WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

лініями для зручності заповнення документа і введення даних в комп'ютер шляхом набору на клавіатурі.
Висловлені вимоги пов'язані з підвищенням ефективності автоматизованої обробки.
При проектуванні банківських первинних документів в основному дотримуються вимоги, що пред'являються до уніфікованої системи документації.
Деякі розрахунково-платіжні документи(наприклад, платіжні доручення) мають дещо іншу побудову зон для автоматизованої обробки. Коди постійних ознак (дебет, кредит) в них розташовані в змістовній частині документа. Це обумовлено специфікою заповнення розрахунково-платіжної документації. Проте таке розташування реквізитів не знижує якості автоматизованої обробки.
При розробці форм первинних документів спочатку складається ескіз, визначальний порядок побудови і розташування реквізитів. Потім затверджені форми документів тиражуються і упроваджуються при перекладі економічної задачі на автоматизовану обробку. Процес створення форм первинних документів пов'язаний з подальшим порядком розміщення даних цих документів в пам'яті машини. Сучасний рівень розвитку технології автоматизованої обробки інформації передбачає два способи введення даних в машину.
Перший спосіб забезпечує на спеціальних пристроях підготовки даних попереднє перенесення інформації з документа на машинні носії: магнітні стрічки, магнітні диски.
Другий спосіб передбачає застосування персонального комп'ютера, не вимагаючій наявності спеціальних пристроїв підготовки даних. Введення інформації тут здійснюється безпосередньо користувачем шляхом набору даних на клавіатурі, в ході якого забезпечується прямий запис інформації на машинні носії (магнітні дискети, магнітний диск). Введення інформації з первинних документів і запис її на машинні носії виконується по уніфікованим схемам (макетам). Макет визначає послідовність розміщення даних первинного документа на машинному носії.
Проектування макета має свої особливості при використовуванні персональних комп'ютерів. При цьому складений макет відображається на екрані дисплея персонального комп'ютера. Можливі варіанту створення макета введення інформації з використовування дисплея. Перший варіант передбачає проектування і віддзеркалення на екрані дисплея точної копії первинного документа. В цьому випадку дані документа вводяться у відображений макет з клавіатури. Одночасно здійснюється візуальний і машинний контроль по заповнюваню реквізитів, їх відповідність допустимим величинам, логічний і арифметичний контроль реквізитів, контроль по контрольних сумах. При виявленні помилкового запису на екрані висвічується діагностичне повідомлення і записи підлягають коректуванню.
Перший варіант використовується, як правило, в тому разі якщо при обробці задачі використовується один вид первинної документа. В більшості випадків при рішенні економічних задач використовуються декілька первинних документів. В цьому випадку проектується уніфікований макет, дозволяючий здійснити введення з різних документів, що мають однаковий склад реквізитів.
Введення даних на екран відповідно до макета ведеться з первинного документа відрядковий. Одночасно здійснюється контроль інформації, що вводиться. Можливість проектування форм первинних документів, відображених на екрані дисплея персонального комп'ютера, дозволяє реалізувати ідею створення безпаперової технології, забезпечуючої формування машиною первинних документів, які можуть у міру необхідності виготовлятися на друкуючому пристрої машини. Машинний документ в цьому випадку виконує функції первинного документа і має юридичну силу, оскільки підписується укладачем; авторизація документа встановлюється паролями, забезпечуючими обмежений доступ до машини.
Складання форм введення набагато ускладнюється при організації автоматизованих робочіх місць. Визначальним моментом в даному випадку є встановлення початкового місця введення даних первинних документів і складу інформації, призначеної для міжмашинного обміну інформацією між різними рівнями автоматизованих робочих місць.
На нижньому рівні автоматизованого робочого місця передбачається реєстрація господарських операцій у момент їх здійснення і оформлення стандартизованого повідомлення для передачі на іншу ділянку автоматизованого робочого місця для подальшої обробки. Передача такого повідомлення виконується двома способами: з використанням магнітних дискет або по каналах зв'язку. Наприклад, при обліку матеріалів задіяно автоматизованих робочіх місць декількох рівнів: автоматизоване робоче місце складу, автоматизоване робоче місце бухгалтера матеріального зведеного обліку, автоматизоване робоче місце маркетингу, автоматизоване робоче місце працівника фінансового відділу.
Автоматизоване робоче місце складу забезпечує формування первинних вхідних масивів по приходу і витраті матеріалів одночасно із здійсненням господарських операцій по надходженню і відпустці матеріальних цінностей і записом операцій в картку складського обліку, де автоматично виводяться нові залишки по кожному номенклатурному номеру. Одночасно ведеться автоматичне порівняння норм запасу із залишками за матеріалами і видається повідомлення на автоматизоване робоче місце маркетингу.
При обліку праці і заробітної платні автоматизоване робоче місце бухгалтера організовує обмін інформацією з автоматизованим робочим місцем відділу кадрів, автоматизованим робочим місцем табельника, автоматизованим робочим місцем нормувальника.
Різні форми організації введення інформації в персональний комп'ютер мають великі переваги перед традиційними формами, передбачаючими використовування машинних носіїв; при цьому різко знижуються витрати ручної праці на підготовку і контроль машинних носіїв, займаючі до 90% часу машинного рішення економічної задачі а комп'ютері. Програмні і технічні засоби дозволяють прискорити процес формування первинних документів шляхом використовування стандартних заголовків, тексту, автоматизації включення постійної інформації.
Результатом обробки економічних задач на компьютері є різні зведення, таблиці, згруповані по певним ознакам. Узагальнені дані можуть бути представлені на паперових носіях, візуальним відображенням дисплеї, а також на машинних носіях. В умовах. Автоматизованого робочого місця більше значення мають табличні форми виведення даних на екран дисплея, а також графічні зображення. Виведення зведених даних на машинні носії (магнітні дискети) широко використовується в автоматизованій інформаційній технології при передачі даних на інші рівні автоматизованого робочого місця за відсутності безпосереднього зв'язку між ними, а також для архіву бази даних.
Найважливішою формою виведення зведених даних для працівника як і раніше залишаються паперові носії, одержувані на друкуючих пристроях. Розробка форм зведених таблиць ведеться в наступній послідовності.
При використовуванні типових проектних рішень автоматизованої обробки вивчається

 
 

Цікаве

Загрузка...