WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

підлітків.
На фінансовий результат здравниці в цілому прямо або побічно впливають всі учасники її господарської діяльності. Звідси складність аналізу прибутку, що обов'язково припускає вв'язування даного показника з іншими показниками (обсягом обслуговування, собівартістю і т.д.). Загальний напрямок і послідовність аналізу прибутку в здравниці представлена за схемою на рис. 4.
Основними завданнями аналізу прибутку є вивчення зміни в порівнянні із плановим обсягом, складу і характеру балансового прибутку; визначення фінансового результату отриманого від основного обслуговування, знаходження факторів, що впливаютьна розмір прибутку.
?
Рис. 4. Схема аналізу прибутку і рентабельності
Паралельно із цим ведеться робота з розробки заходів щодо зниження витрат, у першу чергу планів по забезпеченню ощадливої витрати енергоресурсів. Основні економічні показники діяльності санаторію "Ювілейний" представлені в табл. 2.1
Таблиця 2.1
Основні економічні показники діяльності
санаторію "Ювілейний"
№ п/п Показники Од. вим 2003
рік 2003
рік Відхилення (+/-) Темп змін, %
1 2 3 4 5 6 7
1 Кількість обслуговування чол. 6529 6989 460 107
2 Облікова чисельність чол. 381 358 -23 94
3 Середньоспискова чисельність чол. 377 316 -61 83,8
4 Фонд оплати праці тис. грн. 501,1 558,66 57,56 111,5
5 Обсяг послуг тис. грн. 6990 7550 560 108
6 Рентабельність реалізованих послуг % 4,6 1,2 -3,4 -
7 Загальний прибуток від реалізації тис. грн 322 94 -228 -29
8 Продуктивність тис.
грн. 18,541 23,892 +5,351 128,9
9 Трудомісткість година. 0,054 0,042 -0,012 77,8
10 Середня місячна заробітна плата 1 працівника грн. 118,8 147,3 +28,5 124,0
11 Прибуток на 1-го працівника грн. 854,1 297,5 -556,6 34,8
12 Прибуток на 1грн. заробітної плати грн. 0,64 0,17 -0,47 26,6
13 Кількість обслуговування на 1-го працівника чол. 17 22 +5 129,4
За 2003 рік санаторієм "Ювілейний" було оздоровлено 6989 чоловік. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник збільшився на 460 чоловік, що становить 107 % від результатів 2003 року. У вартісному вираженні даний показник збільшився на 560 тис.грн або на 108%. Збільшення обсягу обслуговування свідчить про деяке підвищення попиту на путівки через профспілкові організації і населення. Облікова чисельність 2003 року зменшилася на 23 чоловік, у порівнянні з 2003 роком, у зв'язку зі зміною кадрової політики підприємства і підвищення технічного рівня виробництва. Зміна фонду оплати праці убік збільшення викликано підвищенням заробітної плати працівників, викликаного у свою чергу зниженням кількісного і поліпшенням якісного складу кадрів.
Збільшення показника вироблення і відповідно зменшення показника трудомісткості свідчить про ріст продуктивності праці, викликаної зміною якісного складу кадрів.
Зниження величини рентабельності послуг на 3,4% викликано зменшенням величини прибутку на 228 тис.грн. за рахунок збільшення обсягу витрат. Головними факторами, які впливають на прибуток, є обсяг реалізації, собівартість обслуговування хворої і відпочиваючих, недоїзди, а також зміна відпускних цін на путівки.
2.4. Оцінка ефективності використання персоналу в санаторії
"Ювілейний"
Ефективність використання персоналу виражається в зміні продуктивності праці, що відображає позитивні сторони роботи, її недоліків. Аналіз ефективності використання персоналу складається у виявленні можливостей подальшого підвищення продуктивності праці на основі кращого використання кількісного, якісного складу і розміщення кадрів, їхні відносини до праці, характеру взаємин у колективі. Для аналізу продуктивності праці використані дані рухи кадрів, їхньої кваліфікації, використання робочого часу, вироблення і трудомісткості надання послуг.
Зведені показники праці і заробітної плати по санаторії "Ювілейний" наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Зведені показники по праці і заробітній платі
санаторія "Ювілейний"
Найменування показників 2003
рік 2003
рік
план факт план факт
Облікова чисельність, чол. 393 381 393 358
Середня облікова чисельність, (чол.) 373 377 360 316
Чисельність працюючих, прийнятих за період, (чол.) 23 33
Чисельність працюючих, звільнених із всіх причин за період, (чол.) 36 54
Число працюючих, звільнених за даний період із причин, що ставиться до плинності кадрів, (чол.) 3 2
Обсяг реалізованих послуг, (тис. грн.) 6380,5 6990,6 7135,1 7550,2
Фонд оплати праці, (тис. грн.) 671,99 501,1 756,00 558,66
Середня заробітна плата, (тис. грн.) 150,0 118,8 175,0 147,3
Продуктивність, (тис. грн.) 17,106 18,541 19,820 23,892
Трудомісткість, (тис. грн.) 0,16 0,054 0,050 0,042
Основними показниками продуктивності праці є вироблення товарної продукції (обсяг зроблених послуг) у порівнянних цінах розраховуючи на одного середньооблікового працівника і зворотний їй показник - трудомісткість. Показники продуктивності праці, розраховані на один працівника, на один людино-день, на одну людино-годину доповнюють основний показник. Це дозволяє розмежувати фактори, зв'язані безпосередньо із процесом виробництва і використанням робочого часу. За даними табл. 2.2, фактичне вироблення обсягу зроблених послуг у порівнянних цінах розраховуючи на один середньооблікового працівника в 2003 році в порівнянні з таким же показником в 2003 році зросли, у результаті зниження трудомісткості зроблених послуг.
Стабільність кадрів - важлива умова успішного оволодіння працівниками специфікою виробництва, придбання ними стійких навичок і досвіду, досягнення високої продуктивності праці. Для оцінки стабільності необхідно визначити рівень основних показників, що характеризують величину руху кадрів у санаторії. До таких показників ставляться коефіцієнт обороту кадрів по прийому (Кп), коефіцієнт обороту кадрів по звільненню (Кз) і коефіцієнта плинності (Кпл) кадрів. Розрахунок показників зробимо з використанням даних табл. 2.3 по наступних формулах:
Кп = Чпр/Ч,
Кз = Чз/Ч,
Кпл = Чз.т/Ч.
Де Чп - число працюючих, прийнятих за даний період, чіл.
Чз - число працюючих, звільнених із всіх причин за даний
період, чіл.
Чз.т - число працюючих, звільнених за даний період із причин,
стосовної до плинності кадрів, чол.
Ч - середньооблікове число працюючих за цей же період.
Результати розрахунків показників свідчать, що коефіцієнт обороту кадрів по прийому за рік склав - 10,4%; коефіцієнт обороту кадрів по звільненню збільшився майже у два рази і темп його зміни склав 178,1%. Плинність кадрів, навпаки знизилася за цей період на 25%.
Вивчення використання робочого часу - важливий етап аналізу дослідження персоналу, аналізу факторів, що впливають на рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...