WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

функцій дати і часу, логічного і інші.
7. Створення ділової графіки - побудова діаграм різного типу: двовимірних, тривимірних, змішаних.
8. Функції системи управління базами даних. Забезпечується заповнення таблиць аналогічно заповненню бази даних, тобто через екранну форму, захист даних, сортування по ключу, обробка запитів до бази даних, створення зведених таблиць.
9. Моделювання. Підбір параметрів і моделювання - одні з найважливіших можливостей табличних процесорів. За допомогою простих прийомів можна знаходити оптимальні рішення для задач багато кого. Методи оптимізації варіюються від простого підбору (при цьому значенняосередків-параметрів змінюються так, щоб число в цільовому осередку стало рівним заданому) до методу лінійної оптимізації із змінними багато кого і обмеженнями.
10. Макропрограмування. Для автоматизації виконання часто повторюваних дій можна скористатися вбудованою мовою програмування макрокоманд. Розділяють макрокоманди і макрофункції. Застосовуючи макрокоманди, можна спростити роботу з табличним процесором і розширити список його власних команд. За допомогою макрофункцій можна визначати власні формули і функції, розширивши, таким чином, набір функцій, що надається системою.
Корпоративна мережа - це мережа масштабу підприємства, її активно використовують в ЗАТ "Кераммаш". Дана мережа використовуює комунікаційні можливості Інтернету і тому не залежать від територіального розміщення серверів і робочих станцій. Корпоративні мережі називаються мережами Інтранет.
Інтранет - це внутрішньофірмова або міжфірмова комп'ютерна мережа, володіюча розширеними можливостями завдяки використовуванню в ній інтернет-технологій.
Інтранет - це система зберігання, передачі, обробки і доступу до внутрішньофірмової інформації з використанням засобів локальних мереж і мережі Інтернет. Вона забезпечує виконання наступних базових мережних технологій: мережне адміністрування, підтримка мережної файлової системи, інтегрована передача повідомлень, робота в World Wide Web; мережний друк, захист інформації.
Корпоративна інформаційна система - це інтегрована інформаційна система управління територіально розподіленим підприємством, заснована на поглибленому аналізі даних, широкому використовуванні систем інформаційної підтримки ухвалення рішень, електронному діловодстві.
Основними характеристиками корпоративної комп'ютерної мережі є:
" підтримка повного циклу управління в масштабах підприємства;
" значні масштаби системи і об'єкту управління;
" неоднорідність складових технічного і програмного забезпечення компонентів інформаційних мереж управління;
" єдиний інформаційний простір вироблення управлінських рішень (управління фінансами, персоналом, управління виробництвом, логістика, маркетинг);
" функціонування в неоднорідному операційному середовищі на декількох обчислювальних платформах;
" управління в реальному масштабі часу;
" висока надійність, відвертість і масштабованість інформаційних компонентів.
2.4.Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління інформаційними системами ЗАТ "Кераммаш"
Інформаційні технології змінюють життя людей, їх роботу, навчання, дозвілля. Розвиток Інтернет-технолоіій забезпечує можливість зниження витрат на ведення бізнесу, розповсюдження інформації, міжособистісні комунікації. Відбувається перегляд звичного поняття "ходити на роботу", відбувається перехід від централізованих робочих місць до сітьових і "віртуальних". Термін "віртуальність" використовується для позначення уявності об'єкта. Терміни "віртуальний офіс" і "робота в піжамах" вже ши-роко розповсюджені на Заході. Немає сенсу перевдягатись, виходити з дому та їхати в офіс щоб проглянути кореспонденцію, яка надійшла, відповісти на неї, зробити аналіз тощо: досить поєднати комп'ютер через модем і телефонну лінію зі своїм офісом і виконувати всю цю роботу, сидячи вдома за своїм робочим столом.
При цьому робочий колектив може бути рознесений по величезній території. Фірмам вигідно надавати своїм службовцям роботу вдома, оскільки це зменшує видатки (плату за приміщення, електроенергію, опалення) і потребу у матеріальному діловому просторі, а підприємство заощаджує на нерухомості й обладнанні. Часто виникає необхідність утримати цінних працівників, які з особистих причин не в змозі проводити вісім годин в офісі.
Тому в цих умовах перспективним є цілеспрямоване конструювання спеціальних сітьових організацій. Сітьова організація - це об'єднання незалежних індивідів, соціальних груп або організацій, які діють скоординовано протягом тривалого часу з метою досягнення узгоджених цілей, мають спільний корпоративний імідж і корпоративну інфраструктуру .
Особливістю сітьової структури є те, що вона грунтується на горизонтальних зв'язках, тобто комунікація здійснюється не по вертикалі, а по горизонталі не начальника з підлеглим, а рівноправних людей при їх безпосередніх контактах один з одним.
Основними характеристиками сітьової організації є:
1. Незалежність членів мережі.
2. Чисельність лідерів.
3. Об'єднуюча мета.
4. Добровільність зв'язків.
5. Численність рівнів взаємодії.
До організації висуваються такі вимоги:
" кожний учасник мережі повинен мати доступ до будь-якої інформації про організацію;
" використовується стратегія інтеграції даних і відомостей, яка забезпечує можливість спеціалістам різних профілів включатись у роботу сітьових організацій;
" спеціальні автоматизовані системи повинні забезпечувати для всіх учасників мережі "бачення" організації - хто, у якій команді задіяний, над чим вона працює- тощо. Завдяки можливості працювати вдома з використанням телетехніки і тслекооперації зникає необхідність просторового зосередження персоналу, отже стає можливою організація віртуального офісу.
Віртуальний офіс це інформаційно-технологічне поєднання близьких і віддалених суб'єктів і підрозділів, яке за рахунок віртуальної цілісності дозволяє розглядати його як реально існуюче.
Реалізація "віртуального офісу" можлива завдяки наявності ком'ютерно-телекомунікаційних технологій, які дозволяють швидке передавання у просторі повідомлень, інтеграцію повідомлень, які генеруються різними підрозділами офісу у різних форматах, за допомогою комп'ютера в деяку цілісну структуру, і новязати віддалені підрозділи через комп'ютерну мережу.
Створення сітьової організації потребує формування інформаційного потоку між її учасниками. При цьому необхідно забезпечити:
" швидкий доступ нових учасників до накопичених інформаційних матеріалів;
" швидкий доступ учасників до нових інформаційних матеріалів;
" можливість швидкого встановлення прямих багатосторонніх зв'язків між учасниками.
Технічне рішення них вимог забезпечується за рахунок WEb-сервера, на якому публікуються всі робочі матеріали з докладною рубрикацією у комбінації з системою електронних списків (на базі

 
 

Цікаве

Загрузка...