WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

їхнього виконання з іншими підрозділами та виконавцями і представляти в відділ головного технолога уже погоджені заходи з відповідними підписами і візами.
Заходи щодо розвитку СМЯ можуть включати розділи відповідно до таблиці 2.1.
При необхідності для уточнення відповідальних виконавців і забезпечення заходів необхідними ресурсами головний технолог і заступник головного інженера по якості повинні виступити ініціаторами проведення відповідної наради на рівні уповноваженого по якості - головного інженера.
Оформлені "Заходи щодо впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації діючого устаткування" та "Заходи щодо розвитку системи менеджменту якості" відділ головного технолога (ВГТ) та головного управління якості продукції (ГУЯП) представляють заступникові головного інженера по якості для включення їх у проект наказу "Про підвищення якості продукції, що випускається".
Заходи щодо розвитку системи менеджменту якості продукції
Таблиця 2.4
Найменування розділів (по ISO 9001), по яких складаються заходи Відповідальний виконавець за складання заходів Співвиконавець
1 2 3
1. Система менеджменту якості
1.1. Вимоги до документації Всі підрозділи , що входять у структуру СМЯ -
2. Відповідальність керівництва (у тому числі: зобов'язання, орієнтація на споживача, політика в області якості, планування, обмін інформацією, аналіз із боку керівництва) Уповноважений по якості - головний інженер Зам. головного інженера по якості, зам. директора
3. Менеджмент ресурсів, у тому числі:
" фінансові ресурси;
" матеріальні ресурси;
" людські ресурси;
" інфраструктура;
" виробниче середовище. ФЗВ, ВМТП, Вкомпл ВК, Вгмех, ОГЄ, ЛКВ Керівники структурних підрозділів
4. Процеси життєвого циклу продукції, у тому числі:
4.1. планування процесів життєвого циклу продукції
4.2. процеси пов'язані з споживачами
4.3. проектування і розробка
4.4. закупівлі
4.5. виробництво, ідентифікація, зберігання та обслуговування
4.6 управління засобами моніторингу і вимірів ВД, ПЕВ, ВДВ, ВТК, ФЗВ, ТВ, ВГТ, Вгмех, ВМТП, Вкомпл, ОД Цехи ТВ, ВГТ, СОП, Вгмех (керівники процесів), Вгмет,ТЕ, ВТК, ЛКП, Цехи (керівники процесів)
5. Вимір, аналіз і поліпшення, у тому числі:
5.1. моніторинг і вимір продукції і процесів
5.2. внутрішній аудит
5.3 управління невідповідною продукцією
5.4. аналіз даних;
5.5. поліпшення, що коректують і попереджають дії ЛКП, ЛКВ, ВТК, ГКЯВ, ВТК, ВДВ, ВТК, ВД, Керівники процесів ТВ, Вгмех, ВГТ, ТЕ, ГКЯВ,Керівники підрозділів, що входять у структуру СМЯ
Умовні скорочення з системи менеджменту якості продукції
Таблиця. 2.5
Скорочення
1
" СМЯ: система менеджменту якості;
" ГКЯВ: група керування якістю виробництва;
" ВГТ: відділ головного технолога;
" ВД: відділ договорів;
" ТВ: технічний відділ;
" Вгмех: відділ головного механіка;
" ВК: відділ кадрів;
" ВМТП: відділ матеріально-технічного постачання;
" Вкомпл: відділ комплектації;
" ВДВ: виробничо-диспетчерський відділ;
" ПЕВ: планово-економічний відділ;
" ВГЕ: відділ головного енергетика;
" СОП: служба охорони праці;
" Бух: бухгалтерія;
" ВТК: відділ технічного контролю;
" Вгмет: відділ головного металурга;
" ЛКВ: лабораторія по контролі виробництва;
" ВАСКВ: відділ автоматизованої системи керування виробництва;
" ВОПЗП: відділ організації праці і заробітної плати;
" ФЗВ: фінансово-збутовий відділ;
" ЮС: юридична служба;
" МЗЦ №1: механо-збиральний цех №1;
" МЗЦ №2: механо-збиральний цех №2;
" ЧЛЦ: чавуноливарний цех;
" ЦМК: цех металевих конструкцій;
" РМЦ: ремонтно-механічний цех;
" ІЦ: інструментальний цех;
" ЕЦ: енергоцех;
" ЗДЦ: залізничний цех;
" АТД: автотранспортна ділянка;
" КД: конструкторська документація;
" ТД: технологічна документація;
" - НД: нормативна документація.
Проект наказу повинен включати обов'язкові додатки, які готовлять наступні підрозділи:
" ВГТ, головні фахівці, цехи і відділи: "Заходи щодо впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації діючого встаткування", розділ I "Плану поліпшення…";
" ГКЯВ і структурні підрозділи згідно таблиці 1: "Заходи по розвитку системи менеджменту якості", розділ II "Плану поліпшення…";
" ВГТ і Вгмет: "Графік комплексної перевірки дотримання технологічної дисципліни";
" ЛКП: "План заходів щодо метрологічного забезпечення продукції";
" ГУЯП:
" "Графік внутрішніх перевірок системи менеджменту якості" згідно СТП 8.2.2-39-549;
" "Графік контролю дотримання вимог стандартів";
" "Графік розробки і перегляду документів системи менеджменту якості";
" "Графік проведення нарад по забезпеченню якості продукції і розвитку СМЯ";
" "Графік контролю виконання наказу".
Проект наказу та заходи заступник головний інженер з якості повинен представити уповноваженому по якості - головному інженерові підприємства для розгляду, підписання, а напрямки - заступникам директора по напрямках діяльності.
Підписаний уповноваженим по якості - головним інженером "План поліпшення якості продукції і розвитку системи менеджменту якості" після узгодження із заступниками директора разом із проектом наказу представляється на твердження голові правління.
Затверджений головою правління наказ треба розсилати канцелярією всім структурним підрозділам, заступникам директора та головним фахівцям для виконання та контролю.
Пропонуємо порядок оформлення звіту і акту про виконання заходів по контролю виконання "Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості".
Начальники цехів (відділів, служб) своїми розпорядженнями призначають одного зі своїх заступників, відповідальними за виконання заходів у своєму підрозділі та надання запланованих послуг іншим підрозділам.
Копії розпорядження по цеху (відділу, службі) направляються в ГКЯВ і ВТК, що здійснюють контроль заходів "Плану…", не пізніше 10 днів після одержання наказу.
Відповідальні за виконання заходів щомісяця до 28 числа представляють у ГКЯВ і ВТК звіт (відомості у вигляді службових записок), про хід виконання заходів, закріплених за даними підрозділами.
Виконання заходів щомісяця розглядається на "Днях якості" підприємства, проведених уповноваженим по якості - головним інженером, а також щомісяця на аналогічних нарадах, проведених керівниками підрозділів, що входять у структуру СМЯ.
У випадку неможливості або недоцільності виконання заходів відповідальний за виконання заходів щодо узгодження з ВТК і ГКЯВ готові розпорядження по підприємству про зняттязаходу або зміну строку виконання заходу.
Строк виходу розпорядження - не пізніше запланованого строку виконання заходу.
Підставою для скасування виконання заходу або перенесення його строку виконання є тільки розпорядження по

 
 

Цікаве

Загрузка...