WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

адекватність використовуваного методу ситуації в організації. У цьому змісті відомі на сьогодні методи, технології і процедури управління персоналом можуть бути об'єднані в три підгрупи: методи формування кадрового складу, методи підтримки працездатності персоналу, методи оптимізації кадрового потенціалу і реорганізації.
Практичну значимість роботи може скласти впровадження в санаторії "Ювілейний" наступних пропозицій:
Управління персоналом повинне здійснюватися через узгодження цілей між співробітниками і керівником. Однозначні і ясні цілі, які по можливості повинні обговорюватися і узгоджуватися зі співробітниками при складанні планів їхньої діяльності, облік здатностей співробітників при затвердженні робочих цілей, пояснень зв'язку між цілямипрацівника, цілями підрозділів і цілями підприємства в цілому.
Пропонується більш широко впроваджувати на підприємстві систему відрядної оплати праці, з метою зацікавити виконавців у росту обсягів виробництва.
Також потрібно провести в життя ряд заходів у соціальній сфері, а саме: більш послідовно вводити в життя систему пільг для сімейних працівників, працівників з дітьми, учнів для закріплення тенденції стабілізації кадрового складу.
З метою підвищення кваліфікаційного рівня працівників підприємства необхідно скласти конкретний довгостроковий план навчання персоналу з урахуванням потреб підприємства. Доцільним буде впровадження в практику підприємства принципу полівалентності персоналу, тобто усередині підприємства організувати роботу з вивчення основ суміжних спеціальностей.
Потрібно приділити більша увага нематеріальної мотивації на підприємстві. Варто також розробити і на рівні підприємства оформити нормативну систему заохочення працівників за висування нових робочих ідей.
Дуже важливим і корисним нововведенням стане практика, що нині не застосовується підприємством, створення при необхідності спеціальних груп для рішення конкретних завдань.
Роль і цілі управління перебувають у тісному зв'язку між собою. Роль керівника, що займає певну посаду, представляє набір певних поведінкових правил, міру його впливу і ступінь участі в цілеспрямованій діяльності.
Отже, управління персоналом ефективно настільки наскільки успішно співробітники організації використають свій потенціал для реалізації вартих перед нею цілей; тобто наскільки ці цілі є досягнутими. Затвердження цього положення як непорушний постулат є найбільш важливою умовою створення ефективної системи управління персоналом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Галенко В.П. и др. Управление персоналом и эффективность предприятий. - К., 1997.-202 с.
2. Гаузнер Н., Иванов Н., Михина М. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку / / Мировая экономика и международные отношения, 1992.- № 9.
3. Герчикова И. Н. Менеджмент, 1994.-206 с.
4. Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие.- С.-Пб., 1995.-240 с.
5. Грачев М.В. Суперкадры: управление персоналом в международной корпорации. - М., 1993. -280 с.
6. Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. Пособие / Пер. с англ.; под ред. Шленова Ю.В. - М.: БИНОМ, 1997.
7. Дятлов В.А. и др. Управление персоналом: Учеб. Пособие // Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихала В.Т. - М.: ПРИОР, 1998.
8. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм: Исследование зарубежного опыта, 1998.
9. Джен Ягер Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса/ Пер. с англ. - М., 1994. - 288 с.
10. Как добиться успеха: Практические советы деловым людям/ Под общ. ред. В.Е. Хруцкого. - М.,1992. - 510с.
11. Журнал "Office", 2003. - № 3
12. Журнал "Управление персоналом", 2003. - № 1.
13. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. - К., 1998.-224с.
14. Комаров Е.И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом, 2003. - № 1 .- С. 38-41.
15. Каору И., Японские методы управления качеством. - М: Экономика, 1988.
16. Кредісов А.І., Панченко Є.Г. Менеджмент для керівників. -К.: Т-во "Знание", КОО, 1999 - 556с.
17. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. Пособие / Под ред. П.В.Шеметова. - Новосибирск: НГА У, 1998.
18. Матрусова Т.Н., Япония: материальное стимулирование в фирмах. - М: Наука , 1992.
19. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами. - М.: ИНФРА М, 1999.
20. Материалы секций "Кадровое обеспечение социально-экономического развития региона. Перспективы социального партнерства" региональной научно-практической конференции. - Донецк, 1999.
21. Международный журнал "Проблемы теории и практики управления" №6, 1995. стр. 108 - 114.
22. Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира.- М., 1999.-188 с.
23. Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Максимцова М.М. и Игнатьевой А.В. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999 - 343с.
24. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1993. - 400с.
25. Огонесян И.А. Управление персоналом организации. - М.: 2001 - 450с.
26. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом.- М., 1997.-320 с.
27. Основы теории оптимального управления: Учеб. Пособие для экон. вузов / Под ред В.Ф.Кротова. - М., 1990.-200 с.
28. Основы управления персоналом / Под ред. Генкина Б.М. - М., 1996.- 380 с.
29. Положение "О филиале Славянского дочернего предприятия Закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравниця" санатория "Юбилейный".
30. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции/ К.А. Волкова, И.П. Дежкина. - М., 1997. -526с.
31. Пшенников В.В., Японский менеджмент. 27 уроков для нас. - М.: Изд. "Япония сегодня", 1997.
32. Результаты исследования методов мотивации // Управление персоналом, 2003. - № 1. - С.30.
33. Рофе А.И., Стрейко В.Т., Збышко Б.Г. Экономика труда: Учебник для ввузов / Под ред. проф. А.И.Рофе. - М.: Издательство "МИК", 2001. - 248с.
34. Система работы с кадрами управления. - М.: Мысль, 1984.
35. Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом. - СПб., 2001.- 246 с.
36. Тарелкина Т., Рыжкова Т. Мотивация в стиле ретро // Управление персоналом, 2003 .- № 1.- С. 17-20.
37. Теория и практика управления персоналом: учеб. пособие/ Г.В. Щокин.- К., 1998. - 256 с.
38. Хачванкян В.В., Нестерова Е.В. Управление трудовыми ресурсами. Учебное пособие. - Донецк: ДИЭХП, 1998. -120с.
39. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2003. - 567с.
40. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К: Т-во "Знание", КОО, 1998 - 512с.
41. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятий. - М., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...