WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.(ВАТ "СЛОВВАЖМАШ")
ЗМІСТ
Вступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 5
1.1. Основні категорії і поняття управління якістю 5
1.2. Показники якості і методи їхньої оцінки 13
1.3. Організаційно-методичні принципи забезпечення якості і управління якістю 16
1.4. Основні елементи забезпечення якості 24
1.5. Призначення і види аудита якості 30
2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ У ВАТ "СЛОВВАЖМАШ" М. сЛОВ'ЯНСЬК 40
2.1. Стисла характеристика підприємства 40
2.2. Організація системи управління якістю продукції на підприємстві 41
2.3. Контроль і оцінка процесу управління якістю продукції 59
2.4. Удосконалення системи управління якістю продукції та розвитку системи менеджменту якості на ВАТ "Словважмаш" 76
Висновки 85
Список використаних джерел 90
Вступ
Менеджмент - скоординована діяльність по керівництву і управлінню організацією.
Менеджмент якості - скоординована діяльність по управлінню та управлінню організацією стосовно до якості.
Планування якості - частина менеджменту якості, спрямована на встановлення цілей в області якості та визначальний необхідний операційний процес життєвого циклу продукції і відповідних ресурсів для досягнення цілей в області якості.
Політика в області якості - загальні наміри і напрямок діяльності організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом;
Метою управління виробництвом є забезпечення поставок продукції в заданий термін, в обсязі, номенклатурі і якості, установлених планами виробництва і договорами (контрактами) при мінімальній тривалості циклу виготовлення і оптимальних витрат виробництва.
Управління якістю є спеціалізованим видом управлінської діяльності, до якого ставиться управління персоналом, фінансами, якістю, проектами, інноваціями, маркетингом і ін.
Для досягнення кожної з поставлених цілей визначається політика підприємства в даній сфері, розробляється комплекс заходів впливу на виконавців і через них - на засоби виробництва.
В основі сучасного підходу до управління лежить системна орієнтація всіх підрозділів організації на якість із кінцевою метою виправдань очікувань покупців й, як наслідок, одержання максимально можливого прибутку. На перше місце висуваються Цілі в області якості. Політика в області якості заставляється в основу політики підприємства з усіма її складовими (маркетинг, проектування, закупівлі, контракти і ін.).
Поліпшення якості продукції - найважливіший напрямок інтенсивного розвитку економіки, джерело економічного росту, ефективності суспільного виробництва. У цих умовах зростає значення комплексного управління якістю продукції і ефективністю виробництва.
Системи управління якістю, що діють на різних підприємствах, індивідуальні.
Метою випускної роботи є розробка рекомендацій по удосконаленню питань управління якістю продукції, огляд наукових даних по управлінню якістю продукції з наступним аналізом системи якості конкретного підприємства. Для цього використані найбільш базові наукові праці вітчизняних і закордонних авторів, а також популярні навчальні посібники в області управління якістю.
Об'єкт дослідження випускної роботи - ВАТ "Словважмаш" м. Слов'янськ.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.
Завдання роботи:
" вивчити теоретичні основи управління якістю продукції;
" провести оцінку організації системи управління якістю продукції на підприємстві;
" провести на прикладі підприємства контроль і аналіз процесу управління якістю продукції;
" розробити рекомендації з удосконалення системи управління якістю продукції.
Як удосконалення системи управління якістю продукції пропонується розробити план поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості ВАТ "Словважмаш" м. Слов'янськ.
Цей план буде визначати реальний внесок кожного підрозділу підприємства і усього колективу в цілому по досягненню цілей "Політики в області якості", сформульованої вищим керівництвом підприємства.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
1.1. Основні категорії і поняття управління якістю
Якість є однією з основних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну і економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства.
Також якість - це ступінь відповідності властивих характеристик вимогам. Якість можна визначити і як - сукупність характеристик об'єкта, що ставляться до його здатності задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
Під об'єктом у цьому визначенні розуміється все, що може бути індивідуально описане і розглянуте, тобто товар, послуга, процес; система, організація або окрема особа. Кожна потреба виражається рядом вимог (рис. 1.1), які беруть участь у формуванні відносин придатності об'єкта для цілей споживача, служать для оцінки відповідності об'єкта його призначенню й, отже, окреслюють границю якості об'єкта.
Економічність Функціональність
Загальні вимоги споживача до об'екту (засобу задоволення)
Безпека Естетичність Зручність
Рис. 1.1 Основні узагальнені вимоги
Вимоги до якості можна визначити як вираження певних потреб або їхній переклад у набір кількісно або якісно встановлених вимог до характеристик об'єкта з метою їхнього майбутнього втілення в об'єкті.
При проведенні технічних оцінок термін "якість" застосовується в наступних ситуаціях:
" при порівнянні об'єктів з метою виявлення ступеня переваги тобто відносна якість;
" при кількісній статистичній оцінці - рівень якості;
" при проведенні точної технічної оцінки - міра якості.
Термін "об'єкт" звичайно можна замінити терміном "продукція".
Продукція являє собою результат процесу або якої-небудь діяльності. Вона може бути як матеріальної - виробу, так і нематеріальної - послуги.
Послуги виробничого характеру називають роботами.
На кожному етапі розвитку суспільного виробництва існують специфічні вимоги до якості продукції. На ранніх стадіях становлення промисловості основними вимогами до якості були точність і міцність. Масштаби виробництва дозволяли проводити перевірку кожного виробу.
У міру розвитку промислового виробництва продукція ставала усе більше складною, тобто вимога до якості постійно росла. Почала складатися система контролю якості продукції, суть котрої полягала у виявленні дефектної продукції і вилученні її з виробничого процесу.
Ріст ступеня насичення ринку товарами і послугами, посилення конкуренції викликали до життя поняття конкурентноздатності.
Конкурентноздатність - це здатність продукції відповідати:
" у певний період часу сформованим або передбачуваним вимогам ринку;
" бути успішно реалізованої при наявності пропозиції інших аналогічних товарів.
Для перемоги в конкурентній боротьбі однієї системи контролю якості було недостатньо.З'явилася необхідність у

 
 

Цікаве

Загрузка...