WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (пошукова робота) - Реферат

Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота
Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності
Необхідність створення сучасної системи інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління, у тому числі законотворчої та правозастосовної діяльності, обумовлена формуванням відповідного наукового напряму, який знайшов своє місце у такій міжгалузевій комплексній дисципліні, як правова інформатика.
Вирішення проблем розбудови організаційних засад держави викликало потребу у відповідній нормативно-правововій базі. Це, у свою чергу, привело до необхідного скорочення технологічного циклу правотворчого процесу (аналізу, експертизи, обґрунтування) з наступним розглядом у відповідних органах державної влади проектів нормативних актів. Нагальною потребою також стало своєчасне інформування структур державної влади, суспільства і громадян про чинні закони та підзаконні акти, їх тлумачення.
Починаючи з 1990 р. у Верховній Раді України функціонує і послідовно розвивається та вдосконалюється система інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ), яка охоплює весь цикл законотворчої та правозастосовної діяльності.
Нині система об'єднує понад двадцять автоматизованих комплексів, що реалізують технологічний процес у такій послідовності: збір та накопичення даних з проблеми; підготовка проекту закону; колективне обговорення, узгодження, прийняття (голосування) та доведення його для реалізації на практиці.
Система надає послуги не лише структурним підрозділам Верховної Ради України, та іншим користувачам у державних та недержавних організаціях, установах, закладах, підприємствах та окремим фізичним особам як в Україні, так і за її межами.
Окремі підсистеми підключені до міжнародної мережі Інтернет, що дає можливість користувачам в Україні та за її межами ознайомлюватись з нормативно-правовими актами України, а також брати участь у формуванні та використанні міжнародної системи правової інформації (Global Legal Information Network), мати доступ до інших світових інформаційних ресурсів, робити порівняльний аналіз нормативних актів
України з нормативними актами інших країн, використовувати їх досвід, гармонізувати нормативно-правову базу з міжнародним правом.
Вказана комп'ютеризована система інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності оригінальна, належить до відкритих систем, безперервно обслуговує в реальному часі правотворчий та правозастосовний процеси.
її функціонування не раз демонструвалося на міжпарламентських, міжнародних виставках та конференціях. Вона характеризується великим обсягом систематизованої інформації, складністю алгоритмів перетворення даних, значною кількістю користувачів.
Опрацювання потоків інформації охоплює ряд етапів, кожний з яких має свої специфічні алгоритми та технологічні операції. Так, робота над законопроектом тільки в підрозділах Верховної Ради України охоплює близько ста різних операцій опрацювання даних, кожна з яких є важливою в розробці якісного нормативно-правового акта.
Процес правотворення не можна розглядати поза межами організаційних структур різних гілок державної влади. Тому складність алгоритмів синхронізації діяльності та їх реалізація на практиці значно зростає.
Для повного і своєчасного збору достовірних даних, опрацювання їх у процесі творення правових норм створені і знаходяться у постійному розвитку:
o інформаційна база, що охоплює фонди правової, соціально-економічної та іншої інформації;
o відомості про проблеми і процеси в житті суспільства, наслідки дії чинних правових актів та ін.;
o учасні методи і засоби опрацювання даних;
o технічні комплекси і засоби зв'язку.
У процесі розробки нормативно-правових актів, залежно від значення проблем і ситуацій, які потрібно вирішити, бере участь значна кількість співавторів-розробників, тобто реалізується модель колективного розуму.
Для підтримки нормотворчого процесу в складі системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності розроблено та впроваджено ряд функціональних та забезпечуючих підсистем.
Законопроект обслуговує процес розробки законодавчих актів від часу взяття на облік початкового варіанту, вивчення проблеми, що потребує правового регулювання, збирання пропозицій, необхідної інформації із зовнішніх джерел, формування законопроектів і аж до їх кінцевого юридичного оформлення.
Ця підсистема дає можливість залучати до творчого процесу фахівців - виконавців та зацікавлених осіб, які бажають чи функціонально зобов'язані працювати з цим документом. Отже, із застосуванням такої комп'ютеризованої технології кожна пропозиція, проект закону або інший документ проходить експертизу, одержує позитивну (негативну) оцінку шляхом голосування народними депутатами.
Рада забезпечує голосування, супроводження пленарних засідань Верховної Ради України, накопичення інформації про роботу народних депутатів при обговоренні законопроектів на сесії та при проведенні аналізу діяльності парламенту, фракцій народних депутатів, а також стенографування - комп'ютеризовану підготовку стенограм пленарних засідань Верховної Ради України в режимі реального часу, які вносяться до бази даних "Стенограми" та зберігаються у складі баз даних електронного бюлетеня.
Бази даних правової інформаціїорієнтовані на забезпечення правовою інформацією широкого кола користувачів за допомогою інформаційно-пошукових систем "Право", "Законодавство", "Закони та підзаконні акти України в Інтернеті", які дозволяють швидко знаходити та аналізувати нормативно-правові документи.
Підсистема спеціалізованих комплексів управління законотворчим процесом. До її складу входять:
1. Реєстрація та контроль проходження законопроектів - щодо обліку, аналізу, безперервного відстежування та контролю за проходженням законопроектів у Верховній Раді України відповідно до регламенту та порядку денного.
2. Контроль за проходженням документів у підрозділах - для аналізу вхідної та вихідної кореспонденції, внутрішніх документів в окремому підрозділі або парламенті, а також контроль за виконанням доручень посадовими особами з відстеженням термінів виконання, аналізу та інформування.
3. Контроль за виконанням доручень та запитів народних депутатів України та інформування.
Інформаційно-аналітичний комплекс "Вибори" слугує для автоматизації опрацювання даних про вибори в частині оперативної реєстрації кандидатів і відомостей про них, їхні програми; обліку та аналізу результатів виборів, а також зв'язку з регіонами для прийому результатів голосування за допомогою засобів електронної пошти.
Комплексно в автоматизованій системі вирішуються окремі управлінські завдання в структурних підрозділах ("Кадри", "Бухгалтерія" та ін.).
У складі СІАЗ формується інтегрована база даних (підсистема інформаційного забезпечення), яка вже зараз забезпечує необхідною інформацією

 
 

Цікаве

Загрузка...