WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретико-методологічні аспекти теорії ухвалення рішень у контексті соціальної кібернетики - Реферат

Теоретико-методологічні аспекти теорії ухвалення рішень у контексті соціальної кібернетики - Реферат

кібернетики, правової інформатики. Для розв'язання управлінських проблем потрібно адаптувати методи кібернетики та інформатики з урахуванням особливостей практики, які впливають на характер управлінської праці.
Сучасна соціальна кібернетика напрацювала чимало аксіом щодо теорії рішень. Розглянемо деякі з них:
1. Рішення є елементом зворотного зв'язку в системі управління.Усвідомлення цієї аксіоми як особливості дає можливість зробити такі теоретичні та практичні узагальнення:
o рішення - це своєрідна субстанція зв'язку у формі інформації, який забезпечує нормальну реалізацію процесу в системі управління;
o інформація на вході блоку ухвалення управлінських рішень виступає у формі управлінського завдання, інформація на виході цього блоку - рішення, яке формулюється у вигляді команди для впливу на об'єкт;
o у вигляді елемента зворотного зв'язку управлінське рішення тісно пов'язане з управлінським контролем, з одного боку, і управлінським впливом, координацією - з другого.
Реальне управлінське рішення не може обмежуватися лише теоретичним розв'язанням проблеми, воно мусить також відповідати на практичне запитання як реалізувати ухвалення та як проконтролювати його виконання.
Розібратися на теоретичному рівні в усіх проблемах практики методів ухвалення рішень можна тільки з усвідомленням положень теорії систем, зокрема її складової - теорії гіперсистем. Відповідно до положень теорії гіперсистем і теорії ієрархії понятійного ряду із зазначених положень випливають постулати такого порядку:
o ухвалення рішення - прерогатива керівника, який розглядає запропонований варіант рішення з позиції особи, яка функціонально зобов'язана довести це рішення до виконавця, а також забезпечувати контроль виконання;
o зазначений вище постулат змушує керівника не лише вибирати засоби впливу та засоби контролю, а й розглядати варіанти
рішень з боку їх практичного впровадження при конкретних обставинах і наслідках реалізації (оптимальність рішення).
2. Далі аспект організаційно-управлінський (тектологічний). Розглянемо постулати тектології щодо організації управлінських рішень:
o рішення в управлінні носить організуючий характер;
o рішення повинне враховувати організацію його виконання. Тобто водночас з чисто технічними завданнями керівник вирішує й
організаційні.
3. При формуванні управлінського рішення слід враховувати положення теорії ймовірності:
o рішення в управлінні приймаються в умовах дії фактора часу;
o неврахування вимог часу може призвести до припинення зворотного зв'язку в управлінні;
o фактор часу є одним із визначених при організації праці в процесах ухвалення управлінських рішень;
o з фактором часу пов'язані вимоги оперативного проходження інформації, швидкості її опрацювання.
4. Базуючись на постулатах теорії варіативності, можна зазначити, що рішення в управлінні ухвалюються з певним ступенем ризику.
Тобто фактор часу та фактор ризику при ухваленні управлінських рішень перебувають у постійній діалектичній суперечності. Спрямованість керівника до ухвалення рішення з меншим ступенем ризику призводить до збільшення витрат часу на його підготовку. Виникає ризик несвоєчасного ухвалення ефективного управлінського рішення. Особливо це впливає на вибір варіанта рішення. За певних обставин часу, з метою зменшення ентропії (невизначеності), якщо можливо, слід здійснювати резервування часу перед реалізацією рішення його варіативну експериментальну перевірку на рівні абстрактного моделювання. Зазначений захід є важливим чинником для ухвалення рішень, які мають характер стратегічних і тактичних. Щодо оперативних рішень, у більшості випадків вони ухвалюються на засадах евристики.
Ризик в ухваленні оперативного управлінського рішення визначається трьома головними чинниками, сформованими на засадах евристики:
o обмеженістю часу на підготовку та ухвалення управлінського рішення;
o недостатністю інформації;
o недостатністю повноти з'ясування проблеми.
Емпірично визначено, що неповнота з'ясування проблеми (її ентропія) найчастіше пов'язана з недостатністю часу для повного збору та опрацювання інформації. В історичному аспекті можна зазначити, що в усі часи цей фактор висить дамокловим мечем над всіма керівниками незалежно від рівня ієрархії управління соціальними системами. Компенсатором його є знання, досвід, інтелектуальний потенціал і, звичайно, такі ненаукові явища, як натхнення, пророцтво, фортуна, удача, талан. Зазначені поняття - це категорії мистецтва ухвалення управлінських рішень, про які не слід забувати при формуванні науки - теорії рішень.
Ці попередні міркування загальнотеоретичного характеру підводять нас до потреби розглянути ті передумови, які дають змогу дослідити питання про теоретико-практичну діяльність використання нових інформаційних технологій у процесі підготовки і ухвалення управлінських рішень.
Передусім маються на увазі проблеми інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень як найважливішої передумови ефективності автоматизації інформаційно-аналітичної потреби управління.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Калюжний Р. А., Цимбалюк В. С Розбудова держави та інформатизація державного управління // Розбудова держави. - 1994. - №2.
2. Каныгин Ю. М., Калитич Г. И. Основы теоретической информатики. - К.: Наук, думка, 1990.
3. Каныгин Ю. М. Информатизация управления: социальные аспекты. - К.: Наук, думка, 1991.
4. Катрич С. В. Процесс принятия решений и АСУ (организационно-правовой аспект проблемы). - М., 1980.
5. Кокорев В. И. Разработка и исследование системы моделей для унификации и стандартизации управленческих документов // Автореф. дисс. д-р техн. наук. - М., 1980.
6. Комп'ютерна злочинність: Навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. В. Бут, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, Б. В. Романюк, В. С.Цимбалюк. Київ: Атіка, 2001.
7. Копылов В. А. Вопросы информационного законодательства. - НТИ, 1995. - № 6.
8. Копылов В. А. Информационное право: Учеб. пособие. - М.: Юристъ, 1996.
9. Краснянский В. Э. Правовая информация в системе государственного и хозяйственного управления. - Л., 1995.
10. Лисюченко В. П., Цимбалюк В. С, Гуцалюк М. В. Управління органами внутрішніх справ: Довідник. - К.: УАВС, 1996.
11. Логоша В. А., Шаркович В. Г., Дегтярева Т. Д. Методы и модели совершенствования организационных структур. - М., 1988.
12. Ложе И. Информационные системы: Методы и средства: Пер. с фр. / Под ред. К. Л. Горфана, Т. В. Молчановой. - М., 1979.

 
 

Цікаве

Загрузка...