WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

поставлених цілей незалежно від форм власності. Завданням управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки є формування виробничого поводження співробітників, що забезпечує досягнення організаційних цілей. Тому цілісність системи управління персоналом підприємства є важливою умовою її ефективного функціонування. Ефективне управління персоналом неможливо без активної і постійної участі вищогокерівництва організацією у визначенні завдань управління персоналом, моделюванні поводження, створенні і впровадженні систем управління, оцінці їхньої ефективності.
Кінцева мета роботи з управління персоналом в умовах ринкових відносин - максимальне зближення очікувань підприємства і інтересів працівника, відмова від політики мінімальних вкладень у персонал підприємства і відведення вирішальної ролі системи управління персоналом підприємства у формуванні кадрової політики і механізму її реалізації.
Ключовим принципом управління персоналом підприємства виступає принцип підбора і розміщення кадрів по їх особистісних і ділових якостях, що реалізується через систему певних заходів.
Методи управління персоналом - способи рішення завдань по управлінню персоналом відповідно до певних принципів. Методи управління персоналом на підприємствах підрозділяються на три основні групи: економічні, організаційно-розпорядницькі або адміністративні, а також соціально-психологічні [10].
Організація управління персоналом підприємства провадиться на основі концепції розвитку підприємства, що складає із трьох частин: виробничої, фінансово-економічної і соціальної концепції. Кадрова політика підприємства - сукупність основних моделей, цілей і подань, найбільш важливих, принципових основ які визначають генеральний напрямок і зміст кадрової роботи, є вирішальними в сфері управління персоналом підприємства і відносин підприємства до зовнішнього оточення. Сукупність властивостей кадрової політики підприємства визначається її зв'язком зі стратегією, орієнтацією на довгострокове планування, значимістю ролі кадрів, навкруги взаємозалежних функцій і процедур по роботі з персоналом. Управління кадрами в рамках підприємства, будучи невід'ємною частиною його господарської політики, має стратегічний і оперативний аспекти.
Відмінні риси японського менеджменту: японські керівники звертають головну увагу на формування потрібного настрою в працівників. Японська фірма прагне створити для працівників специфічну атмосферу, у якій він відчував би себе захищеним і опікуваним, а також здатним реалізувати свої життєві наміри. Японські менеджери розуміють управління як діяльність, тісно пов'язану з упорядкуванням поводження людей. Для менеджера це безперервний процес роботи серед своїх підлеглих. Розуміння японського менеджменту напевно допоможе українським господарникам, економістам, бізнесменам глибше розібратися в проблемах економіки своєї країни, дасть можливість до вдосконалювання виробництва. Оволодіння стрижнем японського менеджменту - відмова від вузької спеціалізації, універсальний розвиток працівника і пов'язані з таким розвитком стабільна зайнятість, ротація кадрів усередині фірми, навчання в процесі роботи і т.д. - необхідно кожному підприємству, щоб вижити в конкурентній боротьбі [5].
2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЯ "ЮВІЛЕЙНИЙ" СЛОВ'ЯНСЬКОГО
ДП ЗАТ "УКРПРОФЗДРАВНИЦЯ"
2.1. Характеристика санаторія "Ювілейний"
Санаторій "Ювілейний" є філією Слов'янського дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофздравниця".
Власником майна філії є ЗАТ "Укрпрофздравниця". Філія користується переданим йому майном без права ухвалення рішення про відчуження основних фондів. Користуючись майном, філія забезпечує його використання відповідно до профілю, цілями і завданнями, певними Уставом дочірнього підприємства і Положенням про філію. Продаж і передача іншим підприємствам і організаціям, у тому числі громадянам, обмін, здача в оренду, а також списання з балансу майна здійснюється у встановленому ЗАТ "Укрпрофздравниця" порядку. Філія формує фонди з отриманого прибутку відповідно до рішень органів управління головного підприємства.
Санаторій "Ювілейний" є правонаступником філії лікувально-оздоровчих установ профспілок України ЗАТ "Укрпрофздравниця".
Санаторій "Ювілейний" не є юридичною особою, перебуває в підпорядкуванні Слов'янського дочірнього підприємства ЗАТ "Укрпрофздравниця", має власний баланс, що входить до складу зведеного балансу Слов'янського дочірнього підприємства, діє на основі господарського розрахунку від його імені, має круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки з емблемою ЗАТ "Укрпрофздравниця".
Для здійснення своєї діяльності філія має право за дорученням дочірнього підприємства відкривати поточні рахунки в одній із кредитних установ у встановленому порядку. Філія діє від імені Слов'янського дочірнього підприємства на підставі виданої йому доручення, платить податки, оформляє акти по землекористуванню, одержує ліцензії на ліцензійні види підприємницької діяльності, виступає стороною в господарських і інших договорах, від імені дочірнього підприємства може бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді.
У своїй діяльності філія керується чинним законодавством України, Уставом дочірнього підприємства, Положенням про філію, рішеннями Ради і Правління ЗАТ "Укрпрофздравниця", наказами і розпорядженнями голови Правління ЗАТ "Укрпрофздравниця" і Генерального Директора Слов'янського дочірнього підприємства. Ліквідація і реорганізація філій проводиться за рішенням дочірнього підприємства відповідно до законодавства України і Уставом дочірнього підприємства.
Метою діяльності філії є надання громадянам комплексного спеціалізованого (реабілітаційного) лікування, відпочинку і інших послуг на базі нових економічних відносин організації лікувально-оздоровчого процесу і реабілітації хворих; ефективного використання наявної матеріальної бази; одержання прибутку від здійснюваної діяльності.
Основним предметом діяльності філії є:
" організація і надання санаторно-курортних послуг і відпочинку громадянам України;
" надання кваліфікованої платної медичної допомоги хворим
Основними факторами мікросередовища санаторію "Ювілейний", що роблять безпосередній вплив на здійснення його діяльності є споживачі і конкуренти, посередники, постачальники, банки, законодавчі і виконавчі органи.
Засновником і власником майна Слов'янського дочірнього підприємства (СДП) є Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофздравниця", що є правонаступником Української республіканської ради по керуванню курортами профспілок, що перебуває в місті Києві, відповідно до рішення Зборів акціонерів суспільства.
СДП Закритого акціонерного товариства

 
 

Цікаве

Загрузка...