WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

інформацію про способи замовлення і оплати товару. Аналіз трафіку надає можливість одержати інформацію про кількість відвідувачів сайта за поточний період. За допомогою
ВИСНОВКИ
Отже у висновку я розглянув теоретичні аспекти управління інформаційними системами підприємства. Розглянув суть і стадії розвитку інформаційних систем. Ознайомився з їхньою класифікацією.
У практичній частині я зробив аналіз управління інформаційних систем і могу зробити висновок, що на цьому підприємстві на середньому рівні управління інформаційними системами. Недостаток апаратного забезпечення організації для її функціонування. Потрібно вкладувати фінансові ресурси для підвищення ефективності інфоамаційних систем підприємства.
Інформаційне забезпечення на підприємстві ЗАТ "Кераммаш" є невід'ємною частиною управлінської діяльності. З його допомогою відбувається розповсюдження необхідної інформації серед компетентних осіб і її ефективне використовування в процесі ухвалення управлінських рішень.
Кожна функція управління задачі інформаційного забезпечення відрізняється по складу і змісту.
Інформаційне забезпечення функції планування полягає в реалізації наступних процедур:
- збір, обробка і аналіз інформації про ресурси (матеріальних, кадрових і інших), що є, для визначення реальних планових показників і термінів виконання планів;
- оформлення документації планів і доведення їх до виконавців;
- отримання і аналіз інформації про хід виконання планів для організації подальшого планування.
Інформаційне забезпечення функції календарно-планового керівництва полягає в реалізації наступних процедур:
- збір і аналіз інформації про хід виконання планів, стан планових показників і терміни виконання;
- збір інформації про умови функціонування підприємства і їх вплив на хід виконання плану;
- доведення отриманої інформації до відповідальних керівників для ухвалення рішення про необхідність коректування їх дій;
- оформлення документації ухвалених рішень і доведення їх до виконавців;
- надання необхідної інформації підрозділам і керівникам, здійснюючим планування для можливого подальшого коректування планових показників.
Інформаційне забезпечення функції оперативного управління включає:
- збір і обробку інформації про виниклу при роботі проблемну ситуацію і формулювання відповідних задач;
- збір і обробку інформації, необхідної для вирішення поставлених задач;
- збір і аналіз інформації про ресурси, що є (матеріальних, кадрових, тимчасові, інформаційних і інших);
- організаційне і документація оформлення вибраного варіанту рішення;
- доведення інформації про ухвалений рішення до конкретних виконавців;
- збір інформації про результати реалізації даного рішення, аналіз і доведення її до зацікавлених керівників.
Інформаційне забезпечення функції контролю полягає у виконанні наступних процедур:
- збір і аналіз інформації про виконання відповідних функцій підрозділами і окремими співробітниками;
- доведення отриманої інформації до керівників, здійснюючих контроль за діяльністю даного підрозділу або співробітника;
- оформлення документації прийнятих керівником на підставі отриманої інформації рішень;
- доведення даних рішень до виконавців;
--- надання необхідної інформації підрозділам і керівникам, здійснюючим планування і календарно-планове керівництво.
Список використаних джерел
1. Бажин И. И. Информационные системы менеджмента. - М.: ГУВШЭ, 2000.
2. Бернер Т. Офисный пакет //CHIP.-1997.-№4.
3. Благодатских В. А., Енгибарян М. А., Ковалевская Е. В. и др. Экономика, разработка и использование программного обеспечения ЭВМ. - М.: Финансы истатистика, 1995.
4. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - СПб.: 2002.
5. Вартанова Е.Л. Новые проблемы и новые приоритеты цифровой эпохи //Информационное общество.-2001.-№3.
6. Годин В. В., Корнеев И. К. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебник. - М.: Мастерство: Высшая школа, 2001.
7. .Дацюк с. Бизнес на доверии //Бизнес.-1996.-№10.
8. Жданов В.С., Королев П.Е. Бизнес в Интернете: первые шаги//Информационное общество.-2002.-№1.
9. Информационные системы в экономике. /Под ред. проф.В.В.Дика.-М.: Финансы и статистика, 1996 г.
10 .Каратыгин С.А., и др. Электронный офис: В 2-х томах - М.:
Восточная Книжная Компания.
10. Козлов М. Автоматизация делопроизводства как новая программная индустрия//КомпьютерПресс.-1997.-№4.
11. Корнеев И. К., Машурцев В. А. Информационные технологии в управлении. - М.: ИНФРА-М, 2001.
12. Кудин В.А. Информационная культура современного специалиста //Теорія І практика управління соціальними системами.-2000.-№ 1.
13. Левин А.И. Социальные аспекты электронной революции// Информационное общество.-2000.-№1.
14. Матвієнко О. В.Концепція менеджменту інформаційних систем в конспекті загальних проблем інформатизації суспільства//Вісник Книжкової палати.-2002.-№10.
15. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем Видання 2-ге, перероблене та доповнене, К.-2005.
16. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту,К.-2004.
17. Орлов С. А. Технологи разработки программного обеспечения: Учебник. - СПб.: Питер, 2002.
18. Петров В.К. Функциональное и содержательное значение определения "социальной информации"//Материалы Международной научной конференции "Информационная свобода и информационная безопасность" (Краснодар, 30-31 октября 2001 г.).
19. Петров Ю. А., Шлимович Е. Л., Ирюпин Ю. В. Комплексная автоматизация упрвления предприятием: Информационные тнхнологии - теория и практика. - М.: Финансы и статистика, 2001.
20. . Поздняков В. BRANDNAME: борьба за рынок//Компьютерное обозрение.-1997.-№9.
21. А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков Информационные технологии управлнния//ПИТЕР, 2005.
22. Систер В. Г. Информационные технологии на службе города// Информационное общество. - 2003. - № 1.
23. Солнцева Г.Н., Смолян Г.Л. Человеческий фактор в обеспечении безопасности информационной инфраструктуры//Информационное общество.-2002.
24. Е. Е. Степанова, Н. В. Хмелевская Информационное обеспечение управленческой деятельности//Форум - Инфра, М.-2002.
25. Г. А. Титоренко Автоматизированные информационные технологии в экономике//Юнити, 2003.
26. Третяк В.И. Научно-техническая информация в управленческой деятельности.- К. :Техника, 1999.
27. .Уткин В. Б., Балдин К. В. Информационные системы в экономике: Учебник. - М.: Академия, 2004.
28. Что такое электронный документооборот//КомпьютерПресс.-1997-№4.
29. Шадрин А.Е. Сетевая модель организации//Информационное общество.-2000.-№2.
30. Ярочкин В.И. Коммерческая информация фирмы. - М.: Ось - 89, - 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...