WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вплив інформатизації на технології організації управлінської діяльності - Реферат

Вплив інформатизації на технології організації управлінської діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Вплив інформатизації на технології організації управлінської діяльності
У теорії управління зазначається, що перш ніж проводити інформатизацію, потрібно мати організаційну модель управління, яка визначає обсяг і потоки інформації. Ця модель будується на основі аналізу чинної системи управління й відображає конкретні історичні умови. Побудова такої моделі припускає врахування соціально-економічних, організаційних та інших факторів.
У спеціальній науково-практичній літературі щодо виникнення такого явища, як інформатизація (на стадії комп'ютеризації), зазначаються такі проблеми.
Радикальні оцінки негативного ставлення правників до інформатики та електронно-обчислювальної техніки було дано у середині 80-х років XX ст. англійським юристом У. Страттоном, який констатував несприйняття і пасивність цієї категорії спеціалістів до сучасних методів математичного аналізу. Він писав: "Коли йдеться про комп'ютери, представники юридичної професії переходять від апатії і істерії до паніки і накінець до повної байдужості без будь-якої спроби зрозуміти їхню сутність"9.
За обережним зауваженням М. І. Козюбри, "правники користуються математичним апаратом досить скромно, а за останні 15 років спостерігається спад колишньої активності в її освоєнні"10.
Традиційна теорія управління соціальними системами та теорія організації соціальних систем (тектологія) у нашій країні, як і в інших країнах, опинилися не готові до використання не тільки здобутків інформатизації, а й більш простих, більш доступних математичних методів аналізу великих обсягів інформації про соціальні системи.
Звичайно, не всі погодяться з такими оцінками використання здобутків інформатики, математичного аналізу в організації і управлінні
соціальними системами. Проте ми сконцентруємо увагу не на агітації і пропаганді здобутків інформатизації, а на проблемах, які виникли чи особливо загострилися на початковому етапі математизації управління соціальними системами.
За результатами наукових досліджень можна сформулювати загальні характеристики інформатизації управління соціальними системами, які будуть основними вимогами для створення автоматизованої (комп'ютерної) інформаційно-аналітичної системи управлінського призначення (АКІАСУП). З урахуванням особливостей управління вона повинна характеризуватися такими параметрами, як:
o обсяг інформації в ланках її згрупування у масивах даних і знань;
o обсяг руху інформації, величина її потоків;
o пропускна спроможність каналів інформаційної системи;
o швидкодія (тобто своєчасність) знаходження і передачі інформації;
o оперативність в інформаційному забезпеченні системи управління. Залежно від рівня автоматизації на основі комп'ютерних технологій процесу переробки інформації виділяються такі класи систем інформаційно-аналітичного забезпечення:
o прості системи: цикл збирання і опрацювання інформації проводиться людиною вручну;
o змішані системи: людина збирає і опрацьовує інформацію за допомогою механізованих (механічних) і автоматизованих пристроїв окремих управлінських операцій (процесів), наприклад, діловодства, передачу управлінських рішень тощо.
Автоматизовані інформаційно-пошукові (чи довідково-інформаційні) системи. Такі системи сьогодні, як правило, базуються на комп'ютерній техніці й технологіях. Вони здатні накопичувати інформацію в тій чи іншій галузі управління і видавати її на вимогу, яка поступає з дистанційних пультів каналами зв'язку. Наприклад, на основі ЕОМ реорганізовано облік із застосуванням багатоаспектного опису людини, що дає змогу опрацьовувати версії про варіанти здійснення розслідуваного злочину конкретною особою.
Автоматизовані інформаційно-довідкові системи дають можливість не тільки видавати інформацію про стан керованого об'єкта, а й підтримують розробку рекомендацій щодо формування управлінських рішень.
Автоматизовані інформаційно-розвиваючі системи, які управляють своїми інформаційними потоками, мають можливість створювати нову інформацію, здатні при зміні зовнішніх умов у ситуаціях, які не відповідають раніше заданій програмі, автоматично змінювати алгоритм прийняття проектів управлінських рішень.
Самонавчаючі системи здатні аналізувати результати з метою пристосування алгоритму розробки рішення до мінливих умов.
Експертні автоматизовані (комп'ютерні) інформаційно-аналітичні системи управлінського призначення (ЕАКІАСУП) створюють рекомендаційну управлінську інформацію, спрямовану на оптимізацію діяльності об'єкта управління на основі розроблених алгоритмів експертами з числа персоналу. У перспективі такі системи повинні інтегрувати можливості інших автоматизованих систем.
АКІАСУП можна класифікувати і за іншими ознаками:
o за ступенем централізації - централізовані та децентралізовані;
o за ступенем охоплювання інформацією - комплексні, локальні (фрагментарні);
o за ступенем складності інформації - прості та складні, складні великі (гіперсистеми).
АКІАСУП, як і будь-яка інформаційна система, складаються з трьох частин.
Перша частина - це накопичення даних (інформації) у формі інформаційних ресурсів, які повинні давати можливість визначити, чому, які, коли і як створюються управлінські операції та процеси. При цьому слід враховувати, що всі об'єкти зберігають інформацію у якійсь формі, однак, щоб створити керівну автоматизовану інформаційну систему, дані добираються відповідно до проблематики щодо функцій управління. Вони повинні піддаватися запису, зберіганню, пошуку та видачі за вимогою для прийняття управлінських рішень.
Друга частина - технічні засоби зберігання, опрацювання, пошуку інформації - пристрої для реєстрації первинної інформації. Запам'ятовуючі пристрої великого обсягу, процесори для обробки даних, пристрої зв'язку, які призначаються для введення та виводу інформації (нині - це цифрові відеокамери, сканери, відеомонітори, комп'ютерні апаратно-програмні комплекси, швидкісні принтери тощо).
Третя частина - система управління базами даних (СУБД). Ефективність соціального управління традиційними для нього ресурсами на будь-якому рівні визначається тим, наскільки повно здійснюється процес управління інформацією, яка є каталізатором, центром об'єктів управління на всіх рівнях. Якщо інформація є одним із найважливіших ресурсів, то процесами накопичення, зберігання, розповсюдження і використання (особливо в умовах централізованого опрацювання даних) слід управляти швидко.
Зазначимо ще таку проблему - системи управління, які підлягають інформатизації. Такі системи повинні оцінюватися, а їхнє створення плануватися з урахуванням не тільки технічних та економічних параметрів, а й критеріїв їхньої соціальної ефективності, тієї ролі, яку вони відіграють у підвищенні продуктивності праці.
Інформатизація у діяльності органів управління соціальними системами виступає сьогодні як одна з необхідних умов удосконалення соціальних структур. Упровадження її дає можливістьаналізувати зміни, що відбуваються у такій складній системі, як суспільство, поліпшувати планування, облік і контроль в управлінській діяльності.
При організації забезпечення інформацією органів управління соціальними системами слід враховувати ряд вимог, реалізація яких забезпечує їх ефективність та регіональну

 
 

Цікаве

Загрузка...