WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

обмеженням функцій пересування.
Санаторій "Донбас" - багатопрофільна здравниця для пацієнтів із захворюваннями кістково-м'язової, нервової, чоловічої і жіночої сечостатевий систем, хворобами периферичних посудин, опіковою хворобою. На базі здравниці функціонують Республіканський центр реабілітації дітей і підлітків, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, відділення для оздоровлення батьків з дітьми.
Санаторій "Шахтар" - спеціалізована здравниця для дорослих і дітей із захворюваннями органів подиху,функціональними розладами нервової системи. Санаторій є кліматичним, розташований у заміській зоні серед лісових масивів, що мають специфічний мікроклімат, чудовий ландшафт сприятливому оздоровленню тіла і щиросердечній рівновазі.
Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція забезпечує дотримання загальнодержавних інтересів при розробці і охороні від забруднення, псування і передчасного виснаження родовищ природних курортних ресурсів, а також забезпечує санаторно-курортні установи Слов'янського курорту мінеральними водами і лікувальними брудами необхідної якості і у встановленій кількості. Підвищує якість розвіданих запасів мінеральних вод і лікувальних брудів. Проводить науково-дослідні роботи, спрямованих на вдосконалювання методології і методик комплексних режимних досліджень на родовищах гідромінеральних ресурсів. Забезпечує облік запасів і витрат, видобутку і розливу мінеральних вод і лікувального бруду, ропи, екстрактів. Проводить комплекс систематичних гідрогеологічних, геологічних, гідрохімічних, метеорологічних, екологічних, санітарно-бактеріологічних і біохімічних режимних досліджень за станом родовищ прісних і мінеральних вод і лікувальних брудів.
2.3. Організаційно-економічна характеристика санаторія
"Ювілейний"
Основними споживачами послуг санаторія є: Обласний відділ соціального забезпечення (м.Донецьк), Виконавча дирекція (м. Луганськ), Укртелеком, Луганське управління по справах ЧАЕС, компанія "Донбастрансгаз", МК "Ілліча", Федерація незалежних профспілок, Місцеві органи, Обласний відділ соціального забезпечення (м.Луганськ).
Основними конкурентами санаторію "Ювілейний" є: санаторій "Шахтар" (м. Святогірськ), санаторій "Слов'янський", санаторій "Донбас" (м.Слов'янськ).
Ступінь складності мікросередовища, спрямованість і рівень впливу факторів багато в чому визначаються особливістю надаваних послуг і розмаїтістю господарських зв'язків. При розгляді факторів мікросередовища в санаторії "Ювілейний" застосовують ряд методів, таких як організаційний аналіз, що враховує оцінку роботи санаторіїв-конкурентів і якість їхньої організації; метод використання знань навколишнього середовища окремими підрозділами санаторіїв відповідно до їхніх функціональних обов'язків. До основних факторів, що формують макросередовище санаторію "Ювілейний" ставляться: природні, демографічні, науково-технічні, екологічні, економічні, політичні і міжнародні фактори.
Головним основним показником фінансових результатів господарської діяльності філії є прибуток (доход). З отриманого прибутку платяться податки і інші платежі в бюджет. Відрахування від прибутку здійснюється поквартально або за результатами фінансового року, відповідно до рішень органів управління ЗАТ "Укрпрофздравниця".
Філія встановлює розміри заробітної плати працівникам підприємства відповідно до умов оплати праці, певними органами управління дочірнього підприємства. Мінімальний розмір зарплати не може бути нижче рівня, установленого законодавством України.
Філія реалізує свої додаткові послуги, роботи, товари (крім путівок) за цінами і тарифами, які встановлюються з обліком регіонального середнього рівня цін або на договірній основі. У розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні (ринкові) ціни, які формуються відповідно до умов і цінами на ринку.
Джерелом формування фінансових ресурсів філії є власний прибуток, амортизаційні відрахування, кредити банків і інших кредиторів, капітальні вкладення, доходи, отримані від реалізації послуг, продукції, а також інших видів власної і централізованої діяльність, пайові і інші внески членів трудового колективу, організацій, громадян, у тому числі іноземних, а також інші надходження. У необхідних випадках, для організації належного раціонального харчування хворих, філія має право закуповувати сільськогосподарську продукцію в населення за готівку.
Філія надає Слов'янському дочірньому підприємству на затвердження договори оренди, що становлять у порядку певному Правлінням ЗАТ "Укрпрофздравниця". Втручання у фінансово-господарську діяльність із боку державних, суспільних і кооперативних органів, приватних структур, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
Планування виробничо-господарської діяльності філії являє собою процес визначення цілей на конкретний період, а також визначення шляхів, коштів і умов їхнього досягнення, що дозволяють забезпечити їхнє ефективне функціонування і розвиток. Воно поєднує колективи працівників у санаторії загальними цілями, надає всім процесам одна спрямованість і забезпечує їхню взаємодію, що дозволяє найбільше повно і ефективно використати наявні ресурси, комплексно, якісно і вчасно вирішувати різноманітні завдання управління.
У нових умовах господарювання і переходу до ринкового регулювання санаторій "Ювілейний" самостійно виконує комплекс планових робіт. Надання йому широкої самостійності означає одержання широких прав у визначенні і реалізації виробничої програми шляхом саморозвитку, мотивації праці і відповідальності за кінцеві результати діяльності, а також розуміння важливості безперервного вивчення ринку, готовності до коливань попиту і пов'язаним із цим можливим ризиком у досягненні поставлених цілей. Система планування і управління філій, покликана швидко, ефективно і гнучко реагувати на зміну ринку.
Процес планування передбачає всебічне вивчення тенденцій і закономірностей розвитку санаторію "Ювілейний" з урахуванням стану зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності. Система планування санаторію "Ювілейний" ґрунтується на наступних принципах:
" вибір і обґрунтування проміжних і кінцевих цілей, результатів діяльності підприємства;
" охоплення всіх сфер і напрямків діяльності з урахуванням тенденцій і змін, використовуючи сучасні методи і кошти;
" дотримання безперервності планової перспективи, формування і коректування планів з огляду на перші сигнали про зміну умов господарювання;
" взаємозв'язок і обумовленість довго-, середньо- і короткострокових оперативних планів;
" забезпечення належного рівня ефективності використання ресурсів, що витрачають, зорієнтованого на потреби, умови і кон'юнктуру ринку, максимальне використання наявних резервів, краще використання предметів і коштів праці;
" забезпечення відповідності між потребами в ресурсах і їхній наявності, що дозволяє

 
 

Цікаве

Загрузка...