WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

правом відкриття барів, ресторанів, кафе, закусочних;
" виробництво, реалізация продуктів харчування і напоїв у тому числі на ринках;
" торгово-закупівельна, оптова і виїзна торгівля, у тому числі на ринках;
" видавнича;
" посередницька;
" готельні послуги;
" рекламні, інформаційні, маркетингові послуги;
" консультаційні послуги в межах предмету і сфери діяльності і зміни форм власності;
" зовнішньо-економічна діяльність у встановленому законом порядку, проведення валютних операції;
" брокерські послуги на бартерній основі українських і зарубіжних фірмах, підприємствах, організаціях;
" проведення наукової і науково-технічної експертизи;
" здійснення будь-якої іншої діяльності, пов'язаної з предметом і цілями діяльності товариства і не забороненої законодавством України.
Виробнича діяльність здійснюється після узгодження з державними органами, на які покладений нагляд за безпекою праці, протипожежною і екологічною безпекою і іншими органами відповідно до законодавства України, а види діяльності, підлягаючі ліцензуванню - тільки після отримання ліцензії.
2.2.Аналіз електронного документообігу на підприємстві
У діяльності ЗАТ "Кераммаш" важливе місце займає робота з документами, які необхідно одержувати ззовні, готувати всередині організації, реєструвати, передавати працівникам, контролювати виконання, вести довідкову роботу, зберігати тощо. Організація роботи з документами є важливою складовою частиною процесів управління і прийняття управлінських рішень, яка істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату управління установи, культуру праці управлінського персоналу і якість управління.
Раціонально організований процес електронного документообігу сприяє вивільненню фахівців й керівників від виконання, невластивих їм функцій, підвищується результативність їх праці, скорочуються витрати, пов'язані з функціонуванням апарату управління.
Документ - інформаційне повідомлення, на природній мові зафіксоване ручним або друкарським способом на бланку встановленої форми і що має юридичну силу. В уніфікованій системі документації входить облікова, звітно-статистична, фінансова, банківська, розрахунково-платіжна і інша документація. Кожному документу привласнений код відповідно до загальнодержавного класифікатора управлінської документації.
Документи можна класифікувати по ряду ознак:
o по сфері діяльності - планові, облікові, статистичні, банківські, фінансові, бухгалтерські і др.;
o по відношенню до об'єкту управління - що входить (первинні), витікаючі (зведені), проміжні, архівні;
o за змістом господарських операцій - матеріальні, грошові, розрахункові;
o за призначенням - розпорядливі, комбіновані;
o за об'ємом відбиваних операцій - одиничні і зведені;
o за способом користування - разові і накопичувальні;
o по числу ураховуваних позицій - однорядкові і багаторядкові;
o за способом заповнення - уручну або за допомогою засобів автоматизації обліку.
По ряду документів розроблена єдині уніфіковані стандартні форми бланків. Уніфікація висунула наступні вимоги до документів: стандартна форма побудови, пристосування до автоматизованої обробки, мінімізація показників, виключення дублювання, включення всіх необхідних для цілей управління показників.
Документація, діюча у фінансово-кредитних підрозділів, є повністю уніфікованою для всіх підприємств. Що ж до первинної документації для бухгалтерського обліку, то створити повністю уніфіковані системи документації по всіх його ділянках поки не представляється можливим унаслідок різноманіття галузевих форм і методик для деяких ділянок обліку.
Так, для обліку основних засобів, фінансових операцій створений єдині для всіх підприємств міжгалузеві уніфіковані документи. Для обліку праці і заробітної платні, обліку матеріалів розроблена галузеві типові форми документів, які пристосовуються до діючих облікових методик в даній галузі.
Вимоги до уніфікованої документації наказують документам мати стандартну форму побудови, передбачаючу виділення в документі трьох частин: заголовній, змістовній і оформляючій.
Заголовна частина містить наступні характеристики документа і ураховуваного об'єкту:
o найменування ураховуваного об'єкту;
o характеристика документа;
o найменування документа;
o зона для проставляння кодів постійних для документа візитів-ознак.
В заголовній частині відображається в основному текстова інформація, яку необхідно закодувати для автоматизованої обробки. Для цього зверху документа виділяється рамка для проставляння кодів. Рамка побудована по зональній формі. Її елементи мають по дві реєстраційні клітки: в одній друкарським способом надруковано назву ознаки, в іншій - від руки проставляють його коди. В основному це коди тих групіровочних ознак, по яких проводиться зведення. Змістовна частина будується у вигляді таблиці, що складається з рядків і граф, де розташовуються кількісно-сумові підстави і їх назви, які звичайно розміщені в лівій частині таблиці. Документи, як правило, є багаторядковими, з постійним або змінним складом підмета таблиці. Всі похідні рядки і графи документа мають підказки.
Оформляюча частина документа містить підписи юридичних і осіб, відповідаючих за правильність його складання, а також дату заповнення документа.
На попередній стадії проектування автоматизованої обробки якої-небудь економічної задачі в ході обстеження об'єкту ретельно вивчаються всі види і форми первинних документів, вживаних при рішенні задач. При цьому виявляються уніфіковані документи, а також з'ясовується можливість заміни діючих документів уніфікованими. Якщо така можливість не представляється, то здійснюється розробка форм нових первинних документів, тобто заміна діючих документів новими, пристосованими до автоматизованої обробки. Ця робота виконується фахівцями по машинній обробці спільно з економістами-користувачами.
Розробка форм первинних документів здійснюється в такій послідовності:
o уточнюється склад реквізитів, що включаються в документ; їх склад повинен відповідати цілям управління;
o виділяються реквізити, підлягаючі автоматизованій обробці і розподіляються, по трьох зонах:
1-а зона - постійні ознаки, що розташовуються в заголовній частині, в рамці для проставляння кодів постійних ознак;
2-а зона - змінні ознаки, що поміщаються в таблиці справа або зліва від найменування ознак;
3-а зона - кількісно-сумові підстави, розміщувані в таблиці справа.
В деякі документи вводяться контрольні суми, які можуть розташовуватися в останній графі (рядку) або в кінці документа. Контрольні суми виходять шляхом арифметичного підрахунку даних рядка, графи або документа. Реального економічного змісту вони не мають і використовуються надалі для контролю введення інформації в машину. Реквізити, підлягаючі введенню в машину, обводяться потовщеними

 
 

Цікаве

Загрузка...