WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

працівників підприємства необхідно скласти конкретний довгостроковий план навчання персоналу.
Доцільним буде підвищення рівня впровадження в практику підприємства принципу полівалентності персоналу. Із цією метою організувати усередині підприємства семінари для вивчання основ суміжних спеціальностей.
Позитивні результати дасть також оптимізація інформування трудового колективу про стан справ на підприємстві, основних економічних показниках, успіхах і прорахунках.
Крім того, необхідно періодично організовувати психологічний тренінг керівників підприємства для виявлення шляхів рішення насущних проблем організації управління підприємством.
Дуже важливим і корисним нововведенням стане практика, що нині незастосовується підприємством, створення при необхідності спеціальних груп для рішення конкретних завдань.
До таких завдань, розв'язуваним кадровими службами організації можна віднести наступні:
" автоматизована обробка дані анкетування і тестування потенційних співробітників організації;
" оцінка ступеня відповідності характеристик працівника принципам і вимогам, пропонованих організацією при прийомі на роботу;
" підбор, оцінка ділових якостей і розміщення персоналу;
" ведення адміністративної практики організації;
" активна взаємодія з кадровими агентствами;
" оперативна взаємодія з територіально розділеними підрозділами організації;
" обробка масивів даних для пошуку необхідної інформації;
" підготовка звітної документації;
" підготовка довідкової інформації для ухвалення рішення керівником;
" аналіз проблеми кадрового складу і вироблення принципів і методів управління персоналом.
Рішення основної частини перерахованих завдань можливо з використанням локальної обчислювальної мережі. Використання технології обчислювальних мереж дозволить зняти величезну частку інформаційних завдань для того, щоб звільнити людину від чистої механічної діяльності і створити умови для творчої роботи. Локальні обчислювальні мережі допомагають реалізувати концепцію комплексної автоматизованої обробки інформації.
Створення комплексної автоматизованої системи включає послідовність ряду етапів:
" автоматизація процесів збору, зберігання і видачі даних;
" використання устроїв для автоматизованої обробки текстової інформації;
" інтеграція відособлених процесів обробки інформації в єдину внутріфірмову систему;
" об'єднання технічних коштів обробки цифрової і текстової інформації за допомогою електронної пошти.
Процес проектування і розгортання локальної комп'ютерної мережі є досить трудомістким і вимагає високої кваліфікації фахівців, які займаються установкою мережі. Топологія обчислювальної мережі може збігатися з організаційною структурою підприємства, а може істотно відрізнятися від її. Побудова топології мережі визначається цілим рядом специфічних факторів.
Використання локальних обчислювальних мереж відкриває двері до використання технології інформаційних баз даних.
Багато закордонних фірм мають у своєму арсеналі бази даних, у яких зберігатися інформація про кадровий склад працівників. База даних постійно обновляється і містить максимально докладну, систематизовану по найрізноманітніших ознаках інформацію, обумовлену специфікою діяльності кадрового органа. Робота з вибірками з бази даних різної складності дозволяє стежити за укомплектованістю штатів, переміщенням кадрів усередині фірми, набором і звільненням працівників, підвищенням їхньої кваліфікації, а також дозволяє вирішувати цілий ряд інших завдань.
Потрібно також приділити більша увага нематеріальної мотивації на підприємстві, а саме: відродити практику конкурсів на звання "Кращий працівник місяця" і т.д., щоб створити на підприємстві дух здорового змагання; ширше вводити поздоровлення співробітників зі святами, у тому числі особистого характеру (дні народження, ювілеї і т.д.).
Необхідно також звернути увагу на стиль проведення нарад. На сьогоднішній день організаційні наради найчастіше проходять у формі монологів представників керівництва.
Варто домогтися того, щоб наради проходили у вигляді неформальних дискусій, під час яких не тільки представники керівництва, але і інші співробітники могли вільно висловлювати свою думку.
Варто також розробити і на рівні підприємства оформити нормативно систему заохочення працівників за висування нових робочих ідей, у тому числі і матеріально заохочувати творчих працівників, однак не час від часу, як це робиться зараз, а на рівні чітко фіксованих доплат за конкретний внесок.
Удосконалювання організаційно-економічного механізму системи управління персоналом бажано зробити одним з головних напрямків діяльності керівника організації. Доцільно при головному керівнику створити "групу по управлінському консультуванню", що поєднує на суспільних початках системно мислячих спеціалістів різних підрозділів, а також увести посаду радника з питань управління.
Запропоновані заходи і рекомендації забезпечать підвищення ефективності управління персоналом санаторія.
ВИСНОВКИ
Управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки стає усе більше складним процесом і здобуває яскраво виражений стратегічний характер. Тому в цей час усе більше підприємств і організацій починають розглядати працівників як найцінніший капітал, приділяючи особливу увагу процесу відбору, наймання, навчання, оцінки їхньої діяльності.
Управління персоналом як вид діяльності - це управління живою працею, людьми, найбільш складним і перспективним, потенційно невичерпним ресурсом підприємства, у вирішальному ступені визначальна ефективність діяльності, конкурентноздатність і виживаність організації.
У процесі дослідження були вивчені теоретичні передумови формування системи управління персоналом як фактору підвищення ефективності функціонування підприємства, розглянуті методи і принципи управління персоналом, кадрова політика і закордонний досвід управління персоналом. Був проведений організаційно-економічний аналіз системи управління персоналом санаторію "Ювілейний" - об'єкта дослідження.
На прикладі санаторію "Ювілейний" проаналізовані і сформульовані наступні висновки:
" мінливе господарське середовище ставить і досвідчених керівників підприємств перед необхідністю по-іншому будувати свої відносини з персоналом і управляти їм, прораховуючи всі майбутні кроки;
" якщо керівник розраховує на процвітання і успіх своєї справи, то повинен уміти використати в керуванні ті методи, форми і стиль пропонованих у даній роботі.
Рішенню багатьох завдань і покликана допомогти ця робота, тому що тут розкрита концепція управління персоналом організації в умовах ринкових відносин. Керівникові необхідно знати, як вирішувати проблеми, як уміло і доречно використати відповідні технології і методи управління персоналом. І якщо вмілість має на увазі практичне оволодіння відповідними навичками, то під доречністю розуміють

 
 

Цікаве

Загрузка...