WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

дії.
Вивчення причин невідповідностей (відхилень) проводиться шляхом збору необхідної інформації (звіти про внутрішнього аудита, протоколи контролю і випробувань, думка працівників, що мають відношення до розглянутої проблеми і ін.) і її ретельного аналізу.
Джерела інформації для розробки коригувальних (попереджуючих) дій і посадові особи, відповідальні за їхню розробку і оцінку ефективності наведені в табл. 2.2.
Джерела інформації для розробки коригувальних (попереджуючих) дій
Таблиця 2.2
Джерела інформації для розробки коригувальних і попереджуючих дій Відповідальні за розробку
1 2
1. Претензії Начальник ВТК
Начальник ТЕ
Головний технолог
Головний металург
Начальник юридичної служби
2. Журнал обліку коригувальних і попереджуючих дій (заходів) Керівники структурних підрозділів
3. Звіти про внутрішнього аудита Зам. головного інженера по якості
Начальник ГКЯВ
4. Результати аналізу з боку вищого керівництва Зам. головного інженера по якості
Начальник ГКЯВ
Керівники процесів
Керівники структурних підрозділів (по приналежності)
5. Результати аналізу даних по виду діяльності підрозділів Керівники структурних підрозділів (по приналежності)
Керівники процесів
6. Результати вимірів задоволеності споживачів Начальник відділу договорів
7. Протоколи системи менеджменту якості Керівники структурних підрозділів (по приналежності)
8. Персонал підприємства Начальник ОК
Керівники структурних підрозділів (по приналежності)
9. Виміру, пов'язані із процесами і продукцією Керівники процесів
Начальник ЛКП
Начальник ВТК
Реалізація коригувальних (попереджуючих) дій має практичне здійснення обраного варіанта шляхом:
" внесення змін у діючі стандарти підприємства, конструкторську документацію, технологічні інструкції і технологічні процеси, у нормативну і організаційно-розпорядницьку документацію;
" додаткового інструктажу і навчання персоналу;
" зміни структури управління з перерозподілом функцій, повноважень і відповідальності;
" модернізації і (або) відновлення основного технологічного і допоміжного устаткування, засобів випробувань і вимірів і ін.
Рішення про вид коригувальних (попереджуючих) дій, у загальному випадку, приймають керівники структурних підрозділів, а для процесів - керівники процесів.
Начальник ВТК через сектори ВТК здійснює контроль кожного затвердженого заходу і доводить дані про результати впровадження до відомості зам. головного інженера по якості.
Уповноважений по якості - головний інженер забезпечує застосування коригувальних (попереджуючих) дій як спосіб поліпшення.
На підприємстві попередження виникнення невідповідностей забезпечується:
" вхідним контролем сировини, матеріалів і напівфабрикатів;
" системою контролю дотримання технологічної дисципліни;
" коректуванням існуючих і впровадженням прогресивних технологічних процесів;
" належною підготовкою і організацією виробництва;
" надійним метрологічним забезпеченням виробництва і контролем випускаємої продукції;
" моніторингом і виміром діючих процесів;
" всебічним аналізом установлених невідповідностей і оперативним вживанням заходів по усуненню виявлених причин невідповідностей;
" періодичним аналізом системи менеджменту якості і її систематичним поліпшенням.
Оцінка здійснення процесу коригувальних і попереджуючих дій проводиться з метою визначення його ефективності; критерії, посадові особи, періодичність і методи, зазначені в таблиці 2.3.
Критерії оцінки здійснення процесу коригувальних і попереджуючих дій
Таблиця 2.3
Критерії виміру (оцінки) здійснення процесу Посадові особи, здійснюючі вимір (оцінку) процесу Періодичність виміру (оцінки) Метод виміру (оцінки)
1 2 3 4
1 Ефективність застосовуваних коригувальних і дій, що попереджуючих (заходів): Після упровадження коригувальних і попереджуючих дій (заходів) Розрахунок ПЕО або економіста цеху
" до процесу;
" до продукції " Керівник процесу;
" Начальник ВТК
2 Своєчасність виконання коригувальних і дій, що попереджають (заходів) Заступник головного інженера по якості Згідно дати впровадження попереджальних дій (заходів) Візуально
Також на ВАТ "Словважмаш" проводяться "День якості" - оперативна нарада з питань випуску продукції необхідного рівня якості за минулий період. Ціль наради - контроль і аналіз роботи із забезпечення заданого рівня якості продукції, підвищення ефективності застосовуваних процесів, усунення і попередження виникаючих невідповідностей.
Основними питаннями, розглянутими на "Днях якості" підприємства, є:
" звіт про виконання рішень попередніх "Днів якості";
" підсумки виконання заходів "Плану поліпшення якості продукції і розвитку системи менеджменту якості", а також інших заходів в області якості (при їхній наявності), розроблювальних згідно СТП 8.5-45-164;
" результати внутрішніх перевірок СМЯ, проведених згідно СТП 8.2.2-39-549;
" підсумки роботи цехів за рівнем якості випускає продукції, що;
" аналіз:
" рівня якості виготовляє продукції, що, по цехах;
" результатів метрологічних перевірок приладів і устаткування;
" часто повторюваного браку з докладним розбором причин;
" стану технологічної дисципліни в цехах;
" перевірок устаткування на технологічну точність;
" стану якості виготовлення і ремонту оснащення і інструмента;
" розбір отриманих претензій і рекламацій від замовників.
План проведення "Днів якості" підприємства із вказівкою розглянутих питань, строків проведення, прізвищ доповідачів і співдоповідачів затверджується головним інженером. При необхідності допускається коректування порядку денного, про що група управлення якістю виробництва (ГКЯВ) повідомляє зацікавленим підрозділам.
День, час і місце проведення планових нарад установлюється відповідно до графіка до щорічно видаваного наказу "Про підвищення якості випускає продукції".
Робота по підготовці "Дня якості" і проекту протоколу здійснюється ГКЯВ із залученням відповідальних за функціонування СМЯ, зацікавлених підрозділів і ВТК.
На "Дні якості" повинні бути присутнім: уповноважений по якості - головний інженер; заступники головного інженера; головні фахівці; начальники цехів, відділів, служб, причетних до розглянутого на нараді питанням; начальник ВТК; керівник ГКЯВ.
Уповноважений по якості - головний інженер після заслуховування повідомлень фахівців і звітів керівників цехів і служб приймає відповідні рішення, які записують до протоколу із вказівкою конкретних виконавців і строків виконання.
Протокол, підписаний уповноваженим по якості - головним інженером, має силу розпорядження по підприємству.
За результатами проведення"Дня якості" підприємства можуть видаватися окремі накази або розпорядження.
Відповідальність за оформлення і розсилання виконавцям протоколу покладає на ГКЯВ.
Контроль за виконанням рішень "Дня

 
 

Цікаве

Загрузка...