WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Виробнича стратегія та проектування структури змін - Реферат

Виробнича стратегія та проектування структури змін - Реферат

умовах нові можливості розвитку в-ва і його і інтенсифікації в результаті НТП, впровадження прогресивних методів організації в-ва і праці, розповсюдження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду управління виробництвом, ліквідація витрат.
Крім цього розрізняють поняття - "виробничі резерви" направлені на поліпшення використання ресурсів підприємства; резерви "як запаси в-ва" - наявність яких необхідна для безперервного розвитку кожного підприємства.
Виявлення і використання резервів в-ва залежить від процесу планування на підприємстві, розробки перспективних і поточних планів, в яких передбачені взаємозв'язані завдання по всіх факторах інтенсифікації в-ва.
Організаційні резерви дуже динамічні і багатозмінні. Поява нових методів організації і управління в-ва і праці, розвиток науки і техніки обумовлює виникнення нових видів організаційних резервів на підприємстві.
Організаційні резерви класифікуються по слідуючих напрямках:
поліпшення використання предметів праці - можливості більш повної загрузки обладнання в часі і по потужності, скорочення часу перебування обладнання в ремонті, підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання і використання виробничих потужностей, зменшення якості невстановленого обладнання, максимальне використання технічних параметрів станків і інших видів обладнання.
Скорочення часу виробництва - невикористані можливості скорочення періоду технічної підготовки в-ва і освоєння нових видів продукції, скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення розмірів виробничих запасів і заділів виробництва.
Поліпшення використання трудових ресурсів - можливості росту продуктивності праці за рахунок повної загрузки робітників з врахуванням їх кваліфікації і передового досвіду, скорочення втрат і невиробничих затрат робочого часу, зниження трудомісткості продукції, поліпшення складу працівників, які працюють на основі скорочення затрат праці допоміжного і управлінського персоналу.
Підвищення якості продукції - можливість дальшого поліпшення техніко-економічних параметрів випускаючої продукції, збільшення питомої ваги конкурентоспроможної продукції, скорочення браку, використання на підприємствах принципів маркетингу.
Поліпшення використання предметів праці - можливість вибору раціональної сировини і матеріалів, застосування відходів в-ва, скорочення заготівельних розходів, впровадження у виробництво безвідходних технологій, комплексне використання сировини, економія паливо-енергетичних ресурсів.
Дослідження етапу організації виробництва.
Стан організації в-ва характеризує діючу систему організацію в-ва на підприємстві і відображає кількісні і якісні параметри того стану, в якому знаходиться в даний період часу підприємство, а також ступінь реалізації наукових принципів організації виробництвава.
Дослідження стану організації в-ва проводиться для оцінки рівня організації виробництва.
Аналіз стану організації виробництва - це комплекс мироприємств, які направлені на виявлення позитивних сторін і недоліків організації виробництва на підприємстві і формування мети і конкретних напрямків їх вдосконалення.
Аналіз розповсюджується на всі основні сторони організації виробництва:
- організації праці;
- функціонування предметів праці;
- рух предметів праці;
- організація технічної підготовки в-ва;
- організація виробничої інфраструктури;
- організація МТЗ, збуту і реалізації продукції;
- організація загальної і виробничої структури ОВП і регулювання в-ва.
Аналіз організації в-ва ділиться на:
- попередній;
- оперативний;
- послідуючий.
Попередній - це прогноз господарської діяльності підприємства, який розробляється на різні періоди - тиждень, місяць, квартал, рік.
Оперативний аналіз - дає оцінку господарської діяльності підприємства, цеху, виробничого участку і бригади за короткі проміжки часу.
Послідуючий аналіз застосовують для оцінки результатів господарської діяльності за плановий період.
Основою методики аналізу являється комплекс техніко-економічних показників, які виділяються в три групи:
- показники, які відображають ефективність;
- показники, які характеризують ступінь реалізації наукових принципів організації виробничих процесів;
- показники, які відображають стан організації виробництва по підсистемах.
До першої групи показників відносять:
- коефіцієнт виконання плану;
- коефіцієнт ритмічності;
- коефіцієнт виконання поставок;
- коефіцієнт роботи обладнання;
- коефіцієнт загрузки обладнання;
- коефіцієнт використання робочого часу обладнання;
- коефіцієнт використання виробничих потужностей;
- коефіцієнт взаємодії агрегатів, участків, цехів;
- коефіцієнт пропускної спосібності обладнання.
До другої групи показників відносять:
- коефіцієнт безперервності виробничого процесу;
- коефіцієнт паралельності;
- коефіцієнт пропорційності;
- коефіцієнт спеціалізації робочих місць;
- коефіцієнт предметної, по детальної і технологічної спеціалізації.
До третьої групи показників відносять:
- в по елементному розмірі:
- коефіцієнт організації робочих місць;
- коефіцієнт прогресивних методів організації праці;
- коефіцієнт використання робочих по кваліфікації;
- коефіцієнт, який характеризує організацію функціонування предметів праці і організацію руху предметів праці.
В функціональному розмірі:
- коефіцієнти, які характеризують технічну підготовку виробництвава;
- аналіз дозволяє співставити фактичні значення показників з еталоном і визначити їх відхилення. Еталоном служить планове значення показників. Це забезпечує можливість виявлення в короткі строки резервів вдосконалення організації в-ва на підприємстві.
Вдосконалення організації виробництва.
На основі аналізу розробляється план вдосконалення організації виробництвава по всіх напрямках, який називається у річному плані - технічний і організаційний розвиток.
Мироприємства по цьому напрямку групуються в слідуючі підрозділи:
- Створення, освоєння нової і підвищення якості продукції, що випускається;
- Впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробничих процесів;
- Капітальний ремонт і модернізація основних фондів;
- Мироприємства по екології сировини, матеріалів, палива і енергетичних ресурсів;
- Науково-дослідні і експерементально-конструкторські роботи;
- Техніко-економічний рівень випускаючої продукції і виробництва;
- Вдосконалення управління, планування і організації виробництвава;
Техніко-економічні результати впровадження мироприємств.
План вдосконалення організації в-ва являється основною метою комплексної програми вдосконалення організації в-ва, результат якої - нова система організації в-ва, побудова на базі наукової організації ітрудовому досвіді. Від правильної розробки і організації виконання плану організаційно-технічного розвитку залежить вся виробничо-господарська діяльність підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...