WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Напрями інформатизації в державному управлінні - Реферат

Напрями інформатизації в державному управлінні - Реферат

і засобів навчання до рівня світових стандартів;
o скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів;
o інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності;
o удосконалення управління освітою;
o кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців.
На геополітичному рівні першочерговим завданням є створення глобальної комп'ютерної мережі освіти та науки.
Ключовим аспектом інформатизації освіти є організація комп'ютеризованих державних і приватних центрів масового навчання населення новим спеціальностям з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Для кадрового забезпечення усіх напрямів інформатизації нагальним є завдання як інтенсифікації підготовки відповідних фахівців, так і створення навчального середовища на їхніх комп'ютеризованих робочих місцях.
Інформатизація освіти покликана також забезпечити розвиток системи індивідуального безперервного навчання на основі автоматизованих навчальних курсів і систем, інтелектуальних комп'ютерних і дистанційних технологій навчання.
Будь-які здобутки багатьох сфер суспільної діяльності ґрунтуються на досягненнях науки. Сьогодні у світі, як ніколи раніше, наука починає домінувати саме завдяки інформатизації. Як свідчить практика розвинутих країн світу, а також інших країн, які виходять у число передових, інформатизація різних галузей науки створює умови для формування високого рівня локальних цивілізацій завдяки доступу їх доінформаційних ресурсів глобальної цивілізації (трасграничної кіберцивілізації), зокрема через глобальні телекомунікації, у тому числі глобальну комп'ютерну мережу Інтернет.
Інформатизація наукової діяльності - це заходи щодо підвищення ефективності наукових досліджень за рахунок створення потужних комп'ютеризованих інформаційних систем наукової та технічної інформації та її використання на всіх етапах наукової діяльності за умови активізації всіх її форм.
Серед провідних завдань інформатизації наукової діяльності визначається:
o створення умов для широкомасштабної комп'ютеризації та математизації природничих і гуманітарних наук;
o входження у світову інформаційну мережу баз даних і знань;
o формування в майбутньому "об'єднаного" чи "колективного" інтелекту.
Інформатизація вітчизняної науки дасть змогу підвищити її практичну віддачу, прискорити інтеграцію у світову науку, до світового наукового інтелекту.
На законодавчому рівні в Україні визначені головні завдання інформатизації у сфері культури.
Інформатизація у сфері культури передбачає серед інших такі головні завдання:
o збереження інформації про пам'ятки матеріальної та духовної культури;
o формування цифрових архівних документів;
o забезпечення швидкого доступу до вітчизняних і світових досягнень культури.
Передбачається створити комп'ютерні інформаційні системи для поширення культурних еталонів, стандартів і досягнень вітчизняної культури, насамперед шляхом створення електронних копій:
o творів та архівів видатних діячів національної культури;
o представлення їх у системах глобальних комп'ютерних комунікацій. Інформатизація у сфері культури покликана забезпечити ефективне використання здобутків культури у сфері освіти та виховання, надати змогу у будь-якій місцевості України отримувати не тільки потрібну інформацію (з економічних, агробіологічних, зоотехнічних, медичних, маркетингових, технологічних, юридичних та інших питань), а й відповідні знання з історії та культури України, культури інших народів через автоматизовані бібліотеки тощо.
Важливим аспектом організації управління соціальними системами є визначення стандартів мови суспільних відносин. Інформатизація мовної сфери включає такі аспекти:
o створення національної системи комп'ютерної лексикографії;
o формування національної лінгвістичної мережі та інтеграція її в аналогічні міжнародні мережі у рамках проектів розвитку "multylingual society";
o розроблення інтелектуальних унормованих лінгвістичних україномовних комп'ютерних систем.
Щодо останнього ставляться такі завдання:
o формування і розвиток автоматичних коректорів і редакторів;
o формування системи автоматичного перекладу;
o формування можливостей автоматизованого реферування, екстракції знань з природомовних текстів;
o формування комп'ютерних технологій розуміння природної мови як у письмовому, так і в усному варіантах.
Зазначений перелік напрямів і завдань інформатизації в Україні не є вичерпним. У міру розвитку технічних можливостей і наукового інтелекту у перспективі можуть бути визначені нові проблеми, напрями, цілі, завдання інформаційного суспільства.
Список використаної літератури:
1. Цимбалюк В. С, Гавловський В. Д., Корочанський О. ? Проблеми юридичної деліктології в інформаційних відносинах // Бізнес і безпека. - 1998. - № 6.
2. Цимбалюк В. С, Гавловський В. Д. Інформаційне право. Навч.-метод. комплекс для підготовки фахівців за спеціальністю правознавство. - К.: ІЕУГП, 1999.
3. Цимбалюк В. С Правове регулювання відносин власності: Метод, комплекс навч. дисципліни. - К.: Інститут економіки, управління та господарського права, 1999.
4. Цимбалюк В. С Проблеми латентності комп'ютерної злочинності // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. - К.: НТУУ "КПІ", 2000.
5. Чумаченко Н. Г., Заботина Р. И. Теория управленческих решений. - К., 1983.
6. Швец Н.Я. Автоматизированные системы управления органами внутренних дел. - К., 1983.
7. Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике. -М., 1963.
8. Эшби У. Р. Система и информация // Вопр. философии. - 1964. - №3.
9. Ярочкин В. И. Безопасность информационных систем. - М.: Ось, 89, 1996.
10. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учеб. пособие. - М.: Междунар. отношения, 2000.
11. Ярочкин В. И., Пушкарская Р. Н. Государственная автоматизированная система научно-технической информации. - М.: ИПКИР, 1988.
12. Ярочкин В. И., Халяпин Д. Б. Основы защиты информации. - М., ИПКИР, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...