WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
з менеджменту
Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція).
ЗМІСТ
Вступ
1. Теоретичні аспекти економічного механізму управління
підприємством в сучасних умовах
1.1.Суттєвість економічних методів господарювання
1.2 Концепція антикризового управління підприємством
1.3.Формування економічної стратегії антикризового управління
2. Аналіз та оцінка економічного механізму управління
на Слов'янській тепловій електростанції
2.1.Коротка характеристика підприємства
2.2.Оцінка економічних методів управління підприємством
2.3. Аналіз антикризового управління
3. Обґрунтування рекомендацій по удосконаленню економічного механізму управління Слов'янською ТЕС
3.1. Розробка програми антикризового управління
3.2. Прогноз розвитку підприємства
Висновки
Список використаних джерел
?
ВСТУП
В умовах переходу до ринкової економіки, структурній перебудові національної економіки, різкого загострення цілого ряду економічних, соціальних і політичних проблем у країні склалася кризова ситуація. Проведена державою економічна політика вже дала позитивні результати. Можна розмовляти про орієнтацію на фінансову стабілізацію, ослаблення тенденцій спаду виробництва і погіршення структури економіки. Разом з тим про реальне подолання всіх негативних тенденцій говорити ще рано. Однією з основних причин низьких темпів реформування економіки зараз є невпорядкованість системи управління.
Світова і вітчизняна практика переконливо довела, що якісне перетворення управління суб'єктами ринку в умовах перманентної кризи набуває сьогодні виняткового значення, приводить до об'єктивної необхідності радикальних змін у менеджменті, будь-якій ринковій обстановці, запобігає появу негативних явищ у бізнесі, забезпечує фінансову стабільність підприємств і організацій.
Проблема запобігання банкрутства підприємств, їхнього виживання в обстановці кризи дуже турбує українське суспільство. Як показала практика, система заходів, іменована антикризовим менеджментом, у випадку його успішного практичного застосування здатна реально допомогти компаніям, що терплять лихо.
Але ще ефективніша вона при здійсненні заходів, спрямованих на своєчасне запобігання кризових явищ, на оздоровлення економіки підприємства, на зміцнення його фінансів. Саме тому проблема антикризового менеджменту так актуальна для підприємств України сьогодні: вона обумовлена природою проведених у країні економічних реформ.
Актуальність проблеми обумовила і ціль дослідження: економічний механізм управління підприємством і його вдосконалення в сучасних умовах.
Предмет дослідження - економічні основи управління на об'єкті дослідження Слов'янської теплової електричної станції.
Завдання дослідження:
" простежити економічну природу антикризового управління;
" з'ясувати ключові економічні характеристики управління підприємством в умовах кризи;
" визначити ефективну методологію формування економічною стратегією антикризового управління;
" на основі аналізу економічного управління на Слов'янській ТЕС обгрунтувати внесені пропозиції та заходи, зорієнтовані на вихід із кризового стану.
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1.1. Суттєвість економічних методів господарювання
Методи управління відносяться до основних категорій менеджменту. Категорії менеджменту - найбільш загальні і фундаментальні поняття, що відображають істотні загальні властивості і стійкі відносини (зв'язки) у процесах і структурі управління організацією [11]. Через методи реалізуються функції і принципи менеджменту.
Методи менеджменту - способи здійснення управлінської діяльності, застосовуваного для постановки і досягнення цілей організації [8]. Зміст методу менеджменту, в остаточному підсумку, зводиться до відповідей на питання: як, яким способом можна досягти мети управління? Як здійснювати управлінську діяльність?
У практиці управління зазвичай застосовують одночасно різні методи і їхнє сполучення. Можна виділити наступні методи управління.
1. Загальнонаукові методи (системний підхід, комплексний підхід, моделювання, експериментування, конкретно-історичний підхід, метод соціологічних досліджень).
2. Конкретні методи, здійснюються по трьох основних напрямках:
" методи управління функціональними підсистемами організації (маркетинг, інновації, виробництво, фінанси і т.д.);
" методи виконання функцій управління (прогнозування і планування, організація, координація і регулювання, активізація і стимулювання, контроль);
" методи прийняття управлінських рішень (постановка проблеми, рішення проблем, вибори рішень і організації виконання ухвалених рішень).
Спрямованість методів управління завжди та сама - вони спрямовані на людей, що здійснюють різні види діяльності. Варто виходити з того, що в конкретному методі управління певним чином сполучаються (взаємодіють) і зміст, і спрямованість, і організаційна форма. У зв'язку із цим можна виділити наступні методи управління: організаційно-адміністративні, економічні, соціально-психологічні.
Центральне місце приділяється економічним методам. Поставлена мета досягається впливом на економічні інтереси керованого об'єкта.
Економічні методи являють собою сукупність економічних важелів, за допомогою яких досягається ефект, що задовольняє вимоги колективу в цілому зокрема [29].
Економічні методи управління - це прийоми, способи, технології цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, побудовані з використанням економічних інтересів. Сполучення цих методів створює ринковий механізм на фірмі і цілий напрямок у керуванні організацією - економічне управління [19].
Економічне управління оперує всіма ресурсами, бюджетом, бюджетним контролем і господарською діяльністю, оцінює і прогнозує економічні результати, становить і аналізує поточні звіти і т.д.
Бюджет - це опис очікуваних економічних результатів господарської діяльності, що буде проводитися в плановий період часу.
Звіт - це опис фактичних економічних результатів господарської діяльності за попередній період часу (місяць, квартал, рік).
Бюджетний контроль - порівняння показників бюджету і відліку за відповідний період часу.
Економічні результати - розрахунок і опис одержання доходу, витрат, прибутків за відповідний період часу і висновки:
o продовжувати діяльність у тому ж руслі;
o розширити діяльність або змінити її;
o відмовитися від збуту або скоротити його і ін.
Але все вищевикладене - це лише вершина айсберга. Його суть і основа - економічні інтереси людей, власників і найманих робітників. Для розвитку і обліку цих інтересів застосовуються наступні основні економічні методи:
o планування на базі маркетингу;
o гнучке ціноутворення;
o ефективне фінансування і рухливість капіталу;
oпідвищення продуктивності;
o підвищення рентабельності;
o економія ресурсів;
o стимулювання і винагорода персоналу;
o розвиток

 
 

Цікаве

Загрузка...