WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота


" забезпечують розв'язання проблем, розвиток яких важко прогнозувати;
" мають складні інструментальні засоби моделювання і аналізу;
" дозволяють легко змінювати постановку вирішуваних задач і вхідні дані;
" відрізняються гнучкістю і легко адаптуються до зміни умов;
" маютьтехнологію, максимально орієнтовану на користувача.
1.4. Управління інформаційною діяльністю організації: виробничі функції, типові завдання
Створення ефективних умов функціонування інформаційних ресурсів підприємства потребує концепції управління інформаційною системою організації, мета якого - ефективне управління інформаційними ресурсами (внутрішніми і зовнішніми) за допомогою сучасної інформаційної техніки. Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність має на меті не тільки автоматизацію рутинних методів опрацювання інформації, й організацію інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні.
Комп'ютерна інформаційна система є полі структурним об'єктом і включає взаємопов'язану сукупність комплексу апаратно-програмних засобів для збирання, передавання та опрацювання інформації, відповідної інформаційної бази.
Автоматизована система управління - "...це людино-машинна система, у якій провідне місце належить людині. Саме людина визначав зміст і характер діяльності автоматизованої системи управління, перелік вирішуваних нею завдань, критерії їх результатів, користується цими результатами і приймає кваліфіковані рішення". Автоматизована інформаційна система є об'єктом управління з боку людини і протягом свого існування проходить декілька фаз - їх називають життєвим циклом системи: від задуму до розробки, експлуатації і списання .
Організаційно-технологічне забезпечення процесу створення повнофункціональної інформаційної системи включає широкий спектр робіт, пов'язаних із організацією системи доступу користувачів до інформаційно-обчислювальних ресурсів:
" створення інформаційної системи, яка забезпечує ефективний комплексний пошук і аналіз інформації у колекціях гетерогенних об'єктів;
" подання різнорідної інформації у зручному вигляді для кінцевого користувача;
" розробка зручного інтерфейсу користувача;
" узгодження використовуваних стандартів і технічних
рішень;
" вирішення питань захисту інформації;
" розв'язання юридичних питань використання програмних продуктів, електронних ресурсів та інших об'єктів інтелектуального права.
Узагальнену структуру праці менеджера інформаційної системи можна представити таким чином:
Ціль - організація і планування інформатизації та інформаційної діяльності на підприємстві, оперативне управління інформаційними потоками, проектування та експлуатація систем інформаційного забезпечення в науковій, управлінській сферах, впровадження інформаційних технологій, інформаційний пошук адміністрування даних, стратегічне управління всіма видами інформаційної діяльності організації.
Предмет - документно-інформаційні ресурси, документно-інформаційні системи, інформаційні технології.
Засоби - інформаційні системи і телекомукаційні мережі, програмне забезпечення, управління всіма видами інформаційної діяльності
Процедури - технологія менеджменту: аналіз, планування, організація, контроль в галузі:
" обробки інформації в інформаційних системах;
" впровадження інформаційних технологій;
" управління комунікаціями і інформаційними потоками в організації.
2. Аналіз і оцінка інформаційних систем управління в
ЗАТ "КЕРАММАШ"
2.1.Стисла характеристика підприємства
Закрите акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування" засновано згідно рішенню засновницьких зборів протокол N 7 від "10" березня 1994г. шляхом перетворення арендної організації з дослідним виробництвом після викупу державного майна, згідно з угодою купівлі-торгівлі N 155 від "14" грудня 1993г. і отримання свідоцтва про власність N 106 від "01" Лютого 1994г. і зареєстровано рішенням виконкому Слов'янської міської ради народних депутатів N 820-Р від "05" квітня 1994г.
Товариство є правонаступником за всіма зобов'язаннями і договорами арендної організації з дослідним виробництвом і керується засновницьким договором, даним Статутом, законами України "Про власності", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і Фондову біржу", "Про зовнішньо-економічну діяльність".
Місцезнаходження товариства 343205, м. Слов'янськ, Донецької області,
ул. Свердлова,1а.
Ціллю товариства отримання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницькій і іншої діяльності.
Предметом діяльності товариства є:
" проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення нових і модернізації раніше освоєних видів спеціального устаткування для керамічного виробництва, у тому числі для нанесення різних покриттів на склі і виробах скла, кераміки, пластмас, металу і інших виробництв по переробці, упаковці, зберіганню сільськогосподарської продукції і продукції тваринництва, в тому числі для виробництва продуктів харчування, а також різного газовикористовуючого устаткування і споруд (в тому числі газовим камерних, тунельних печей), а також електричних камерних, тунельних печей опору;
" виконання проектних робіт по розробці міні-заводів, ділянок, майстерних і виробництв по випуску будівельних матеріалів, виробів і конструкцій товарів народного споживання із фарфору, фаянсу, майоліки, глини, стекла і інші;
" переробки сільськогосподарської продукції і продукції тваринництва; виробництву продуктів харчування;
" виготовлення і реалізація устаткування серійного, одиничного виробництва і запасним частин для керамічних скляних виробництв, по переробці, упаковці і зберіганню сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва і продуктів харчування; різного газовикористовуючого устаткування і споруд (у тому числі газових камерних, тунельних печей), а також електричних камерних, тунельних печей опору;
" ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
" виробництво і реалізація товарів народного споживання з металу, дерева, пластмас, керамики, скла, швейних і трикотажних виробів;
" виконання робіт і послуг для населення по ремонту втомобілів і тонуванню стекол, виготовленню і реставрації деталей машин;
" упровадження нових технологій по безотходному виробництву виробів;
" здобич і переробка корисних копалин;
" виконання будівельно-монтажних, ремонтних, налагоджувальних і других видів робіт і послуг;
" виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
" організація виробництва по утилізації і переробці промислових, сільськогосподарських, побутових отходів і вторсировини;
" виробництво, переробка, закупка, реалізація сільськогосподарської продукції і продукції тваринництва рибництва і бджільництва;
" організація громадського харчування з

 
 

Цікаве

Загрузка...