WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

ефективності раніше виконаного контролю.
Об'єктами контролю є: матеріали, напівфабрикати, заготівлі, деталі, складальні одиниці, що комплектують вироби, технологічні процеси, вироби.
Якість продукції, що поставляє підприємством, повинне відповідати стандартам, технічним умовам або іншим умовам, передбаченим договором або контрактом на поставку.
Вся виготовлена продукція перевіряється ВТК, приймається заводською комісією і представниками замовника.
У процесі виготовлення контроль якості продукції здійснюють:
" самі виконавці з наступним проставлянням клейм (для працівників, що мають талони якості або особисті клейма);
" працівники ВТК відповідно до технічної документації, у місцях що обслуговують ВТК;
" технологи відділу головного технолога, відділу головного металурга шляхом контролю дотримання технологічних процесів;
" конструктора техвідділу шляхом проведення авторського нагляду за виробництвом продукції.
Готова продукція на етапах виробництва, зазначених у технічній документації, пред'являється ВТК.
Пред'явлення продукції ВТК у цехах здійснюють майстри ділянок після перевірки якості її виготовлення виконавцями і майстрами ділянок. Пропонована продукція повинна мати маркування згідно технічних умов.
ВТК має право залучати підрозділи з питань якості продукції для виявлення причин невідповідностей і вживання заходів по їхньому усуненню.
ВТК надається право вносити свої пропозиції по поліпшенню і удосконалюванню методів контролю.
Відповідальність за дотримання технологічних процесів в обсязі вимог технічної документації покладає на безпосередніх виконавців (робочих і виробничих майстрів).
Відповідальність за виконання положень нормативної документації (НД), що визначають належний рівень технологічної дисципліни і культури виробництва, покладає на виробничих і технічних керівників всіх ланок у підрозділах підприємства.
Відповідальність за повноту і якість контролю пред'явлених виробів і технологічних операцій в обсязі вимог НД покладає на виробничих майстрів і працівників ВТК.
Пред'явлення повністю виготовленої і зібраної продукції здійснює виробничий персонал цеху-виготовлювача (начальник цеху, заступник начальника цеху, майстри). Приймання продукції здійснює ВТК, заводська комісія і представники замовника відповідно до вимог технічних умов конструкторської і технологічної документації, пред'явницьких і ін. супровідних документів.
Всі види продукції підлягають приймально-здавальним, вибірковим, типовим випробуванням на стендах, пристосуваннях, пристроях.
Приймально-здавальним випробуванням піддається кожен виріб з метою визначення його відповідності вимогам технічних умов і конструкторської документації.
Випробування на підприємстві проводяться по програмі і методиці приймально-здавальних випробувань.
Приймально-здавальні випробування виробів здійснює заводська комісія за участю працівників цеху-виготовлювача.
Комісія призначається наказом або розпорядженням по підприємству в наступному складі:
" головний інженер - голова комісії;
" головний технолог;
" головний металург заводу;
" начальник технічного відділу;
" начальник ВТК.
Приймання виробів може здійснювати як комісія в повному складі так і тільки деякі її члени. При необхідності для приймання запрошуються інші технічні працівники підприємства.
Основними завданнями комісії є:
" контроль за дотриманням на підприємстві встановленого рівня якості продукції відповідно до договорів (контрактам).
" контроль за наявністю необхідної технічної документації для виробництва, випробувань, комплектації, консервації, упакування і відправлення споживачеві.
Комісія має право:
" заборонити приймання і відправлення продукції, невідповідну встановленим вимогам;
" не приймати готову продукцію, якщо вона пред'явлена некомплектно або не забезпечена необхідними технічними документами, що підтверджують якість матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
" ухвалювати рішення щодо забраковані матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.
Комісія відповідає за:
" пред'явлення представникові замовника недоброякісним і невідповідної встановленим вимогам продукції;
" відправлення замовникові продукції, невідповідної вимогам стандартів, технічних умов, а також іншим вимогам згідно контракту.
Також на підприємстві здійснюється внутрішній аудит якості продукції.
Ціль процесу є перевірка системи менеджменту якості, продукції або процесів.
Вхідні дані: вимоги стандартів, посібника з якості, технологічної, конструкторської і нормативної документації, а також дані, що втримуються в "Плані аудита" по конкретному аудиту.
Вихідні дані: дані, що втримуються в "Акті внутрішньої перевірки СМЯ". Критерії процесу: утримуються в "Плані аудита" по конкретному аудиту.
Ресурси: персонал групи управління якістю виробництва, фахівці цехів і відділів, приваблювані аудитори і технічні експерти, а також приміщення для збору і роботи аудиторів, необхідні засоби вимірів і ін.
Призначення даного процесу - це перевірка ефективності функціонування СМЯ.
Інструменти і методи моніторингу:
" інструменти: графік внутрішніх перевірок системи менеджменту якості, план перевірок СМЯ, розпорядження уповноваженого по якості - головного інженера про призначення керівника аудита і аудиторів, акт внутрішньої перевірки СМЯ;
" методи моніторингу: опитування, бесіди, спостереження, записи.
Відповідальність:
" за проведення аудита - керівник групи аудита;
" за процес - керівник процесу внутрішнього аудита (уповноважений по якості).
Внутрішні перевірки системи якості проводяться при:
" підготовці системи менеджменту якості до сертифікації;
" підготовці продукції до сертифікації;
" планових перевірках функціонування системи якості за затвердженим планом;
" виявленні серйозних дефектів продукції, у тому числі, при виявленні невідповідної продукції, що надходить від постачальників;
" необхідності вдосконалювання застосовуваних процесів і системи менеджменту якості;
" змінах вимог споживача (ринку) до продукції;
" змінах нормативних документів;
" змінах у структурі СМЯ.
Процедура проведення аудита базується на ряді принципів. Ці принципи роблять аудит ефективним і надійним інструментом підтримки політики і контролю менеджменту, інструментом, що дає інформацію, на основі якої підприємство може діяти на шляху поліпшення своєї діяльності.
Принципи, що мають відношення до самих аудиторів:
" етика поводження - основа професіоналізму;
" довіра, прямота, конфідиціальність і стриманість - обов'язкові умови проведення аудита.
" уміння представляти матеріал неупереджено - обов'язок доповідати правдиво і точно. Спостереженняаудита, висновки і звіти про аудита правдиво і точно відбивають діяльність під час аудита. Необхідно повідомляти керівникові групи аудита про основні труднощі, що

 
 

Цікаве

Загрузка...