WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Напрями інформатизації в державному управлінні - Реферат

Напрями інформатизації в державному управлінні - Реферат

галузей економіки - це комплекс автоматизованих систем опрацювання даних та управління різного рівня і призначення, які взаємопов'язані на принципах технологічної, організаційної, документаційної, програмної та інформаційної сумісності і які утворюють цілісну інформаційну інфраструктуру окремих галузей економіки.
В умовах створення ринкових відносин одним із важливих завдань є підвищення ефективності функціонування галузей за рахунок оптимі-зації відповідних структур організації управління:
o виробництва і транспортних засобів;
o необхідної координації робіт усіх управлінських підрозділів;
o розв'язання проблеми комплексної автоматизації виробництва на основі сучасних стандартів і технологій.
Ця сфера інформатизації охоплює процеси від проектування тапідготовки виробництва до безпосереднього автоматизованого виробництва.
Важливим напрямом інформатизації управління соціальними системами є інформатизація фінансової, грошової системи, державного фінансово-економічного контролю.
Для податкової адміністрації передбачається створити інформаційну систему, що забезпечить прогноз і контроль податкових зборів.
Серед провідних завдань інформатизації податкової адміністрації визначені такі:
o створення класифікаторів;
o уніфікація системи документообігу;
o формування Державного реєстру фізичних та юридичних осіб - платників податків на основі єдиної бази даних населення України тощо.
Інформатизація банківської діяльності - це створення системи розрахунків у реальному часі для виконання великих і термінових платежів, системи безготівкових розрахунків за товари та послуги, електронного реєстру застав майна, електронної системи Центрального депозитарію державних цінних паперів.
Важливе значення також матиме створення системи інформаційно-аналітичної взаємодії Національного банку, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації та Державної скарбниці України.
Важливою складовою фінансової системи України є державний фінансово-економічний контроль. Єдина автоматизована система державного контролю включає автоматизовані системи (АС) за виконанням державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм, збереженням і використанням об'єктів прав державної власності, використанням кредитних ресурсів, діяльністю установ банківської системи.
Базовим елементом такої системи є інформаційно-аналітична система Рахункової палати.
У галузі фінансів передбачається створення інформаційної системи, що дасть можливість перейти від використання традиційних платіжних інструментів як надійної системи міжбанківських розрахунків до паралельно-кредитних карток (електронних грошей). Інформаційно-аналітичні системи забезпечення державного фінансового та податкового контролю за підприємницькою діяльністю юридичних і фізичних осіб створюються згідно з чинним законодавством.
Важливим напрямом інформатизації державного управління визначено інформатизацію соціальної сфери. Інформатизація соціальної сфери визначається через таке: інформатизація у сфері охорони здоров'я - це створення єдиної структурованої інформаційної системи обліку стану здоров'я громадян України на основі автоматизованої реєстрації пацієнтів у лікувальних установах.
У сфері автоматизації охорони здоров'я поставлено такі завдання:
o збирання даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання у статистичних, аналітичних та експертних системах;
o створення системи дистанційного консультування та діагностики на основі комп'ютерних мереж, що об'єднують великі лікувальні та наукові заклади.
У сфері соціального захисту визначено створення для управлінських і регіональних структур програмних систем і засобів обліку всіх рівнів, аналізу та моделювання зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю, широкого залучення населення до нових галузей матеріального виробництва та інших сфер.
Органам соціального захисту мають бути передані комп'ютерні інформаційні технології, які виключають затримки у перерахуванні та виплаті пенсій і допомоги з урахуванням поточних змін законодавчих та інших нормативних актів.
Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів. У цій сфері інформатизації передбачається створення автоматизованих інформаційних систем на основі картографічних баз даних.
Також передбачається створення багатоцільової інформаційно-технологічної бази з використанням геоінформаційних технологій збирання, зберігання, аналізу всієї множини відомостей для моделювання і подальшого прогнозування екологічного стану окремих територій України.
Передбачається створення комплексу комп'ютеризованих програмно-апаратних засобів для розв'язання таких проблем:
o прогнозування забруднення навколишнього середовища;
o аналіз та оцінка ризику еколого-економічних конфліктів;
o прогнозування наслідків техногенного впливу і природних катастроф для надійного захисту екологічного простору України;
o забезпечення раціонального використання природних ресурсів на основі підвищення узгодженості управління різними видами виробничої діяльності.
Інформатизація освіти. Практика формування інформаційного суспільства, інформатизації у різних країнах свідчить, що загальнодержавна ефективність її реалізації залежить у першу чергу від ефективності інформатизації сфери освіти. Саме ця сфера є базою масової інформатизації всіх сфер державного управління.
Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток таких чинників:
o інтелектуального потенціалу нації;
o удосконалення форм і змісту навчального процесу;
o впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування. Вирішення зазначених питань дасть можливість розв'язувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.
Серед провідних проблем освіти, які підлягають розв'язанню, визначаються такі:
o індивідуалізація навчання;
o організація систематичного контролю знань;
o можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо.
Результатами інформатизації освіти мають бути:
o розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості);
o розвиток змісту, методів

 
 

Цікаве

Загрузка...