WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Така назва дозволяє виділити цю стратегію із чотирьох стратегій, розглянутих вище і відрізняючихся більше "технічним" змістом.
У західній літературі це явище і пов'язані з ним умови прийняття рішень позначаються терміном "Strategic Infection Point", впровадженим Гроувом, головним керуючим корпорації "Intel". Зазначена точка одержала також назву точки стратегічного згину, точки зміни існуючої глобальної стратегії і точки трансформації. По суті, дана точка в розвитку підприємства показує момент, коли проста зміна лінії поводження виявляється недостатньою і доводиться змінювати уявлення менеджера про керований бізнес, а також визначати, чим варто займатися далі. Принциповим моментом є те, що, потрапивши в цю точку, підприємство може пройти її, зробившись більш сильним (через реструктуризацію і підготовку - до виходу в новий сектор ринку і до нового бізнесу), або загинути.
Для розвитку підприємства, пов'язаного із цією точкою, важливий аналіз різноманіття факторів кон'юнктури в різних секторах ринку, динаміки наукових відкриттів і технологій, передбачення розвитку суспільства та ін. Але головне - це інтуїція менеджера, його вміння прогнозувати зміни ринкової кон'юнктури при виборі напрямку розвитку підприємства. Управління реструктуризацією, а також розширенням своєї присутності в новому секторі ринку - наслідок вибору нової стратегії розвитку бізнесу. Без цього згортання діяльності неминуче.
Розглянемо технологічний бік процесу вибору менеджером комбінації із чотирьох розглянутих вище стратегій.
Необхідно відзначити, що стратегія згортання, по суті, роз'ясняється в документах, що встановлюють нормативно-правову базу банкрутства, що здійснюється як у примусовому, так і в ініціативному порядку. Перші три стратегії характеризують ініціативний пошук підприємством шляхів поліпшення свого стану.
Якщо ініціативність менеджерів, їхня заповзятливість становить основну рушійну силу, що забезпечує виживання підприємства на ринку, то впорядковує їхню діяльність, робить її результативною певний набір принципів роботи над стратегією. До числа головних принципів відносяться наступні:
1) стратегічний менеджмент підприємства орієнтується на виробництво товару залежно від ринкових переваг;
2) критерієм дієвості стратегії виступає динаміка виробництва;
3) економічне зростання забезпечується за рахунок удосконалювання продукції, що випускається, або створення нової продукції, придбання власності, забезпечення контролю за роботою постачальника і системою розподілу;
4) скорочення обсягу виробництва здійснюється в ході структурної перебудови або ліквідації підприємства.
При цьому досвід роботи фірм у країнах з розвиненою ринковою економікою, на думку західних дослідників, вказує на наступні напрямки формування ефективних стратегій.
1. Стійкий темп зростання обсягів виробництва забезпечується за рахунок нововведень (інноваційного процесу).
2. Висока частка ринку досягається завдяки унікальності характеристик товару, застосуванню діючих каналів просування товару, ефективній рекламі.
3. При широкій ринковій орієнтації потрібно забезпечувати зниження витрат і диференціацію в регіонально-територіальному аспекті.
4. При орієнтації на окремий (специфічний) сегмент ринку найважливішим стратегічним напрямком виступає ефективне управління маркетингом.
5. Конкурентна позиція на ринку багато в чому визначає динаміку невиробничих витрат і цінову ринкову політику.
Суть організації робіт зі стратегічного менеджменту зводиться до досягнення узгодженості як безпосередньо між блоками, що роблять вплив один на одного, так і опосередковано в умовах інформації, що постійно обновляється. Подібну схему назвемо нелінійною організацією стратегічного управління. Головне її призначення - підвищення якості стратегічного управління. Основний інструмент - узгодження внутрішнього середовища підприємства із зовнішніми змінами (закономірними і випадковими). Практика прогресивних західних фірм показує, що такий підхід значно перевершує лінійну схему організації в умовах невизначеності зовнішнього середовища незалежно від її природи. Іншими словами, подібна організація процесу стратегічного менеджменту ефективно протистоїть формуванню кризових явищ у діяльності фірми.
Все різноманіття і розходження розроблених економічних стратегій піддається логічному впорядкуванню за допомогою широко розповсюдженого методу логічного квадрата. Стосовно до аналізу економічних стратегій промислового підприємства логічний квадрат виглядає так, як показано на мал. 4
Принцип Процес Результат
Обґрунтованість Організація Координація
Нормативно- Керівництво Контроль
правове забезпечення
Рис. 4. Аналіз економічної стратегії підприємства за методом
логічного квадрата.
Головні блоки в цій схемі: "принцип"; "процес"; "результат" - мають певний зміст і взаємозв'язки.
Горизонтальна взаємодія. Принцип - обґрунтування акценту в керуванні підприємством. Найпоширенішим у кризовій ситуації є цільовий підхід, висока ефективність якого підтвердилася в російськихумовах. Процес - вираження еволюційного підходу до досягнення мети через розвиток організації.
Іншими словами, процес досягнення мети розподілений у часі і припускає зміну структури підприємства. Результат - опис мети, що переслідується в процесі управління. На практиці опис бажаного результату здійснюється через систему цілей. Таке положення не дозволяє розглядати ланцюжок "принцип - процес - результат" як поетапну процедуру одержання результату. В умовах динамічного ринкового середовища цей ланцюжок по своєму характеру є ітераційною і націленим на пошук балансу результату, способу його досягнення (процесу) і основного правила побудови процесу.
Вертикальна взаємодія.
1. Ланцюжок "принцип - обґрунтованість - нормативно-правове забезпечення". При розробці економічної стратегії в якості основного може виступати принцип ключового положення цілей - пріоритетності проблем, які висуваються перед підприємством у просторі і у часі. Реалізація такого принципу можлива за рахунок обґрунтованості розроблювальних стратегічних заходів на базі солідного інформаційного забезпечення. Стратегічні заходи розробляються при сучасній нормативно-правовій підтримці господарської діяльності як процесу розвитку.
2. Ланцюжок "процес - організація - керівництво". Економічна стратегія представляється як процес цілеспрямованого розвитку підприємства. Реалізація процесу припускає раціональну організацію за допомогою сполучення таких операцій, як оптимальний розподіл ресурсів, вибір графіка руху, підготовка виробництва. Чіткість в організації розробки і реалізації економічної стратегії забезпечується за допомогою таких управлінських інструментів, як делегування повноважень і відповідальності, вибір найбільш раціонального стилю управління для

 
 

Цікаве

Загрузка...