WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) - Дипломна робота

лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофздравниця" є юридичною особою. У своїй діяльності керується законами, Уставом ЗАТ, рішеннями органів управління Закритого акціонерного товариства і наказами Голови Правління, іншими нормативними актами України, які регулюють діяльність дочірніх підприємств.
СДП має самостійний баланс, що входить у загальний баланс акціонерного товариства, розрахунковий, валютний і інший рахунки у відділеннях банків, круглу печаткузі своєю назвою, бланки з емблемою Закритого акціонерного товариства. СДП утримується за рахунок відрахувань філій на статутну діяльність дочірнього підприємства, доходів від господарської діяльності. Діє на основі госпрозрахунку, самооплатності, самофінансування і є самостійним платником податків. Підприємство може від свого імені становити договори, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.
Для забезпечення діяльності СДП ЗАТ "Укрпрофздравниця" передало в його статутний фонд основні фонди і оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійно балансі дочірнього підприємства. Статутний фонд за станом на 01.01.2003м становить 25194,7 тис. грн. [26].
Дочірнє підприємство володіє і розпоряджається приналежної йому майном без права прийняття рішень про відчуження основних фондів. Володіючи і користуючись майном, дочірнє підприємство забезпечує його використання відповідно до профілю, цілями і завданнями, позначеними Уставом ЗАТ "Укрпрофздравниця" і Уставом дочірнього підприємства. Дочірнє підприємство з отриманого прибутку формує фонди відповідно до рішень органів управління головного підприємства.
Вищим органом управління дочірнього підприємства є збори акціонерів. Контроль над його фінансово-господарською діяльністю здійснює головне підприємство і Правління ЗАТ "Укрпрофздравниця"
Безпосереднє керівництво дочірнім підприємством здійснює Генеральний директор. Штатний розклад апарата управління дочірнього підприємства і кошторис витрат затверджує Голова Правління ЗАТ "Укрпрофздравниця".
У дочірнім підприємстві створена рада керівників, у який входять Генеральний директор дочірнього підприємства, його заступники, головний бухгалтер, керівники філій дочірнього підприємства. Головою Ради дочірнього підприємства є Генеральний директор дочірнього підприємства.
2.2. Організаційна структура ДП ЗАТ "Укрпрофздравниця"
Формою організації складових елементів ДП як системи, є структура управління, що відображає його форму, тобто будова, устрій управління, спосіб його внутрішньої організації, зв'язків елементів дочірнього підприємства між собою що дозволяють виявити необхідні функції управління.
Організаційна структура дочірнього підприємства створена для досягнення організаційних цілей і в міру зміни цих цілей, або умов їхньої реалізації (стан зовнішнього середовища), може і повинна перетерплювати зміни з метою недопущення зниження ефективності організації. Структура управління відображає об'єктивно складні відносини в границях певної виробничої системи, що визначає склад, взаємодію і підпорядкованість складових її елементів з розподілом по вертикалі функцій, обов'язків, прав і відповідальності. Управлінський персонал підрозділяється на лінійний, що забезпечує безпосереднє управління підприємством, і функціональний, що робить допомога лінійним службам і керівникам на основі здійснення певних організаційних зв'язків. Характер цих зв'язків, між виробничими і функціональними підрозділами, визначає відповідний тип організаційної структури управління ДП ЗАТ "Укрпрофздравниця" (рис. 2).
Організаційна структура ДП ЗАТ "Укрпрофздравниця" являє собою дивізіональну організаційну структуру, що забезпечує поділ праці. Як видно зі схеми загальні функції управління зосереджують у вищій ланці управління, а функції по оперативному управлінню виробництвом децентралізуються, тобто, передані виробничим підрозділам (філіям). Філії мають свою автономну структуру управління і групуються по типі надання певного виду послуг; по групах споживачів; по місцю розташування. Перевагами такої організаційної структури управління є гнучке реагування на зміни зовнішнього середовища. Недоліками є ріст чисельності апарата управління.
Філії, що діють на підставі Положення про філію, затверджені ДП ЗАТ "Укрпрофздравниця". Філіями дочірнього підприємства є санаторії: "Ювілейний", "Донбас", "Слов'янський" (м.Слов'янськ), "Шахтар" (м. Слвятогірськ), "Озерний" (м. Кременна), Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція (м.Слов'янськ).
Філії дочірнього підприємства представляють по суті справи функціональну організаційну структуру, що побудована за принципом поділу прав і відповідальності по функціях управління і ухвалення рішення по вертикалі. Організаційна структура представлена на рис. 3.
Функціональна структура забезпечує поділ функцій управління між підрозділами апарата управління, які одержують розпорядження одночасно від декількох функціональних керівників, тобто одночасно підлеглі ряду керівників, що забезпечує компетентність керівництва, однак знижує погодженість дій управлінських структур і оперативність роботи.
?
Рис. 2 Організаційна структура Слов'янського дочірнього
підприємства ЗАТ "Укрпрофздравниця"
Рис. 3 Організаційна структура санаторію "Ювілейний"
Слов'янський грязебальнеологічний курорт був заснований в 1832 році і є одним з найстарших курортів України. Мінеральні ресурси Слов'янського курорту, особливо бруд, визнані одними із кращих мінеральних ресурсів у Європі. В 1907 році на виставці в м. Спа (Бельгія) вони одержали найвищу нагороду Гран-прі. Гармонічне сполучення природних мінеральних ресурсів (бруду, ропа, мінеральна вода) зі сприятливими ландшафтно-кліматичними умовами, сучасними медичними технологіями, висококваліфікованим персоналом зробили Слов'янський курорт лідером серед курортів України. В 2001 році Слов'янське дочірнє підприємство ЗАТ "Укрпрофздравниця" посіло перше місце по показниках лікувального процесу серед профспілкових здравниць України.
Санаторій "Ювілейний" - сучасна комфортабельна здравниця, де успішно лікуються захворювання суглобів, хребта, центральної і нервової периферичної системи, шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, сечостатевої системи чоловіків і жінок, у тому числі безплідність, хвороб шкіри, стану після опіків шкіри. У санаторії розташований самий великий в Україні реабілітаційний центр для хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда, операції на серці і великих посудинах.
Санаторій "Слов'янський" - перше в Україні спеціалізована лікувальна установа для спинальних і ортопедичних хворих, де лікуються наслідки травм хребта і спинного мозку, центральної і нервової периферичної системи, що супроводжують захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи. Санаторій пристосований для лікування хворих із втратою або

 
 

Цікаве

Загрузка...