WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Напрями інформатизації в державному управлінні - Реферат

Напрями інформатизації в державному управлінні - Реферат


Реферат на тему:
Напрями інформатизації в державному управлінні
Необхідність поєднання змісту категорій "інформатизація" та "інформаційне забезпечення управлінської діяльності" пов'язана також із тим, що на рівні державної політики визначено стратегічну мету - входження України (уже до кінця XXI ст.) до провідних технологічно розвинутих країн світу. Це свідчить про те, що в сучасних умовах розвитку держави інформатизацію слід розглядати як найважливішу умову формування нових структур державного управління щодо громадянського суспільства, головний важіль управління інтенсифікацією народного господарства з метою підвищення його ефективності.
Як соціальне явище інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем - економічних, організаційних, соціальних, розвиток культури та освіти, діяльності всіх ланок соціального управління, кожної ланки господарювання.
Як показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства.
Інформатизацію умовно поділяють на види з урахуванням сфер державного управління. Серед них на законодавчому рівні визначаються такі.
Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони - комплекс заходів щодо створення і розвитку інформаційно-аналітичних, обчислювальних та автоматизованих систем, центрів і мереж, які забезпечують роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Особливістю завдань цього напряму є їхня складність, пов'язана з необхідністю опрацювання великого обсягу різноманітної інформації, що надходить із значної кількості джерел, а також з високими вимогами до швидкості і форми її надання, достовірності, актуальності, безпеки інформації.
В Україні передбачається створити комплекс інформаційних технологій та засобів інформатизації для збору, зберігання, аналізу й опрацювання великих обсягів інформації про стан соціально-економічних процесів у країні з метою забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень органами державної влади.
Передбачається створення і розвиток таких автоматизованих інформаційних систем:
o інформаційно-аналітичної системи Верховної Ради України;
o інструментально-технологічного комплексу підтримки прийняття рішень у штатних і позаштатних ситуаціях в умовах інформаційної протидії;
o урядову інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій тощо.
До пріоритетних напрямів інформатизації на рівні обласних (районних, міских) держадміністрацій та органів місцевого самоврядування віднесено соціальну сферу, систему життєзабезпечення, екологію та природокористування області (району).
Основною метою інформатизації у цій сфері є розроблення цілісної взаємопов'язаної системи інформаційних та інструментальних засобів для розв'язання завдань інформаційно-аналітичного забезпечення управління областю (районом, містом), яка включає:
o створення інформаційно-аналітичних центрів, з'єднаних системами телекомунікацій з органами державної влади різних рівнів;
o аналіз і прогнозування соціально-економічних показників розвитку регіонів;
o опрацювання та практичне використання даних і програм для розв'язання конкретних завдань в інформаційно-аналітичних центрах обласних (районних, міських) держадміністрацій та органів місцевого самоврядування;
o забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем.
Інформатизація Збройних сил України - складова інформатизації держави - включає процес створення, впровадження і застосування у різних сферах їх діяльності у мирний та воєнний час сучасних методів, систем і засобів одержання, опрацювання, зберігання, передавання та використання інформації.
Передбачається створення таких автоматизованих інформаційних систем:
o інформаційно-телекомунікаційної мережі Генерального штабу Збройних сил України;
o інформаційно-телекомунікаційної мережі видів Збройних сил України та оперативного командування як складових підсистем інформаційно-телекомунікаційної мережі Генерального штабу Збройних сил України;
o розроблення проекту Єдиної автоматизованої системи управління Збройних сил України.
Головні завдання інформатизації Збройних сил України формуються у спеціальній програмі.
Великі надії покладаються на інформатизацію процесів соціально-економічного розвитку. Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку - це комплексне та збалансоване вирішення завдань соціально-економічного розвитку на сучасній інформаційно-аналітичній, системно-технічній базі за допомогою ситуаційних центрів забезпечення інформаційної підтримки функціонування державного сектора економіки, проведення виваженої бюджетної, податкової та кредитної політики, виникнення конкурентоспроможних виробництв галузей промисловості у стратегічно важливих сферах.
Система моніторингу на основі застосування сучасних інформаційних технологій покликана забезпечити наукові підходи для розв'язання соціальних проблем суспільства.
В основу цього напряму інформатизації покладається створення баз даних і знань, а також засобів їх опрацювання, орієнтованих на ефективну інформатизацію органів державної статистики щодо вирішення завдань забезпечення точності прогнозування процесів соціально-економічного розвитку. Зокрема, передбачається створення і розвиток таких інформаційно-довідкових систем:
o ринку праці;
o товарів і послуг;
o контролю якості споживчих товарів та ін.
Такий комплекс інформатизації призначений для подальшого використанням і формування систем електронної комерції.
У ході цього напряму інформатизації потрібно створити умови та засоби для інформаційної підтримки зовнішньої та внутрішньої торгівлі, включення України в систему світової електронної комерції і надійного захисту національних економічних інтересів у нових умовах господарювання.
Інформатизація пріоритетних

 
 

Цікаве

Загрузка...