WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Проблеми інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень (пошукова робота) - Реферат

Проблеми інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень (пошукова робота) - Реферат

підрозділів інформатизації з іншими працівниками структури управління.
Інформатизація через Інтернетта інші локальні комп'ютерні мережі в різних галузях управлінської діяльності дає можливість органам соціального управління здійснювати підготовку управлінських рішень з урахуванням інтегрованих розподілених масивів інформації, які знаходяться в різних АІС. Це може дати значний ефект, тому що кінцевий продукт - інформація з інших систем береться у готовому (комп'ютерному) вигляді.
Однак тут гостро стоїть проблема поєднання різних технічних і технологічних параметрів (платформ) АІС різних підсистем соціального управління. Слід також враховувати, що інформаційне забезпечення будь-якої соціальної системи являє собою множину документів, класифікаторів, показників, словників, масивів правової інформації, методів організації, зберігання та контролю, що забезпечують взаємопов'язане комплексне вирішення завдань. Кожний з цих чинників будь-якої локальної АІС викликає проблему змістовного пов'язування з елементами інших чинників систем:
1. Рівень взаємодії АІС визначає ступінь підвищення ефективності у всіх напрямах. Адже можливості АІС помножуються за рахунок можливостей інших АІС.
2. Враховуючи, що АІС підтримки ухвалення управлінських рішень є спеціалізована система, дуже важливим є питання раціонального розподілення функцій між цією системою і АІС вищого рівня соціального управління (наприклад, різних міністерств і відомств, приватних структур, пов'язаних зі збором, опрацюванням, зберіганням та передачею інформації).
3. Самареалізація отримання комп'ютерної інформації з інших інформаційних систем може бути здійснена лише сполученням елементів різних АІС.
Ці фактори визначають потребу розробки питань інформаційно-аналітичної взаємодії АІС з іншими системами як при проектуванні окремих функціональних підсистем, так і АІС в цілому. Причому на регіональному рівні про це необхідно потурбуватися проектувальникам АІС
вищого рівня ієрархії соціального управління, припускаючи вже на початковому етапі побудування систем, з якими АІС потрібно взаємодіяти при застосуванні управлінських рішень.
Проектування взаємодії (сумісності) АІС з іншими системами, як показує досвід, повинне включати такі компоненти:
o моделювання створення інших систем;
o визначення кола інформаційних систем різного типу інформаційних технологій (паперових ручних, механізованих, комп'ютеризованих), які взаємодіють з АІС;
o визначення напрямів, принципів і робіт для забезпечення інформаційної сумісності з відомчими та галузевими АКІС органів державного управління;
o визначення робіт, які спрямовані на постійне удосконалення автоматизованої взаємодії систем;
o розробку методів і засобів виконання завдань інформатизації. Об'єктом проектування інформаційної взаємодії АКІС з іншими АКІС повинні стати інформаційні потреби як критерій та мета організації такої взаємодії. При цьому повинно братися до уваги, що завдання задоволення інформаційних потреб для ухвалення управлінських рішень припускає облік профілю службової діяльності різних категорій співробітників; характер інформації, потрібної працівникам у їхній безпосередній діяльності; службова, довідкова, наукова та ін.; характер режиму інформування: систематичне, вибіркове розподілення інформації (режим управління), епізодичне інформування (режим "запитання - відповідь"); періодичне інформування (огляд практики, інформаційні листи, методичні вказівки та ін.); форму представлення інформаційних даних (справжні документи, копії, огляди, анотації та ін.); оперативне інформаційне обслуговування (періодичність інформування, хронологічна послідовність, можливий час очікування відповіді на запитання та ін.).
У державному управлінні як виді соціального управління в умовах автоматизованого опрацювання міжвідомчих потоків інформації підвищуються вимоги до системи обміну даними між АКІС. У випадку невиконання вимог, наприклад, у термінах постачання інформації, формах представлення, рівні вірогідності, працівники будуть змушені виконувати додаткові операції для підготовки носіїв інформації, контролю, корекції чи перекодування даних. Це прямо впливає на якість ухвалення управлінських рішень.
Інформатизація розробки, ухвалення і виконання управлінських рішень в системі приводить до появи нового соціального явища, яке дістало назву машинне рішення. У широкому розумінні воно означає застосування інформаційних технологій для розв'язання наукових, інженерно-технічних і управлінських завдань; у вузькому - характеризує отримання на ЕОМ такого рішення відповідного завдання, яке традиційним (ручним) способом працівник управління через значний обсяг обчислювальних операцій отримати в конче потрібний термін і потрібної якості не може.
Покладаючи на АКІС розрахунки і розробку різних варіантів управлінських рішень, виникає потреба введення до неї змісту деяких правових норм з тим, щоб забезпечити законність машинного рішення. Теоретичний аналіз практики створення, впровадження і функціонування АКІС дає змогу вирішити такі основні проблеми законності машинного рішення:
o правове забезпечення кожного завдання, яке розв'язується в АКІС;
o законність (відповідність чинному законодавству);
o введення в ці моделі правових норм у формалізованому вигляді;
o наближення до реальних соціально-економічних процесів методом відображення в них дієвості права;
o визначення обов'язкового чи рекомендованого характеру рішень економіко-математичних завдань, які моделюються;
o організація перевірки (експертизи) на законність дій в АКІС;
o співвідношення оптимізаційних рішень, отриманих на ЕОМ, і рішень, отриманих (ухвалених) традиційно;
o взаємовідносини ланок АКІС з традиційними підрозділами системи управління;
o юридична відповідальність за неправомірне використання чи невикористання рішень, виданих у системі.
Для регламентування порядку ухвалення управлінського рішення в умовах інформатизації управління в першу чергу потрібне всебічне врахування вимог права у процесі підготовки, ухвалення та реалізації машинного рішення. Право виступає як активний фактор, що забезпечує цілеспрямовану організацію та регулювання процесу ухвалення машинного рішення шляхом нормативного закріплення функцій і повноважень його учасників, визначення форм і методів їхньої діяльності, встановлення порядку цієї діяльності тощо.
За допомогою правового регулювання ухвалення

 
 

Цікаве

Загрузка...