WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (пошукова робота) - Реферат

Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (пошукова робота) - Реферат

документів, що додавалися до бази даних з окремих блоківпоновлень;
o довідку про об'єм вільного дискового простору, версію системи, обсяг бази даних, номер останнього блоку поновлення тощо. Система "Законодавство" вирізняється:
o можливістю перегляду попередніх редакцій документів, що змінювалися;
o орієнтацією на роботу в операційному середовищі Windows;
o швидким пошуком;
o можливістю формування бази даних з документів тих органів влади, які замовляє користувач;
o можливістю вибору української або російської мови, меню та повідомлень системи.
Система "Закони та підзаконні акти України в Інтернеті" надає абонентам мережі Інтернет можливості:
o пошуку документів за реквізитами: реєстраційним номером, датою прийняття, типом, органом влади, станом (чинні, нечинні);
o пошуку документів за словами в текстах з урахуванням "відстані" між ними;
o перегляду текстів знайдених документів, копіюванні їх у файл. База даних поновлюється щоденно. Блоки поновлення для системи
"Законодавство" передаються користувачам через електронну пошту і виставляються на FTP-сервер. Система "Закони та підзаконні акти України в Інтернеті" функціонує на WEB-сервері Верховної Ради України (http://alpha.rada.kiev.ua).
Світова електронна мережа правових документів Global legal information network. На сучасному етапі розвитку українського суспільства законотворча правозастосовна діяльність не може розвиватись ізольовано, не використовуючи теоретичні та практичні здобутки світової системи правової інформації. Це зумовлюється практичною потребою швидкого доступу до законодавства країн світу, що вже сьогодні значною мірою забезпечується стрімким розвитком електронних засобів телекомунікацій.
Державні і недержавні структури отримують велику користь від усе ширшого використання електронних мереж, що у свою чергу створює потребу якомога більше дізнатися один про одного з тим, щоб рішення про взаємовідносини приймалися на основі повної інформації.
Українські дослідники в галузі права часто вже не можуть спиратися у своїх дослідженнях тільки на вітчизняне законодавство. І сьогодні не викликає подиву потреба в нормативних актах інших країн для вирішення окремого питання.
Створення в 1976 р. Міжнародної правової бази даних у Правничій бібліотеці Конгресу США було чітко мотивоване бажанням задовольнити такі потреби. Як виявилося, ця база виправдала себе як простий і ефективний засіб швидкого і точного доступу до складових правового середовища різних країн і з часом видозмінилась у Світову електронну мережу правових документів.
Систему було засновано на принципах:
o достовірності джерел;
o простоти пошуку юридичних документів;
o багатонаціональної орієнтації.
Принцип "достовірність джерел" вимагає, щоб індекс містив тільки записи, що належать до законодавчих документів з офіційного джерела - до офіційного національного журналу із законодавства кожної країни.
Принцип індексування "простота пошуку юридичних документів" - це система, яка хоча в першооснові і призначена для осіб з досвідом роботи з юридичними документами, могла би з легкістю використовуватися тими, хто має малий досвід або зовсім його не має в роботі з доступу до автоматизованих баз даних, і була б зрозумілою для осіб з різних культурних та освітніх середовищ.
Проект GLIN у своїй основі реалізує завдання:
o Зменшення витрат часу на отримання юридичних документів для створення резюме шляхом збільшення кількості національних робочих станцій для комп'ютерного опрацювання юридичних документів, їх передачі та отримання.
o Об'єднання індексованих файлів резюме в один, який містить тексти юридичних документів у цифровій формі, сканування з офіційного національного джерела правничих документів.
o Об'єднання резюме й індексуючих термінів державною мовою, а також англійською для створення доступу до інформації обома мовами.
o Розширення існуючих пошукових можливостей до пошукової функції "слово в тексті" щодо вже існуючих юридичних документів, а не тільки індексованих резюме.
Розширення кількості дозволених юридичних джерел для включення в обіг вибраних матеріалів, виданих інструктивними установами або судами.
Згідно з ідеологією та технологією виконаних робіт, прийнятою у GLIN, Секретаріатом Верховної Ради України зроблено аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних бюлетенів "Відомості Верховної Ради України", з використанням тезаурусу GLIN готуються англійською мовою реферати законів України та постанов Верховної Ради України, які у вигляді архіву разом зі сканованими повними текстами цих документів надсилаються мережею Інтернет до Бібліотеки Конгресу США. Ведеться робота з підготовки нових термінів до тезаурусу GLIN, пропозиції щодо яких надсилаються до Юридичної бібліотеки Конгресу США.
Функціонування інформаційної системи GLIN у Верховній Раді України розглядається як важлива складова інформаційно-аналітичного забезпечення законодавчої та правозастосовної діяльності, нарощування інформаційного забезпечення парламенту України, реалізації міжпарламентських інформаційних обмінів, гармонізації законодавства України з міжнародним законодавством.
Використання засобів інформаційно-обчислювальної техніки в державному управлінні, у тому числі в українському парламенті, дозволило створити єдину комплексну технологію опрацювання даних, яка міс-
тить фіксацію і попередню підготовку інформації, семантичне і лінгвістичне опрацювання, зберігання, актуалізацію, дублювання інформації на випадок можливих пошкоджень оригіналу та оперативне надання даних користувачам у потрібних їм аспектах. При цьому форми надання інформації пропонуються різноманітні: від короткочасної видачі на екран до виводу на різні пристрої (друкування, компакт-диски та інші носії).
Основними результатами від упровадження комп'ютеризованої інформаційно-аналітичної системи є:
o забезпечення рівня обґрунтованості управлінських рішень за рахунок можливості широкого використання різних джерел альтернативної аналітичної інформації, вчасної обробки даних, достатнього інформаційного забезпечення нормотворчої діяльності, застосування сучасних наукових методів та засобів обробки даних, що сприяє також зменшенню впливу суб'єктивних чинників;
o підвищення продуктивності праці у нормотворчій та правозастосовній діяльності за рахунок наданої можливості швидкого пошуку та порівняльного аналізу даних у великих масивах інформації, впровадження принципу одноразової фіксації даних, колективного їх використання, використання технології опрацювання даних та їх пересилки, уникнення паралелізму в законопроектних роботах та багатоаспектному використанні накопичених даних;
o ефективність контролю законотворчого процесу, синхронізації інформаційних потоків, скорочення технологічного циклу проходження законопроектів;
o можливість моделювання та прогнозування наслідків уведення нових законів та підзаконних

 
 

Цікаве

Загрузка...