WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

щодо розвитку виробництва, так і глибшого проникнення продукції підприємства на ринок;
- в галузі цінової політики відокремити ціноутворення по філії підприємства та виробничих дільницях цехів 2 і 3 для утримання рівня конкурентноспроможних цін при збільшенні матеріальних витрат на виробництво.
Виконання вказаних вище стратегічних завдань розвитку виробництва зумовить чітке виконання показників фінансового плану підприємства.
Додаток 1
Заходи, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та ефективність їх здійснення
Назва заходів Методи здійснення заходів Цілі, що досягаються
збільшення випуску продукції ціна повинна бути нижчою за ціну конкурентів на ринку
Стабільне становище на ринку і висока конкурентоспроможність продукції
посилення співпраці з споживачами Зацікавлення споживачів у високій якості продукції (знижки, акції) Споживачі стають постійними клієнтами підприємства - виробника
підвищення якості низькосортної продукції заміна низькосортної продукції на високосортну, яку споживачі купують у конкурентів за значно вищими цінами
Високий попит на продукцію, а також висока реалізація товарів
Додаток 2
Кількісне або якісне значення чинників і показників діяльності торгівельного підприємства
Чинники або показники Кількісне або якісне значення
1. Сфера діяльності Вироби з деревини і металу, обробка дерева, промислові товари
2.Чисельність працюючих 347 чол. ( т.ч. засуджені -279 чол.).
3.Тип підприємства Державне підприємство Коломийської ВК № 41 УДДУПВП в Івано-Франківській області, створене в 1962 році.
4.Річний обсяг товарообігу 2032,8 тис.грн.
5.Наявність торгівельних комплексів
Немає
- в них торгівельних відділів Немає
6.Штатний розпис (осіб) 21 - особи начальницького складу;
7.Соціальна інфраструктура підприємств
8.Стиль взаємовідносин директора з працівниками Начальник виправної колонії має хороші взаємовідносини з працівниками. Здійснює керівництво згідно теорії "y", яка притаманна демократичному типу керівника.
9.Неформальні групи Є наявні неформальні групи, які здійснюють свою діяльність за спільними інтересами
10.Наявність профспілкової організації
Немає
11.Наявність осередків політичних партій
Немає
12.Свята підприємства Святкує всі загальнодержавні свята
13.Технологія торгівлі Реалізація готової продукції, яка виробляється на підприємстві; здійснює доставку продукції замовникам власним транспортом
14.Плин. кадрів
15.Система матеріального стимулювання працівників
Премії, доплати, надбавки та інші компенсаційні виплати
16.Організація праці Почасова форма оплати праці
17.Засоби морального стимулювання працівників
Керівник з повагою ставиться до підлеглих і турбується про них
18.Будівля підприємства Чотирьохповерхова
Висновки
"Ми живемо в епоху, характерною ознакою якої є постійні зміни. Тому нашим завданням є - створити такі організаційні структури, які б не лише дозволяли постійно адаптуватись до змій, що відбуваються, але й активно впливати на цей процес. Це означає, що організація рухається за вимогами ринку, а не навпаки!"
А. Вайсман
Організація є системою, тобто сукупністю взаємопов'язаних, взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів. На сучасному етапі усі організації розглядаються як відкриті системи, тобто такі, внутрішні елементи яких взаємодіють не лише між собою, але із зовнішнім середовищем.
Будь-яка організація складається з груп (колективів). За визначенням Марвіна Шоу група (колектив) - це дві і більше особи, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа здійснює вплив на конкретних людей (працівників) і одночасно знаходиться під впливом конкретних людей.
"Організації існують лише з однієї причини: щоб допомогти людям зробити те, що поодинці кожному було б не під силу"
Р. Уотермен
Організації оточують людину протягом усього її життя. Це дитячі садки, навчальні заклади, підприємства, установи й т. ін. Організації виробляють продукцію і послуги, споживаючи які людство живе і розвивається, визначають умови життя в суспільстві й контролюють дотримання їх, дають можливість виражати й реалізувати власні погляди та інтереси. Якщо розглядати організацію як абстрактне поняття, то вона являє собою об'єднання людей, які спільно працюють для досягнення певної мети.
"Керівництво людьми здійснюється тоді, коли люди, які мають певні мотиви й мету в конкуренції та боротьбі з іншими, мобілізують інституційні, політичні, психологічні та інші ресурси, щоб спонукати, залучати й задовольняти мотиви послідовників"
Джеймс Макгрегор Беріс
За деякими теоріями, організації бувають бюрократичні й діалектичні. Панівною організаційною структурою є бюрократична організація. Вона відрізняється від інших тим, що індивідуума наділяють правом здійснювати повноваження.
Список використаної літератури
1. Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні
положення та прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997 ;
2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: навч. посібник,
Київ ЦУЛ, 2003;
3. Герчиков И.Н Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995;
4. Економіка та менеджмент: Навч. посібник/ Під редакцією О.Є.Кузьміна.
- Львів: Державний університет "Львівська політехніка";
5. Іванова І.В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. -К.: Київ.
Над. торг.-екон. ун-т, 2001;
6. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб._ К.:
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001;
7. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.
-К.: Т-во "Знання", КОО, 1999;
8. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. -Львів: Центр Європи, 1995.
9. Кузьмін О.Є. Формування органів управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємств. Регіональна економіка. - 1997;
10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади
менеджменту. Навч. посіб., Львів 2002;
11. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р., ВВР.№14;
12. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р. №24;
13. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с
англ..-М.: Дело, 1992;
14.Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати
організацію: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
15. Мартинснко Н.М. Менеджмент фірми, 1995.
16. Немцов В. Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій
2000.
17. ПіддубнаЛ.П. .Менеджмент 2000.
18. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент 2002.
19. Уткин Є.А. Управление фирмой,1996.
20. Хміль Ф.І. Менеджмент, 1995;
21. Хміль Ф.І. Становлення Сучасного менеджменту в Україні (проблеми
теорії та практики). - К., 1996;
22. Хміль Ф.І. Практичні завдання менеджменту торговельного
підприємства. - К., 1998;
23. Щекин Г. Основи кадрового менеджменту. -К.1993;

 
 

Цікаве

Загрузка...