WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

централізації і децентралізації функцій управління кількісний і якісний склад працівників управлінського персоналу.
Організаційні структури являють собою базові блоки, які є в основі усієї організації. Поєднання різних типів структур дає можливість спроектувати таку структуру, яка відповідає поставленим менеджером завданням.
Побудова організаційної структури управління підприємством залежить перш за все від його масштабів (обсягів виготовлюваної продукції, її видів, технологічної і конструктивної складності тощо). Саме масштабність виробництва визначає потребу у виділенні певних видів робіт у несоціальні напрями, які вимагають відповідної координації.
На підприємстві Коломийської виправної колонії (№ 41) розроблена і з роками виробничо-господарської діяльності вдосконалена та доведена до оптимального рівня організаційна структура управління виробництвом. Як у щоденній практичній роботі з організації виробничого процесу, так і при здійсненні планування, підготовці організаційно-технічних заходів, тощо налагоджена взаємодія між відділами і службами по горизонталі. При розробці різних проектів застосовується сітковий графік виконання проміжних завдань і розрахунків. Приведена схема структури чітко демонструє вертикаль управління, підлеглість і рівень посадових осіб і структурних підрозділів.
Середньоспискова чисельність персоналу підприємства за 9 місяців 2005 року склала 347 чол., в тому числі 68 атестованих і вільнонайманих осіб, з них за категоріями :
21 - особи начальницького складу;
37 - вільнонаймані фахівці і службовці;
10 - вільнонайманих робітники .
Фонд оплати праці підприємства за звітний період склав 457,2 тис. грн., в тому числі штатних працівників 230,0 тис. грн., з них:
110,1 тис. грн. - начальницького складу;
96,6 тис. грн. - вільнонайманих фахівців і службовців;
23,3 тис. грн. - вільнонайманих робітників, що забезпечило середньо-місячну заробітну плату даних категорій працюючих в сумі 582 грн. 54 коп., 283 грн. 45 коп.,258 грн. 89 коп. відповідно .
Крім забезпечення єдиноначальства, контролю за виконанням як поточних, так і стратегічних завдань, на підприємстві діє зворотній зв'язок від підрозділів нижчого рівня вертикально вгору, що дає змогу оперативно отримувати інформацію для розробки проектів і прийняття далі оптимальних управлінських рішень. Проте, частина посад не укомплектована, а певні працівники до роботи залучаються за неповним фондом робочого часу.
2.4.Групи та риси організації
Будь- яка організація складається з груп (колективів). За визначенням Марвіна Шоу група (колектив) - це дві і більше особи, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа здійснює вплив на конкретних людей ( працівників) і одночасно знаходиться під впливом конкретних людей. В організації тісно переплетені два види груп : формальні та неформальні.
Формальні групи створюються за бажанням керівника у результаті вертикального та горизонтального поділів праці з метою виконання певних завдань і досягнення конкретних цілей. Виділяють 3 типи формальних груп :
- групи керівників (командні групи) : президент компанії і віце -президенти, начальник цеху та його заступники тощо.
- цільові виробничі (господарські) групи : групи технологів, дизайнерів, конструкторів, фінансистів, економістів тощо.
- комітети, які у свою чергу поділяються на спеціальні (комітет з усунення браку на виробництві, комітет зі скорочення працівників, ліквідаційна комісія) та постійні (ревізійна комісія, науково - технічна рада, рада директорів та ін.) .
Неформальні групи створюються спонтанно на засадах соціальної взаємодії. Працівники вступають у неформальні групи для задоволення почуття причетності, взаємодопомоги, взаємо захисту, тісного спілкування. У неформальних групах є також певна структура, неформальний лідер, вони використовують у своїй діяльності неписані правила (норми), але управляти ними значно складніше, ніж формальними групами.
Можна виділити такі загальні риси організацій :
1.наявність ресурсів : людей, капіталу, матеріалів, технології, інформації тощо.
2.залежність від зовнішнього середовища (економічних умов, громадських організацій, міжнародних подій, законодавчих актів, конкурентів, менталітету суспільства тощо.).
3.горизонтальний поділ праці (виділення конкретних завдань), підрозділи, які виникли в результаті горизонтального поділу праці.
4.вертикальний поділ праці, спрямований на координацію роботи, тобто здійснення процесу управління.
5.необхідність управління.
6.наявність формальних та неформальних груп.
7.здійснення певних видів діяльності (виробничої, фінансової, інвестиційної, торговельної, науково- дослідної тощо).
Ефективність запропонованих заходів, щодо вдосконалення системи управління
Стратегія розвитку виробництва зводиться до:
- фінансового оздоровлення і стабілізації підприємства шляхом списання заборгованості ( як дебіторської, так і кредиторської );
- пожвавлення комерційної діяльності підприємства за рахунок поглиблення співпраці з:
МП "Союз - 96" (м. Чернівці) - по виробництву шпону струганого. Фірма спеціалізується на торгівлі шпоном струганим із закордонними споживачами;
ТзОВ "Укргідравліка" (м. Чернівці) - по виробництву шпону лущеного. Фірма спеціалізується на експорті шпону лущеного;
ТзОВ "Олісма" (м. Хмельницький) - по виробництву шпону лущеного. Фірма має широкі зв'язки зі споживачами ортопедичних меблів на всій території України;
ТзОВ "Захід-сталь" (м. Івано-Франківськ) - по виробництву секцій огорожі, габіонних ящиків, решіток арматурних, строп. Взаємовигідні зв'язки з даним споживачем підприємство колонії має протягом двох років, отримуючи від ньогометалопрокат;
ТзОВ "Уніплит" (смт. Вигода Івано-Франківської області) - по виробництву піддонів. Взаємовигідні зв'язки з даним споживачем підприємство підтримує з 2000 року;
ПМК-82 (м. Коломия) - по виробництву ящиків габіонних та бордюрів. Взаємовигідні зв'язки з даним споживачем підприємство підтримує з 1990 року.
- виконання попередніх завдань дасть змогу збільшити суму обігових коштів для погашення заборгованості по заробітній платі виробничому персоналу, що підвищить матеріальну зацікавленість працівників у кінцевому результаті діяльності підприємства;
- зміна структури випуску продукції за рахунок зняття з виробництва 5-ти низькорентабельних чи малоліквідних видів продукції ( шлакоблоків, паличок для морозива, виробів " Єгоза ", комплектів заповнень, сап) при одночасному впровадження у виробництво 7-ми нових видів продукції переважно побутового призначення, які мають сталий попит на споживчому ринку;
- збільшення обсягів виробництва високоліквідних видів продукції при їх високій рентабельності дасть можливість акумулювати грошові кошти для компенсації збитків при максимальній реалізації продукції, що тривалий час зберігається на складі готової продукції і не може бути продана по діючій ціні;
- перерозподіл функцій працівників ВМТПЗіМ з метою відокремлення посадової одиниці для суттєвого і глибокого маркетингового вивчення споживчого ринку, створення відповідного "банку даних", опрацювання наявної інформації для вироблення оптимальних управлінських рішень як

 
 

Цікаве

Загрузка...