WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

навчання;
" оцінка ефективності навчання;
" кількість трудящих, що навчаються по категоріях, видам навчальних закладів і формам навчання.
12. Внутрішній аудит, регламентований СТП 8.2.2-39-549.
Відповідальний за процес - уповноважений по якості - головний інженер. Ціль процесу: установити відповідність всіх видів діяльності заводу політиці і цілям в області якості, а також вимогам документації.
Показники для виміру процесу:
" кількість виявлених відхилень;
" ефективність заходів щодо усунення відхилень, виявлених при проведенні внутрішніх аудитів;
" забезпечення можливості проведення аналізу СМЯ вищим керівництвом на основі даних, отриманих при проведенні внутрішніх аудитів.
Система якості надає кожному працівникові свободу дій, а також визначає повноваження і відповідальність у межах вимог, встановлених у посадових інструкціях, і в положеннях про структурні підрозділи.
Голова правління - директор ВАТ "Словважмаш" розробляє стратегію розвитку підприємства, концепцію максимального одержання прибутку на вкладений капітал і політику акціонерного товариства в області менеджменту якості, відповідає за її реалізацію і забезпечення функціонування системи якості необхідними ресурсами. Відповідає за результати всіх видів діяльності підприємства.
Уповноважений по якості - головний інженер керує технічним забезпеченням виробничої діяльності ВАТ "Словважмаш", відповідає за розробку планів підвищення якості випускає продукції, що, організацію наукового, конструкторсько-технологічного забезпечення виробництва для досягнення і підтримки необхідного за договором (контрактом) якості продукції. Також він керує розробкою і проведенням заходів щодо впровадження системи менеджменту якості, стандартів і показників, що регламентують якість продукції. Управляє роботами по розробці і удосконалюванню системи якості ВАТ "Словважмаш", забезпечує проведення внутрішніх перевірок функціонування системи менеджменту якості у ВАТ "Словважмаш".
Він має повноваження і відповідає за виконання наступних завдань:
" впровадження, підтримка і безперервне вдосконалювання системи менеджменту якості;
" надання оперативної інформації голові правлінню-директорові ВАТ "Словважмаш" про функціонування системи якості з метою оцінки її ефективності і прийняття коригувальних дій;
" забезпечення розуміння вимог споживача на всіх рівнях управління підприємством;
" координацію зв'язку із зовнішніми організаціями з питань, що стосується якості продукції і послуг.
Підзвітний голові правління - директорові ВАТ "Словважмаш".
Заступник директора по якості - начальник відділу технічного контролю відповідає за організацію, стан і удосконалювання системи технічного контролю на виробництві, правильне і своєчасне оформлення документів, що засвідчують відповідність якості продукції обновленим вимогам; проведення вхідного контролю закупленої продукції. Він забезпечує операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу, контроль якості і комплектності готової продукції, якості виготовленого на підприємстві інструмента і технологічного оснащення, а також відповідності стандартам сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують виріб у підрозділах підприємства і на складах готової продукції до її відправлення споживачам. Він очолює роботу з аналізу рекламацій, вивченню причин виникнення дефектів і порушень технології виробництва, погіршення якості робіт, невідповідності продукції і бере участь у розробці пропозицій щодо браку продукції. Має право на припинення робіт із приймання продукції при виявленні відповідностей на стадії виготовлення або відвантаження продукції.
Заступник директора по виробництву керує роботою по оперативному регулюванню ходу виробництва, забезпеченню ритмічного випуску продукції відповідності із планами і виробничими програмами підприємства. Він організовує виготовлення продукції і контроль забезпечення виробництва технічною документацією, устаткуванням, інструментом, матеріалами, що комплектують виробами, транспортом, погрузно-розвантажувальними засобами і ін. Також він відповідає за виконання виробничої програми і якість продукції.
Заступник директора по економічних питаннях організовує контрактне пророблення запитів замовників, висновок договорів (контрактів), їхню реєстрацію, облік і контроль виконання. Він здійснює керівництво господарсько-фінансовою діяльністю підприємства в області ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їхніх втрат, прискоренню оборотності оборотних коштів, організує участь підлеглих йому служб у складанні планів і програм виробництва.
Він забезпечує проведення робіт зі зниження собівартості продукції, удосконалюванню управління виробництвом. Контролює організацію збуту продукції, її відвантаження споживачам у строки і обсягах, встановлених у договорах (контрактах).
Заступник директора по комерційних питаннях організовує роботу з планування потреб ВАТ "Словважмаш" у сировині, матеріалах і комплектуючих виробах для виконання виробничої програми і внутрішніх робіт з оцінки і вибору постачальників, за узгодженням умов договорів (контрактів) з постачальниками. Він здійснює контроль графіків поставки закупленої продукції, а також контроль руху і обліку матеріальних цінностей у шляху, на складах і у виробництві. Відповідає за своєчасне забезпечення виробничої програми сировиною, матеріалами і комплектуючими виробами відповідно установленим вимогам по якості, за схоронність закупленої продукції на складах ВАТ "Словважмаш".
Заступник директора по кадрам, режиму і соціальним питанням відповідає за підтримку режимного порядку, організацію робіт з кадрами, за підбор, навчання і підготовку кваліфікованих робітників, фахівців, службовців і керуючого персоналу. Управляє організацією і координацією робіт з адміністративно-господарської діяльності.
Заступник головного інженера по підготовці виробництва організовує роботу з попереднього забезпечення виробництва конструкторською і технологічною документацією і специфікаціями для придбання сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Він відповідає за забезпечення виробництва технічною документацією в строки і в обсягах, установлених планом виробництва продукції. Також він здійснює супровідний нагляд за виготовленням виробів і їхньою експлуатацією. Бере участь у монтажі, випробуваннях, налагодженні і пуску нових конструкцій виробів, а також погоджує з розроблювачами зміни, внесені в конструкторську документацію, забезпечує виконання проектних робіт, виконуваних на договірній основі сторонніми організаціями; організовує і координує роботи з метрологічного забезпечення всіх виробництв ВАТ "Словважмаш".
Він бере участь у розробці планів технологічної підготовки виробництва і керує виконанням комплексу робіт з технічної підготовкиМеталургійного виробництва; забезпечує випуск продукції відповідно до заданих асортиментів і встановлених техніко-економічних

 
 

Цікаве

Загрузка...