WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Комунікаційні бар’єри та методи їх подолання - Курсова робота

Комунікаційні бар’єри та методи їх подолання - Курсова робота

слухати. Бути добрим слухачем означає, що особа повинна підготуватися слухати, не перебиваючи того, хто говорить, сконцентруватись як на словах, так і на їхньому значенні, бути терплячою і давати доречні запитання. Вміння слухати таке важливе, що компанії Delta, IBM. Unisys розробили спеціальні програми навчання для своїх менеджерів, щоб вони стали добрими слухачами. Крім уміння слухати, є ще кілька індивідуальних навиків, які стимулюють ефективні комунікації. Передусім не зворотний зв'язок, забезпечений двонапрямленими комунікаціями, які дають змогу запитувати, пояснити, з'ясувати результат комунікації. У цілому, що складніше повідомлення, то доцільніші двонапрямлені комунікації. Крім того, відправник повинен знати,що різні одержувачі по різному сприймають значення слів. Наприклад, звертаючись до акціонерів, менеджер часто користується терміном прибутки. Звергаючись до лідерів профспілок, вони, однак, не дуже часто говорять про прибутки.
Відправник також повинен намагатися заслужити довіру. Для цього не потрібно вважати себе у всьому експертом, а ретельно готуватися до передавання інформації
Додаток 1
Заходи, що подолання комунікаційних бар'єрів та ефективність їх здійснення
Назва заходів Методи здійснення заходів Цілі, що досягаються
Якісне спілкування Правильне сприйняття інформації Налагоджується взаєморозуміння між працівниками
Уміння слухати сконцентруватись як на словах, так і на їхньому значенні Розуміння і швидке сприйняття інформації
Забезпечення зворотнього зв'язка Висловлення думки про отриману інформацію З'ясування мети переговору
Додаток 2
Кількісне або якісне значення чинників і показників діяльності торгівельного підприємства
Чинники або показники Кількісне або якісне значення
1. Сфера діяльності Виробництво товарів народного споживання
2.Чисельність працюючих 56 осіб (засуджені 57)
3.Тип підприємства Державне підприємство Долинського виправного центру №118
4.Річний обсяг товарообігу 505,0 тис. грн.
5.Наявність торгівельних комплексів Немає
- в них торгівельних відділів Немає
6.Штатний розпис (осіб) 56 осіб
7.Соціальна інфраструктура підприємств
8.Стиль взаємовідносин директора з працівниками Керівник відноситься до підлеглих згідно теорії " X ", що характеризує автократичний тип керівника
9.Неформальні групи Існує декілька неформальних груп
10.Наявність профспілкової організації Немає
11.Наявність осередків політичних партій Немає
12.Свята підприємства Всі державні свята
13.Технологія торгівлі Реалізація та доставка готової продукції
14.Плинність кадрів, % в рік
15.Система матеріального стимулювання працівників Премії, різні надбавки та доплати, тобто всі можливі заохочення
16.Організація праці Почасова форма оплати праці
17.Засоби морального стимулювання працівників Керівник не намагається морально стимулювати працівників
18.Будівля підприємства Двохповерхова
Висновки
Комунікації - це невід'ємна і важлива частина праці менеджера. У комунікативному процесі беруть участь відправник, який закодовує значення і передає йoгo, та одержувач (їх може бути кілька), який приймає повідомлення і розкодовує його. Будь-яку частину всього процесу можуть перервати завади.
Регулювання інформаційних потоків означає, що відправник або одержувач уживає заходів до того, щоб упевнитися, чи немає перевантаження інформацією. Для відправника попередження надмірних потоків може означати не передавати одночасно надмірний обсяг інформації через систему. Для одержувача це може означати привертання уваги до факту, що його змушують виконувати одночасно дуже багато завдань. Багато менеджерів обмежують приймання інформації, періодично селекціонуючи журнали і звіти, які вони отримують, або навчаючи секретаря відбирати телефонні дзвінки та відвідувачів.
Обидві сторони повинні розуміти цінність річних засобів комунікації. Наприклад, коли менеджер готується звільнити підлеглого, про це потрібно повідомити його персонально. Особистий контакт дасть змогу менеджерові пояснити ситуацію і відповісти на запитання. Коли метою повідомлення є підвищення платні, то адекватними можуть бути письмові комунікації, а згодом менеджер може доповнити письмове повідомлення особистим привітанням.
Керування комунікативним процесом передбачає виявлення бар'єрів ефектніших комунікацій і розуміння того, як їх треба долати. Бар'єри можна ідентифікувати на індивідуальному та організаційному рівнях. Відповідно, для подолання цих бар'єрів можна використати як індивідуальні, так і організаційні навики та вміння.
Список використаної літератури
1. Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні
положення та прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997 ;
2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: навч. посібник,
Київ ЦУЛ, 2003;
3. Герчиков И.Н Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995;
4. Економіка та менеджмент: Навч. посібник/ Під редакцією О.Є.Кузьміна.
- Львів: Державний університет "Львівська політехніка";
5. Іванова І.В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. -К.: Київ.
Над. торг.-екон. ун-т, 2001;
6. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб._ К.:
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001;
7. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.
-К.: Т-во "Знання", КОО, 1999;
8. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. -Львів: Центр Європи, 1995.
9. Кузьмін О.Є. Формування органів управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємств. Регіональна економіка. - 1997;
10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади
менеджменту. Навч. посіб., Львів 2002;
11. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р., ВВР.№14;
12. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р. №24;
13. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с
англ..-М.: Дело, 1992;
14.Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати
організацію: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
15. Мартинснко Н.М. Менеджмент фірми, 1995.
16. Немцов В. Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій
2000.
17. ПіддубнаЛ.П. .Менеджмент 2000.
18. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент 2002.
19. Уткин Є.А. Управление фирмой,1996.
20. Хміль Ф.І. Менеджмент, 1995;
21. Хміль Ф.І. Становлення Сучасного менеджменту в Україні (проблеми
теорії та практики). - К., 1996;
22. Хміль Ф.І. Практичні завдання менеджменту торговельного
підприємства. - К., 1998;
23. Щекин Г. Основи кадрового менеджменту. -К.1993;

 
 

Цікаве

Загрузка...