WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Психологія управління - Реферат

Психологія управління - Реферат

цінностей та правил поведінки;
5) взаємна автономія потреб, коли різні люди, володіючи діаметрально протилежними потребами мають схильність до взаємодії. Наприклад, коли одні схильні до спілкування, а інші - до усамітнення, проте працюють разом.
Прераховані особливості - ніщо інше як типи міжособистої сумісності. Всі вони сприяють ефективності функціонування групи, але прояви кожного з вищезгаданих типів - різні, це пов'язано з груповими та внутрішньоособистісними факторами.
Перші чотири типи сумісності виходять із принципу комплементарності (взіємодоповнюваності) потреб, навиків цінносних орієнтацій. Згідно з типами сумісності, важливими вважаються такі риси характеру як увага та тепле відношення до людей, витримка, взаємна поступливість, готовність прийти на допомогу. Бажаними визнаються - почуття гумору, відзивчивість, здатність вибачати людські недоліки та слабості. Небажаними є : заздрість, нетерпимість, подразнюваність.
Взаємна автономія потреб як тип сумісності є різновидністю чотирьох перших з різницею лиш в тому, що він акцентує свою увагу на несхожості потреб, підкреслює тягу людей до взаємодії. При цьому треба мати на увазі, що несхожість забезпечує відсутність антагонізму.
П'ять описаних вище типологій дають можливість забезпечити сумісність найрізноманітніших робочих груп. Відомі рекомендації в цьому плані по відбору екіпажів літаків, космічних кораблів, морських суден. У всіх подібного роду групах проявляються стресові ситуації різного ступеня, до яких призводять:
1) соціальна ізоляція;
2) тривалий примусовий контакт з одними й тими людьми;
3) відсутність бажаних розваг.
В умовах автономної діяльності спостерігається різка межа між "прийнятними та неприйнятними" людьми. Найкраща сумісність спостерігається в групі з високою прийнятністю.
Прийнятними є люди з вираженими рисами позитивного характеру, які суміщаються з іншими особами за принципом комплементарності. Вони намагаються менше наслідувати стандартні норми поведінки. Себе такі люди оцінюють значно нище ніж їх оцінює група. До неприйнятних відносяться інтроверти (замкнені у собі люди), а також люди, що переоцінюють свої якості, що претендують на вищий соціальний статус, ніж заслуговують. У неприйнятних, як правило, нищий кофіцієнт адаптації до соціальних умов.
Важливу роль у забезпеченні сумісності відіграє формальний лідер. Від того, в якому стпені його поведінка буде прийнятною або неприйнятною, залежить доля сумісності. Високий ступінь прийнятності лідера впливає на підвищення сумісності робочої групи.
3. Як краще зрозуміти людей та поліпшити з ними відносини
Краще розуміючи людей, можна збільшити свої шанси на успіх. наприклад, чим краще ви знаєте хід думок вашого співробітника, тим з кращої сторони ви можете подати себе.
Можна зрозуміти типи харектеру і стилі поведінки власної сили розуму, тому що вона дозволяє краще пізнати тип глибинних рис характеру особистості. Крім того, можна використати цю інформацію, щоб вирішити чи хочете ви вступати в контакти, проводити чи припинити їх.
Будь-який тип характеру відрізняється певними рисами, способами сприйняття світу та взаємовідносин з іншими людбми. Крім того, кожна особистість, незалежно від особливостей її харектеру. має своє власне поняття про етику та чесність, Кожен з нас володіє змішаними рисами характеру, що складають нашу індивідуальність, різновиди стилів поведінки, що зв'язані з прешочерговою орієнтацію по відношенню до світу та інших людей. Існує багато термінів для характеристики згідно типу характеру в різних системах. Наприклад, теорія "ДИСК", популярність якої в зростає в ділових в ділових колах і яка використовується деякими інструкторами по менеджменту, бере початок з робіт Вільяма Марстена, який дослідив емоції середньостатистичних людей. Він розробив чотирьохвимірну модель, що основана на спостереженні в особистості чотирьох основних тенденцій в різних комбінаціях.
Вільям Марстен ці чотири основні типи наступним чином:
Д - схильний до лідерства, ціленаправлений;
И - має великий вплив та зацікавленість у людях;
С - володіє високою стійкістю та стабільністю;
К - дуже добросовісний та компетентний.
Фізіолог карл Юнг ділить людей на тих, хто поєднує в собі думаючу і розуміючу, іна тих, хто поєднує знаючу та відчуваючу функції.
Існує також харалтеристика людей згідно типу їх основног сприйняття та стилю поведінки:
1) особа, що бере на себе відповідальність;
2) аналітик та дослідник;
3) людська особистість;
4) добросовісний планувальник.
Особа, що бере на себе відповідальність, зазвичай має сильно розвинуту здатність сприймати інформацію на слух. Аналітик має добре розвинуте зорове сприйняття. Людська особистість, як правило, відчуває різні почуття, реагує емоційно та виразно. Добросовісний планувальник часто має відчуття, що знає, або впевнений в тому, якою є дана ситуація, або якою вона буде. Проте кожна особистість має змішані фактори впливу.
Важливим моментом є той факт, що люди володіють різними типами сприйняття та стилями поведінки (дод.3.), і щоб найефективніше встановлювати зними відносини, потрібно знати про їх погляди, так як люди найбільш відкликаються до тих, хто враховує їх точку зору. Таким чином, керівник, який використовує свою інформованість. Може краще керувати своїми підлеглими.
Додатки
Додаток №1
1. Позитивний вибір зроблений членом А
2. Негативний вибір зроблений членом В
3.Взаємний позитивний зв'язок членів А і В
4. Взаємний негативний зв 'язок членів А і В
Додаток №2
Співставлення основних теорій потреб
Теорія Маслоу
1. Потреби діляться на первинні та вторинні, і утворюють п'ятирівневу ієрархічну структуру, в якій вони розміщуються у відповідності з пріоритетами.
2. Поведінка людини визначається нижньою незадоволеною потребою ієрархічної структури.
3. Після того, як потреба задоволена, її мотивуюча дія припиняється.
Теорія МакКлеланда
1. Потреби, що мотивують людину - це потреби влади, успіху, належності до певного кола.
2. У сучасний час особливо важливі потреби вищих порядків. так як нищі вже задоволені.
Теорія Герцверга
1. Потреби поділяються на гігієнічні фактори та мотивації.
2. Наявність гігієнічних факторів не дає розвиватися незадоволеності роботою.
Додаток №3
Стилі етичної поведінки
Стиль етичної поведінки
Основні ознаки
Що треба брати до уваги при взаємовідносинах
Абсолютний мораліст
Абсолютно чесний та очікує правди та прямоти від інших. Іноді буває дуже правдивим.
Розраховуйте на дуже чесні та щирі відносини. Такій людині можна повністю довіряти.
Мораліст в залежності від ситуації
Пристосовує свої етичні норми до ситуції або людини. Якщо в даній ситуації інші дотримуються моралі та етики, він також їх дотримується.
Будьте чесні та щирі з цією людиною, і вона буде такою ж з вами. Крім того, перконайтесь, що ця людина знає, що ви поводите себе якраз так, тому що з появою у неї причини вам не вірити, ви виявите, що вона більше не поводиться з вами чесно.
Прагматичний мораліст
Абсолютно аморальний . дотримується моралі та етики, коли це йому вигідно. Проте в будь-який момент меже почати поводитись нечесно та неетично, якщо це йому вигідно і існує невеликий ризик викриття.
Будьте обережні у справах у справах з такою людиною. Поки він вважає, що для нього є особиста вигода, він буде щирий з вами, проте, як тільки ви втратите в його очах свою значимість, він не задумуючись, зрадить вас.

 
 

Цікаве

Загрузка...