WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

показників.
Заступник головного інженера по устаткуванню і технічному переозброєнню управляє роботами по розробці планів технічного переозброєння ВАТ "Словважмаш" і забезпечує технічні консультації з їх реалізації. Забезпечує безперебійну і надійну роботу устаткування, будівель і споруджень, підтримку устаткування в працездатному стані на необхідному рівні точності.
Він організує розробку планів оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів устаткування відповідно до існуючої системи планово-попереджувальних ремонтів.
Заступник головного інженера по якості координує розробку документів системи менеджменту якості. У процесі розробки і удосконалювання системи менеджменту якості надає методичну допомогу розроблювачам документації, керівникам цехів і відділів, відповідальним за функціонування системи менеджменту якості (СМЯ) у підрозділах.
Голова правління - директор забезпечує визначення і виконання вимог споживачів.
Кожен працівник підприємства відповідає за гарантоване забезпечення задоволеності споживачів (внутрішніх і зовнішніх).
Повноваження на організацію роботи зі споживачем має заступник директора по економічних питаннях.
Повноваження на подання СМЯ на взаємодію з споживачами з питань якості продукції і супутніх послуг має уповноважений по якості - головний інженер.
Повноваження на взаємодію з споживачами по розгляду їх пропозицій, рекламацій і претензій має зам директора по якості - начальник ВТК.
Повноваження на правове забезпечення взаємодії з споживачами має начальник юридичної служби.
Вивчення вимог споживача включає всі аспекти, які ставляться до продукції і пов'язаними з нею послугами, які можуть впливати на задоволення потреб і очікувань споживача.
Потреби і очікування споживача визначаються і перевіряються в процесі аналізу замовлення, проведення монтажних, сервісних робіт і авторського нагляду.
Інформація щодо потреб споживача і його очікувань аналізується і підготовляється з різних джерел:
вивчення споживача і прямі контакти з споживачами в процесі вивчення договорів (контрактів);
вивчення споживача і прямі контакти з споживачами в процесі виставок і інших формах рекламної діяльності. Ці джерела включають наступні дані:
" заявлені в договорах (контрактах) вимоги споживача;
" рекламації і претензії споживача;
" відкликання споживача на веб-сайті підприємства;
" звіти про результати проведення: шеф монтажних і шеф налагоджувальних робіт, зварювальних робіт при монтажі машин і устаткування, робіт, пов'язаних з реконструкцією і модернізацією машин і устаткування з метою продовження строку їхньої експлуатації;
" звіти об проведення сервісного обслуговування машин і устаткування у гарантійний та післягарантійний періоди.
" звіти про проведення авторського нагляду при виконанні шеф монтажних і сервісних робіт.
Збір і аналіз інформації про ступінь задоволеності споживачів здійснюється згідно СТП 8.2.1-49-558 "Виявлення задоволеності споживачів".
З метою підвищення ефективності обліку думок і побажань споживачів, формування попиту на продукцію підприємства, удосконалювання організації обслуговування і (формування позитивного іміджу підприємства відділ договорів використовував методи прямого анкетування з визначенням наступних основних показників задоволеності споживачів:
" якість;
" ціна;
" строк оформлення і узгодження договору (контракту);
" строк поставки;
" канали збуту;
" наявність поліпшень;
" загальний ступінь задоволеності.
За підсумками року фінансово-збутовий відділ виконує докладний аналіз динаміки зміни обсягів коксохімічного встаткування, що поставляє підприємство:
" по ринках збуту;
" по споживачах;
" по видах продукції.
При визначенні ступеня задоволеності споживачів використається також наступна інформація:
" перелік визнаних рекламацій і претензій від споживачів);
" повторні обіги споживачів з метою виготовлення встаткування;
" доля підприємства на ринку;
" рішення журі, організаторів і ін. про присудження нагород і визнання заслуг підприємства.
2.3. Контроль і оцінка процесу управління якістю продукції
На ВАТ "Словважмаш" контроль процесу управління якістю продукції здійснюють:
" на рівні підприємства - заступник директоре з виробництва і начальник планово-диспетчерського відділу;
" на рівні цеху - начальник цеху і зам. начальника цеху по виробництву.
Оцінку процесу управління якістю продукції виконується з метою визначення його ефективності і наведено в табл. 2.1.
Процес управління якістю продукції
Таблиця 2.1
Критерії виміру (оцінка) процесу Посадові особи, що здійснюють вимір (оцінку) процесу Періодичність виміру (оцінки) Метод виміру (оцінки)
1 2 3 4
1. Ефективність управління якістю продукції через управління наступних об'єктів управління:
" сировина, матеріали, комплектуючі вироби Зам. директор по комерційним питанням Раз у квартал Аналітичний
" виробниче устаткування Зам. головного інженера по встаткуванню і технічному переозброєнню Раз у квартал Аналітичний
" засобу технічного оснащення Зам. головного інженера по підготовці виробництва Раз у квартал Аналітичний
" метрологічні засоби і іспитове встаткування Уповноважений по якості - головний інженер Раз у квартал Аналітичний
" технологічні процеси; Уповноважений по якості - головний інженер Раз у квартал Аналітичний
" програмне забезпечення ЕОМ; Уповноважений по якості - головний інженер Раз у квартал Аналітичний
" виробничий персонал; Зам. директори по кадрам, режиму і соціальним питанням Раз у квартал Аналітичний
" виробниче середовище; Уповноважений по якості - головний інженер Раз у квартал Аналітичний
" засоби і методи захисту продукції від корозії, старіння і механічних ушкоджень Уповноважений по якості - головний інженер Раз у квартал Аналітичний
Періодичність оцінки може здійснюватися набагато частіше залежно від стану об'єкта управління, але не рідше чим один раз у квартал.
На підприємстві існують наступні види контролю:
" Вхідний контроль - контроль продукції постачальника, що надійшла до споживача або замовника і призначає для використання при виготовленні, ремонті або експлуатації продукції.
" Операційний контроль - контроль продукції або процесу під час виконання або після завершення технологічної операції.
" Приймальний контроль - контроль продукції, за результатами якого приймається рішення про її придатність до поставок і (або) використанню.
" Суцільний контроль - контроль кожної одиниці продукції в партії.
" Вибірковий контроль - контроль, при якому рішення про якість контрольованої продукції приймається за результатами перевірки однієї або кілька вибірок або проб з партії або потоку продукції.
" Летучий контроль -контроль, проведений у випадковий час.
" Інспекційний контроль - контроль, здійснюваний спеціально уповноваженими особами, з метою перевірки

 
 

Цікаве

Загрузка...