що беруть участь у процесі створення і реалізації товару.
Наслідком недостатньої заповзятливості, з одного боку, і недоглядів у розробці економічної стратегії - з іншого, є кризовий стан більшої частини українських підприємств. Іншими словами, найпоширенішою є стратегія скорочення виробництва, що припускає перегрупування сил і структурну перебудову підприємства.
У цих умовах ефективність дії державного регулювання антикризової діяльності підприємств повинна оцінюватися по розміру частки підприємств, що активно реалізують перші із чотирьох розглянутих економічних стратегій. Підприємства, здатні реалізовувати подібні стратегії, володіють двома необхідними якостями: по-перше, менеджмент спирається на команду заповзятливих керівників різного рівня управління й, по-друге, їхні дії професійно грамотні в умовах невизначеності ринку. Це дозволяє впорядковувати діяльність на рівні господарюючого суб'єкта.
Разом з тим, застосування подібного критерію оцінки державного регулювання антикризових процесів у національній економіці дозволяє коректувати цю діяльність також на державному рівні. Залучення всього арсеналу антикризових засобів на обох рівнях управління економікою є необхідною умовою ефективності системи антикризового управління.
2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА СЛОВ'ЯНСЬКІЇ ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
2.1. Коротка характеристика підприємства
Слов'янська ТЕС входить до складу Державної акціонерної енергетичної компанії "Донбасенерго" і через неї пов'язана з Об'єднаною енергетичною системою Півдня. Електростанція розташована в Донецькій області, поблизу центрів електричних навантажень і призначена для покриття базисних навантаженьенергосистеми. Підприємство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, розрахунковий рахунок, і керується законодавством України, Договором і Уставом.
Дане підприємство створене з метою сприяння соціально - економічному розвитку регіону і задоволення потреб населення і народного господарства в електроенергії, а також забезпечення теплоенергією підприємства, організації і громадян міста Миколаївка.
Для досягнення своїх цілей підприємство:
- співпрацює з державними, кооперативними, приватними підприємствами і громадянами;
- виробляє, реалізує електроенергію і теплоенергію;
- здійснює інформаційні послуги;
- здійснює будівництво і експлуатацію промислових та інших об'єктів;
- займається розшуком боржників.
Майно підприємства становлять основні і оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в балансі. Джерелами фінансування майна підприємства являються грошові і матеріальні внески засновників:
- доходи, отримані від реалізації продукції, робіт і послуг інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів - кредити банків та інших організацій. Все майно, що перебуває на балансі підприємства, є надбанням його засновників у частках, обумовлених Договором. До основних споруджень електростанції відносяться головні корпуси I і II черг, хімводоочистка, паливне господарство, спорудження системи золовловлення і золошлакоудалення, технічного водопостачання і електротехнічної частини. Головний корпус першої черги складається з паралельно розташованих машинного, деаераторного, бункерного, котельного і димососного відділень.
Головний корпус другої черги являє собою дубль-блок: котел-турбиногенератор-трансформатор. Двохвальний сьомициліндровий турбоагрегат 800 Мвт, розташований у машинному залі поперечно, одновальний п'ятициліндровий

 
 

Цікаве

Загрузка...