WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

системи менеджменту якості, щоб гарантувати її придатність, ефективність, і адекватність умовам діяльності підприємства.
Аналіз застосовується для оцінювання поточного статусу і рівня виконання вимог системи менеджменту якості, на основі якого голова правління - директор ініціює дії для подальшого вдосконалювання системи.
Вище керівництво зобов'язане забезпечити ресурсами, необхідними для впровадження і поліпшення системи менеджменту якості.
Основою політики підприємства в області якості є задоволення запитів споживачів у частині якості продукції, асортименту, обсягу і строків її поставки, при забезпеченні прибутковості підприємства, задоволеності заводського персоналу і постійного вдосконалювання системи менеджменту якості.
З метою ефективного функціонування системи менеджменту якості всі застосовувані на підприємстві плани, програми, розробки оцінюються вищим керівництвом, головними фахівцями і впроваджуються шляхом видання наказів, розпоряджень, заходів.
Відповідальність за планування, впровадження і підтримку в працездатному стані системи менеджменту якості покладена на уповноваженого по якості - головного інженера.
Відповідальність за забезпечення наявності ресурсів для підтримки застосовуваних на підприємстві процесів і їхнього моніторингу несе голова правління директор підприємства.
ВАТ "Словважмаш" створює, забезпечує і поліпшує якість продукції за допомогою мережі процесів, які піддаються постійному аналізу зі сторін вищого керівництва. Структура цієї мережі є досить складної, оскільки більшість процесів взаємодіє між собою.
Для забезпечення правильного управління процесами і організації взаємодії між процесами, описаними в стандартах підприємства, призначені відповідальні за функціонування процесів. Ці відповідальні забезпечують однозначне розуміння всіма учасниками процесу їхньої відповідальності і повноважень, організовують взаємодію при рішенні проблем, що охоплюють кілька функціональних підрозділів підприємства.
Структура процесів і ступінь їхньої деталізації визначені на основі особливостей організації виробництва коксохімічного устаткування, виявлених вимог споживачів і нормативної документації
У цілому за ефективне застосування системи менеджменту якості, заснованої на "процесному підході", відповідає уповноважений по якості - головний інженер. Він же на постійній основі здійснює організацію контролю виконання процесів шляхом проведення внутрішніх перевірок і доповідає першому керівникові про результати таких перевірок.
Розроблені процеси документовані в посібнику з якості, стандартах підприємства, технологічних процесах і технологічних інструкціях. Впроваджена на підприємстві система якості спрямована на всебічне задоволення вимог і очікувань споживачів. Тому до процесів, що безпосередньо впливають на якість продукції, які передаються для виконання стороннім організаціям (постачальникам), застосовуються спеціальні методи управління.
Керівництво підприємства визначило основні процеси, що створюють додаткову вартість, а також процеси, що забезпечують функціонування основних процесів і роблять безпосередній вплив на фінансово-економічні показники роботи підприємства і якість продукції, що виготовляється підприємством. Під процесом розуміється взаємодія людей, машин, матеріалу і процедур, спрямована на те, щоб зробити конкретну послугу або зробити конкретну продукцію.
"Процесно-орієнтована" модель системи - схема взаємодії застосовуваних на підприємстві робочих процесів представлена на рис. 2.1.
Керівні документи
Вхідні Процес, як послідовність виконуючих операцій з зазначенням точок контролю Вихідні
данні данні
Ресурси, використовуванні у процесі (устаткування, персонал, засоби зв'язку)
Рис. 2.1 Схема взаємодії застосовуваних на підприємстві робочих процесів
Входами в процес звичайно є виходи інших процесів. Процеси, як правило, плануються і здійснюються в керованих умовах з метою додавання цінності.
Який завгодно вид діяльності може бути представлений у вигляді процесу. Схематичне зображення діяльності у вигляді процесу представлено на рис. 2.2.
Документи, що описують застосовувані на підприємстві процеси, містять:
" вимоги до вхідних даних;
" вимоги до вихідних даних:
" послідовність робочих етапів і операцій;
" дані про учасників процесу (структурні підрозділи підприємства);
" точки контролю по ходу процесу;
" дані про власників або керівників процесу;
" установлені показники оцінки результатів окремих робіт.

Мережа процесів
Стратегічне планування
Процеси менеджменту
С
П
О
Ж
И
В
А
Ч
И в
и
м
о
г
И з
а
д
о
в
о
л
е
н
н
Я С
П
О
Ж
И
В
А
Ч
И
Навчання персоналу Менеджмент фінансів Зовнішні перевірки Матеріально-технічне забезпечення
Основні процеси
Проектування та використання нових видів продукції
Планування та виробництво продукції
Постачання продукції споживачу
Додаткові процеси
Оцінка задоволеності споживачів Моніторинг і контроль процесів і продукції Технічне обслуговування і ремонт Метрологічне
забезпечення Аналіз контракту
Постійне поліпшення якості
Рис. 2.2 Схема зображення діяльності у вигляді процесу на підприємстві
Документація системи менеджменту якості представлена наступними видами документів:
" політика і Цілі в області якості,
" посібник з якості,
" процедури СМЯ, що містять опис і вимогу до робочих процесів,
" стандарти і інші нормативні документи,
" конструкторська документація,
" технологічні і робочі інструкції,
" документація споживачів,
" документація постачальників,
" протоколи якості (плани, графіки, протоколи, акти, картки, накладні, журнали і інші записи по якості).
У цілому процес на підприємстві визначається спеціальною ознакою: орієнтацією на споживача. Такий процес починається і закінчується споживачем. Організаційна схема відповідає структурі, у якій процеси стають діючими.
Відповідальність за планування і застосування процесів моніторингу, виміру, аналізу і поліпшення на ВАТ "Словважмаш" несе голова правління - директор підприємства.
Заступники директора по напрямках організовують збір об'єктивних даних і проводять оцінку діяльності підвідомчих служб і підрозділів.
Керівники підрозділів проводять моніторинг, вимір і аналіз даних про ефективність санкціонування системи менеджменту якості в підрозділах.
Дії по вимірам і контролю, спрямовані на гарантування і перевірку відповідності виробу, визначені в специфікаціях до договорів (контрактам), технологічної документації, стандартах підприємства.
На підприємстві в плановому порядку здійснюється вимірі моніторинг дотримання вимог технологічної дисципліни, виконання планів виробництва і збуту продукції, закупівель, дотримання вимог по

 
 

Цікаве

Загрузка...