WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (пошукова робота) - Реферат

Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (пошукова робота) - Реферат

сервісних функцій (календар,записна книжка, калькулятор).
Слід зазначити, що найсуттєвіший економічний ефект від впровадження системи можна отримати, якщо використовувати її в локальній мережі, що дає можливість вести єдину інформаційну базу. Тому кількість інформації, заведеної в систему, обмежена тільки фізичною можливістю апаратних засобів.
Користувачами комплексу є народні депутати України, їх помічники та апарат комітетів Верховної Ради України. Розробники законопроектів інших підрозділів використовують інформаційний програмний комплекс "Законотворень" для підготовки законопроектів, порівняльних таблиць (формування, коригування, порівняння, аналізу) з метою їх розгляду і обговорення на пленарних засіданнях. Комплекс дозволяє:
o отримати з бази даних текст будь-якого проекту закону, який готується до обговорення та прийняття, та необхідну добірку нормативних актів, чинних на даний час;
o вивільнити провідних фахівців-юристів від рутинної роботи - пошуку необхідних нормативних актів та упорядкування численних зауважень та пропозицій, що надходять до конкретних проектів документів;
o підвищити швидкість та якість підготовки порівняльних таблиць до другого читання законів;
o швидко отримати остаточну редакцію закону з урахуванням всіх зауважень та пропозицій, висловлених при його обговоренні;
o накопичувати дані про участь депутатів в обговоренні законопроектів та видавати довідки про міру врахування тієї чи іншої пропозиції народного депутата в остаточній редакції закону.
У процесі роботи використовує такі автоматизовані функції:
o підготовку тексту проекту закону;
o автоматичну структуризацію тексту;
o завантаження структурованого тексту проекту закону в БД;
o введення та завантаження в БД автоматично упорядкованого масиву зауважень до проекту закону та висновків комісій;
o постатейний розгляд проекту закону з аналізом та врахуванням всіх пропозицій і зауважень, що надійшли до будь-якої статті;
o розгляд альтернативних варіантів одного і того ж закону та встановлення співвідношень між текстами;
o формування та друкування порівняльних таблиць до одного і того ж проекту та таблиць співвідношень до альтернативних проектів для розгляду в комісіях та робочих групах;
o формування та друкування тексту остаточної редакції.
Вхідною інформацією є проект закону, який вноситься на розгляд Верховної Ради України, а також тексти альтернативних проектів.
Вихідною інформацією є порівняльні таблиці, таблиці співвідношень та текст остаточної редакції закону, прийнятого на сесії Верховної Ради України. Це дає можливість швидко, якісно і ефективно готувати законопроекти для розгляду на сесії Верховної Ради України, подавати інформацію в унаочненій формі (порівняльні таблиці), користуватися базою чинних законів, створювати таблиці змін і доповнень порівняно з іншими текстами законів.
Структурування композиції тексту проекту та його розмітка полегшує подальшу роботу із внесенням зауважень та коригування проекту на всіх етапах його розгляду. Користувачеві надається можливість переглянути на екрані ПЕОМ та роздрукувати порівняльну таблицю і таблицю зауважень до всього тексту та окремих частин, остаточну редакцію, таблиці співвідношень у двох варіантах (для двох або кількох законопроектів).
Електронний інформаційний бюлетень - це ряд упорядкованих автоматизованих баз даних, орієнтованих на інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади. До розгляду пропонується:
o концепція, принципи і алгоритми структуризації баз даних, що спрямовані на забезпечення повноти даних;
o концептуальна модель системи бази даних Електронного бюлетеня;
o логічна структура системи баз даних;
o фізична структура;
o технологія доведення даних до користувача з використанням твердої копії на компакт-дисках;
o методика розрахунку соціально-економічних показників системи баз даних Електронного бюлетеня та їх реалізації.
Система баз даних "Електронний інформаційний бюлетень" спроектована і наповнена по мірі аналізу запитів користувачів комп'ютерної технології розробки законів.
Змістовно бази даних електронного бюлетеня спрямовані на інформатизацію функцій структурних підрозділів Верховної Ради України, закріплених за нею ст. 85 Конституції України; законотворчої діяльності Верховної Ради України; депутатської діяльності в округах.
Основне джерело даних для баз Електронного бюлетеня - "Справа законопроекту" та документообіг Верховної Ради України, який створюється в ході виконання Верховною Радою її функцій. Змістовно документи, що використовуються в системі баз даних, є прерогативою Верховної Ради України.
Виконання функцій підтримки, актуалізації даних, їх перенесення на матеріальні носії, доведення до користувачів оформлюється у вигляді методичних матеріалів, інструкцій, технологічних карт. Основними принципами вибору джерел даних є:
o відкритість джерел;
o офіційність на кожному етапі життєвого циклу нормотворення;
o обґрунтованість масовості доведення даних до користувача з метою підвищення відкритості та демократизації суспільства;
o надійність джерел;
o можливість розширення джерел даних без суттєвих трудовитрат на переструктуризацію баз даних (адаптивність).
На концептуальному рівні представлено склад баз даних "Електронного інформаційного бюлетеня", їх об'єктів і зв'язку між ними. Повнота об'єктів БД обумовлена однозначним співвідношенням та відображенням схеми законотворчого процесу, затвердженої Регламентом Верховної Ради України.
До складу "Електронного інформаційного бюлетеня" входять:
o регламент Верховної Ради України;
o розклад засідань Верховної Ради;
o стенограми;
o тексти законопроектів;
o нормативні акти України;
o законодавство країн світу;
o програми народних депутатів України;
o фахівці - розробники законопроектів;
o органи влади;
o огляд подій.
Між складовими елементами баз даних спроектовані і підтримуються зв'язки, що відображають логіку законотворення, якої дотримуються відповідальні за підготовку конкретного законопроекту співробітники постійних комітетів Верховної Ради України.
В Електронному інформаційному бюлетені вибрана ієрархічна модель структури баз даних, що обумовлено вимогами простоти і швидкості доступу до повнотекстових неструктурованих документів різного змісту.
Декомпозиція ієрархічної моделі побудована на принципі "дерева цілей". Основою його застосування стали результати аналізу реальних запитів користувачів на ту чи іншу інформацію у ході правотворчого процесу. Ієрархічна індексація відображає частоту і кількість звертань до того чи іншого виду даних.
Логічна модель відображена у фізичну як N до 1, тобто кілька фізичних файлів складають один логічний об'єкт бази. Така структуризація дозволяє виділити архівну незмінну частину і частину фізичних файлів, що актуалізуються оперативно. Це

 
 

Цікаве

Загрузка...