WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

підприємству.
По закінченні впровадження заходу підрозділ-замовник направляє в ГКЯВ акт за певною формою, затверджений уповноваженим з якості - головним інженером.
Контроль процесу розробки "Плану…." здійснюють уповноваженні по якості - головний інженер і заступник головного інженера з якості.
Оцінка процесу розробки, узгодження, затвердження та контролю виконання "Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості" проводиться з метою визначення його ефективності.
Критерії оцінки, методи, періодичність, що здійснюють оцінку, зазначені в таблиці 2.6.
Критерії оцінки, методи, періодичність, що здійснюють оцінку СМЯ продукції
Таблиця 2.6
Критерії оцінки Посадові особи, що здійснюють оцінку процесу Періодичність оцінки Метод оцінки
1 2 3 4
1 Розробка, узгодження і твердження "Плану поліпшення..." в встановлений термін Уповноважений по якості - головний інженер Один раз у рік Метод порівняння (відносно встановлених строків)
2 Своєчасне виконання заходів і оформлення звітів та актів: - Згідно встановлених строків Метод порівняння (відносно встановлених строків)
- з впровадженню прогресивної технології
-по контролю дотримання технологічної дисциплини
- з метрологічному забезпеченню
-з механізації та автоматизації виробництва
- по модернізації обладнання
- по розвитку СМЯ
- по контролю за впровадженням стандартів Зам. головного інженера по підготовки виробництва
Зам. головного інженера по устаткуванню
Зам. головного інженера по якості
3 Фактична економічна ефективність заходів Керівники підрозділів Після впровадження заходу Розрахунок
Висновки
Менеджмент якості - скоординована діяльність по управлінню та управлінню організацією стосовно до якості.
Метою управління виробництвом є забезпечення поставок продукції в заданий термін, в обсязі, номенклатурі і якості, установлених планами виробництва і договорами (контрактами) при мінімальній тривалості циклу виготовлення і оптимальних витрат виробництва.
Управління якістю є спеціалізованим видом управлінської діяльності, до якого ставиться управління персоналом, фінансами, якістю, проектами, інноваціями, маркетингом і ін.
Поліпшення якості продукції - найважливіший напрямок інтенсивного розвитку економіки, джерело економічного росту, ефективності суспільного виробництва. У цих умовах зростає значення комплексного управління якістю продукції і ефективністю виробництва.
Вимоги до якості можна визначити як вираження певних потреб або їхній переклад у набір кількісно або якісно встановлених вимог до характеристик об'єкта з метою їхнього втілення в об'єкті і перевірки.
Система якості реалізує політику організації в області якості. Політика в області якості офіційно визначає основні цілі і завдання організації в області якості. Вона є складеним елементом загальної політики фірми і затверджується її керівництвом.
Для ефективного управління процесами забезпечення і підвищення якості продукції і продуктивності праці існує система управління якістю.
Управління якістю охоплює частина функцій управління, спрямованих на досягнення цілей в області якості. Цілі в області якості припускають створення на підприємстві умов, у яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам и- гнучко змінювати встановлені вимоги.
Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
Політика в області якості є офіційним документом організації, частиною загальної політики, основою функціонування всієї системи якості. Вона містить стратегічні цілі в області якості, сформульовані для досягнення цілей завдання підприємства і зобов'язання (особливо з боку керівництва).
При оцінці якості використаються наступні терміни:
" рівень якості (відносна характеристика, що є результатом порівняння сукупності значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих показників) - при кількісній статистичній оцінці;
" градація якості - категорія, або розряд, привласнені об'єктам однакового функціонального призначення, але з різними вимогами до якості;
" міра якості - при виконанні точних технічних оцінок;
" відносна якість - при порівнянні об'єктів.
Забезпечення якості містить у собі всі систематизовані і плановані види діяльності, необхідні для виконання встановлених вимог. До таких видів діяльності ставляться планування якості, регулювання якості і контроль якості
Аудит якості - це систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити відповідність діяльності і результатів в області якості запланованим заходам, а також ефективність впровадження заходів і їхня придатність для досягнення поставлених цілей.
Об'єктом дослідження випускної роботи є ВАТ "Словважмаш" м. Слов'янськ.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.
Метою політики в області якості ВАТ "Словважмаш" є зміцнення ринкових позицій і безперервне забезпечення задоволеності замовників на основі збільшення споживчої цінності продукції.
Досягнення поставленої Цілі здійснюється персоналом підприємства шляхом рішення наступних завдань:
" розробка і впровадження сучасної системи менеджменту якості;
" реконструкція ливарного виробництва із впровадженням прогресивних технологічних процесів;
" впровадження сучасних методів контролю і засобів вимірювальної техніки;
" модернізація технологічного встаткування в заготівельному і механообробному виробництвах;
" постійне підвищення кваліфікації персоналу підприємства;
" удосконалювання процесів і структури управління підприємством.
Основою політики підприємства в області якості є задоволення запитів споживачів у частині якості продукції, асортиментів, обсягів і строків її поставки, при забезпеченні прибутковості підприємства, задоволеності заводського персоналу і постійного вдосконалювання системи менеджменту якості.
На підприємстві в плановому порядку здійснюється вимір і моніторинг дотримання вимог технологічної дисципліни, виконання планів виробництва і збуту продукції, закупівель, дотримання вимог по охороні праці і навколишнього середовища, використання матеріальних і фінансових ресурсів і інших показників.
Голова правління - директор ВАТ "Словважмаш" розробляє стратегію розвитку підприємства, концепцію максимального одержання прибутку на вкладений капітал і політику акціонерного товариства в області менеджменту якості, відповідає за її реалізацію і забезпечення функціонування системи якості необхідними ресурсами. Відповідає за результати всіх видів діяльності підприємства.
Уповноважений по якості - головний інженер керує технічним забезпеченням виробничої діяльності ВАТ "Словважмаш", відповідає за розробку планів підвищення якості випускає продукції, що, організацію наукового, конструкторсько-технологічного

 
 

Цікаве

Загрузка...