WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

якості" підприємства здійснюється уповноваженим по якості - головним інженером.
Періодичність проведення "Дня якості" підприємства - не менш одного разу на місяць.
Також проводиться "День якості" у цехах (відділах, службах) підприємства щомісяця. Проведення "Дня якості" цеху (відділу, служби) покладає на начальника цеху (відділу, служби).
На "Дні якості" підрозділу розглядають наступні питання:
" виконання рішень і заходів, прийнятих на попередніх "Днях якості";
" підсумки роботи підрозділу по поліпшенню якості продукції за минулий місяць;
" виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якості продукції;
" претензії від підрозділів і замовників;
" отримані рекламації;
" порушення технологічної дисципліни;
" стан культури і чистоти на ділянках підрозділів на закріпленій території.
Хід проведення "Дня якості", висновки, рішення (із вказівкою строку виконання і прізвищ виконавців) вносять до протоколу наради.
Протокол, підписаний керівником підрозділу, має силу розпорядження по підрозділі.
"Дні якості" на виробничій ділянці проводяться щотижня. Керує роботою "Дня якості" на виробничій ділянці начальник або майстер даної ділянки.
2.4. Удосконалення системи управління якістю продукції та розвитку системи менеджменту якості на ВАТ "Словважмаш"
Процес удосконалення системи управління якістю продукції і розвитку системи менеджменту якості являє собою комплекс взаємозалежних під процесів, які включають:
" збір (включаючи самоконтроль), облік, систематизацію інформації;
" аналіз інформації, постановку проблеми;
" розробку і виконання комплексу мер за рішенням проблеми;
" вимір та аналіз ефективності вжитих заходів.
На ВАТ "Словважмаш" пропонується розробити план поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості.
Цей план буде визначати реальний внесок кожного підрозділу підприємства та усього колективу в цілому по досягненню цілей "Політики в області якості", сформульованої вищим керівництвом підприємства.
Розглянемо порядок розробки плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості (СМЯ) з погляду процесного підходу.
"План поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості" буде визначати реальний внесок кожного підрозділу підприємства і усього колективу в цілому по досягненню цілей "Політики в області якості", сформульованої вищим керівництвом підприємства.
Цей план буде програмою робіт з реалізації "Політики в області якості" кожним підрозділом підприємства.
Виконання плану необхідно забезпечити фінансами, іншими необхідними ресурсами, призначенням відповідальних виконавців та ефективним контролем.
Планування, виконання та контроль заходів "Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості" буде відбуватися на наступних рівнях:
" перший рівень: вище керівництво підприємства;
" другий рівень: начальники цехів, відділів, служб;
" третій рівень: керівники (начальники) бюро, груп, секторів, ділянок, змін, бригад.
На першому рівні необхідно здійснювати загальні управління з розробки плану.
На другому рівні - впровадження вимог, пропонованих стандартом ISO 9001 у частині планування, створення та розвитку СМЯ і планування якості згідно вимог СТП 5.4.1-39-552.
На третьому рівні - це виконання запланованих вимог до якості та розвиток системи менеджменту якості продукції.
Перелік посадових осіб і структурних підрозділів, які будуть брати участь у формуванні "Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості" наведений у додатку А.
Загальне управління з розробки Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості, визначення джерел фінансування заходів та необхідних ресурсів буде проводити уповноважений з якості - головний інженер підприємства.
Ціль процесу розробки плану - планування поліпшення якості продукції та розвитку СМЯ.
Призначення процесу - розробка заходів щодо поліпшення якості продукції та розвитку СМЯ.
Вхідними даними є вимоги стандарту ISO 9001, вимоги до продукції яку випускає підприємство, згідно укладених договорів, конструкторська документація, технічна документація та наукова документація.
Вихідні дані - наказ "Про підвищення якості продукції, що випускає підприємство з додатками, графіки, акт впровадження заходу.
Ресурси це - персонал підприємства, фінансові та матеріальні ресурси, для впровадження заходів "Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості".
Перелік структурних підрозділів і посадових осіб, яким будуть надходити вхідні та вихідні дані: керівники підрозділів підприємства, що входять у структуру СМЯ, а також - голова правління, уповноважений по якості - головний інженер, заступники директора, заступники головного інженера.
Інструментами моніторингу будуть: "Політика в області якості", наказ "Про підвищення якості продукції" і наказ (розпорядження) "Про підготовку формування заходів "Плану поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості";
Методи моніторингу це - розробка заходів, розрахунок економічного ефекту заходів.
Відповідальність за процес буде нести уповноважений по якості - головний інженер, а за розробку заходів - керівники підрозділів, які входять до СМЯ і заступники головного інженера.
"План поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості" буде складатися з двох наступних розділів:
" заходи щодо впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації діючого устаткування;
" заходи щодо розвитку системи менеджменту якості.
Підготовка проекту наказу (розпорядження) про розробку заходів плану буде здійснювати заступник головного інженера по якості.
Цей наказ (розпорядження) буде говорити, що:
" розробка "Заходів щодо впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації діючого устаткування", розділ I "Плану поліпшення…", покладається на відділ головного технолога і головних фахівців підприємства;
" розробка "Заходів щодо розвитку системи менеджменту якості", розділ II "Плану поліпшення...", покладається на відповідних керівників підрозділів;
" координація робіт з формування заходів щодо розвитку системи менеджменту якості покладається на заступника головного інженера по якості.
"План поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості" може розроблятися на строк від одного року до п'яти років включно залежно від цілей і строків їх досягнення, проголошених вищим керівництвом.
Керівникам структурних підрозділів на основі аналізу встановлених для підрозділів цілей в області якості (включаючиті, які необхідні для виконання вимог до продукції) потрібно організувати в очолюваних підрозділах розробку заходів.
На стадії формування заходів керівники підрозділів зобов'язані погодити строки

 
 

Цікаве

Загрузка...