WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

виявленні і аналізі причин дефектів, а також розробці заходів щодо запобігання браку в майбутньому. Зложилася нова концепція - управління якістю. Увага при цьому приділялося кожному етапу створення продукту, а не зосереджувало лише на загальному результаті виробничої діяльності.
Контроль відіграє істотну роль і розглядається в одному ряді з такими процесами, як аналіз, планування і прогнозування якості. Головною метою системи є забезпечення і удосконалювання якості протягом усього процесу створення продукції як засобу задоволення конкретних потреб.
Забезпечення якості - плановані і систематично виконувані організацією дії, що створюють упевненість у тім, що якість продукції буде відповідати пропонованим вимогам.
Існують два різновиди забезпечення якості: внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє забезпечення якості створює впевненість у належній якості продукції в керівництва організації, зовнішнє - у споживачів.
Процес "створення якості" можна розглядати як здійснення наступних етапів:
1. Усвідомлення потреби;
2. Інтерпретація потреби, Виявлення вимог до якості;
3. Втілення вимог до якості в зразку продукції;
4. Реалізація вимоги до якості продукції підприємства тощо;
5. Реалізація вимог до якості в товарі;
6. Задоволення потреб (оцінка якості споживачем).
Сертифікацією продукції називається відповідність продукції встановленим вимогам (стандартам).
До дій по забезпеченню якості ставляться:
" аналіз актуальних і потенційних усвідомлених споживачами потреб; при наявності на ринку товарів-аналогів - аналіз рівня якості цих товарів;
" прогнозування;
" проектування якості в процесі розробки нової продукції;
" планування якості;
" розробка стандартів;
" контроль якості сировини/матеріалів і комплектуючих;
" контроль у процесі виробництва;
" контроль готової продукції;
" контроль реалізації;
" після продажний контроль (в умовах експлуатації);
" зворотний зв'язок зі споживачами (аналіз відкликань, побажань і рекламацій).
При цьому всі перераховані вище дії є складними і являють собою сукупність безліч більш простих операцій, кожна з яких має власну мету, критерії контролю і методи корекції якості у випадку невідповідності рівня якості стандартам.
Поняття якості можна поширити також на категорії діяльності організації в цілому. Концепції загального управління якістю (TQM) уважається сьогодні найбільш прогресивною і має на увазі активну участь кожного співробітника в удосконалюванні якості продукції і процесу її виробництва.
Побудова спеціальної системи для управління якістю називається системою якості (системою управління якістю) і являє собою сукупність організаційної структури, розподілу повноважень і відповідальності, методів, процедур і ресурсів, необхідних для встановлення, підтримки і удосконалювання якості продукції.
Система якості реалізує політику організації в області якості. Політика в області якості офіційно визначає основні цілі і завдання організації в області якості. Вона є важливим елементом загальної політики фірми і затверджується її керівництвом.
В організації формується внутріфірмова ієрархія якості, Внутріфірмова ієрархія якості є підставою так називаної піраміди якості, що відбиває вплив якості на суспільство в цілому (рис. 1.2).
Для ефективного управління процесами забезпечення і підвищення якості продукції і продуктивності праці існує система управління якістю.
Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей в області якості. Цілі в області якості припускають створення на підприємстві умов, у яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.
Управління якістю - аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі і відповідальність в області якості, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості і поліпшення якості в рамках системи якості.
У поняття "управління якістю" входять наступні аспекти:
1. Загальні аспекти:
" планування на рівні вищого керівництва;
" систематизація і документальне оформлення діяльності у вигляді методик, протоколів, інструкцій і ін.;
" залучення всіх виробничих ресурсів і всього персоналу;
" широке використання стандартизації, у тому числі і міжнародних стандартів, у управлінні якістю;
" регулярні перевірки, вивчення зворотного зв'язку і коректування дій;
" безперервне навчання персоналу прийомам і методам управління якістю.
2. Технічні аспекти:
" використання у виробництві останніх світових стандартів або стандартів, що перевищують рівень світових;
" контроль продукції на кожному етапі в процесі виробництва з використанням необхідних засобів контролю;
" діагностика устаткування;
" забезпечення керованості всіма процесами і простежування кожної одиниці продукції;
" регулярний перегляд технологій.
3. Економічні аспекти:
" управління економікою якості;
" планування капіталовкладень у якість (витрати на функціонування системи якості, навчання персоналу, вивчення ринку, контроль, діагностику, переоснащення виробництва, залучення незалежних експертів, особисті премії персоналу і ін.).
4. Управлінські аспекти:
" визначення політики в області якості і конкретний розподіл обов'язків і повноважень кожного співробітника;
" розробка формалізованої методології управління якістю з використанням різних методів і прийомів управління якістю і контроль виконання методик;
" планування необхідного кошторису капіталовкладень у якість у річному бюджетному плані;
" орієнтація виробництва на використання останніх науково-технічних розробок і вимог;
" контроль за виконанням норм екології і безпеки праці.
При побудові системи управління якістю переслідується Ціль організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення і підвищення якості. Також це дозволяє створювати організаційні умови для об'єднання зусиль усього персоналу, спрямованих на підвищення економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.
Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
Система якості за формою - це система документації, у якій установлені загальні принципи забезпечення якості, вимоги до діяльності і відповідальності кожного співробітника в області якості; умови дотримання заданих параметрів кожного процесу і характеристик кожного об'єкта; методики контролю, обробки і аналізу інформації про якість; програми навчання персоналу в області якості і ін.
Система якості містить у собі також систематичну діяльність відповідно до встановлених вимог, виявлення недоліків і постійний пошук шляхів поліпшення.
Система якості ворганізації призначена, насамперед, для

 
 

Цікаве

Загрузка...