WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Використання здобутків інформатизації при здійсненні контролю за функціонуванням соціальних систем - Реферат

Використання здобутків інформатизації при здійсненні контролю за функціонуванням соціальних систем - Реферат

контрольної діяльності. Важливість полягає в тому, що в системах управління, які мають чітку функціональну й організаційну структури та забезпечуються повноцінною інформацією, створюються сприятливі умови для реалізації правових норм, по зменшенню рівня неправомірної поведінки (наслідок ефективного контролю).
Сучасна система державного управління в сукупності з автоматизованою (комп'ютерною) інформаційною системою правової інформації дає змогу повніше враховувати реальні можливості в конкретній сфері суспільної діяльності. За допомогою сучасних АІС надається можливість збирати й аналізувати такі масиви інформації, які практично дають можливість анатоміювати приховані характеристики суспільних відносин і координувати їх у задані "духом права" параметри.
Серйозним є також забезпечення законності в контрольній діяльності спеціалізованих правоохоронних органів (чи то державних, чи то громадських формувань). Справа в тому, що добре розроблене законодавство та система попередження його невиконання ще самі собою не можуть забезпечити потрібний рівень законності. Для цього має бути комплекс умов організаційного характеру - контроль, нагляд, перевірка виконання, де є можливість - широке застосування науково-інформаційних технологій (HIT).
Дослідження теоретичних проблем законності діяльності апарату державного управління у контексті реалізації контрольної функції свідчать, що від удосконалення структури органів управління, раціональності розподілу та кооперації праці, нормування праці, підбору, навчання та розстановки кадрів, форм, методів, стилю праці, всього комплексу заходів щодо наукової організації управлінської праці багато в чому залежить повнота та своєчасні розробки правових рішень, а також ефективність їх виконання. Організаційні передумови контролю є важливою частиною системи економічних, політичних умов законності.
Використання HIT дає змогу істотно впливати на недопущення посадових правопорушень. Фіксація в автоматизованих (комп'ютерних інформаційних системах) органів виконавчої влади і виставлення їх на веб-сторінках цих органів фактів перевищення влади чи службових повноважень у процесі припинення правопорушень чи інших неправових дій працівників дає змогу вести серйозну профілактичну роботу з кадрами. Зазначений захід реалізує також один із аспектів демократизму влади, її прозорість для суспільства. Кожен чиновник, що вирішує долю людини, громадянина, повинен мати і відчувати над собою інформаційний дамоклів меч: пам'ятати, що влада - це не тільки право, а й обов'язок. При цьому деякою мірою розв'язується проблема боротьби з корупцією в державі.
Налагоджений процес збору та опрацювання інформації для реалізації контрольної функції дає можливість своєчасно виявляти назрілі проблеми, правильно визначати шляхи їх розв'язання. Це сприяє глибшій та всебічній розробці проектів рішень, їх обґрунтованості, конкретності, розміщенню реального виконання завдань, спираючись на досвід і всебічний аналіз обстановки. Наприклад, аналізуючи накопичувані в АКІС дані, співробітники мають можливість прогнозувати обстановку, передбачати розвиток негативних тенденцій та завчасно ухвалювати відповідні рішення. У перспективі це, можливо, буде основою систем контролю за виконанням рішень.
Вимоги відбору потрібної інформації стосуються всіх форм її накопичення та збереження, але в першу чергу - статистичної інформації. Неповне відображення даних у статистичних обліках, незважаючи на наявність інформації, пов'язане на практиці з випадками навмисного приховування їх від обліку.
Негативний ефект від їх приховування передусім проявляється в тому, що вони роблять інформацію необ'єктивною, а це є грубим порушенням законності.
Інформатизація соціального управління забезпечує гарантії законності. Вони досягаються за рахунок діяльності організаційних підсистем автоматизованої (комп'ютерної) інформаційної системи, які виникають у процесі діяльності апарату управління та інформаційних технологій, які виконують ряд облікових, контрольних та інших організаційних функцій.
Організаційно-технічні гарантії законності являють собою певну систему умов, що виникають на базі застосування HIT: o умови, що створюють основу для значного підвищення вірогідності, повноти та своєчасності інформації;
o умови, що дають змогу впроваджувати автоматизований контроль за дотриманням і використанням правоустановчих та правозастосовних актів, ефективну перевірку виконання обов'язків, які випливають із службової діяльності працівників. В аспекті гарантій забезпечення законності треба відзначити забезпечення належного прокурорського нагляду з використанням HIT.
Зокрема, в літературі виділяють чотири відносно самостійні напрями використання ЕОМ в органах прокуратури:
o автоматизацію інформаційних процесів у проведенні прокурорського нагляду в усіх його напрямах;
o автоматизацію інформаційних процесів у діяльності щодо розслідування та розкриття злочинів;
o автоматизацію інформаційних процесів в управлінні органами прокуратури;
o автоматизацію інформаційної взаємодії прокуратури з державними органами у розв'язанні загальнодержавних завдань політичного, господарського й адміністративного управління12. Інформатизація органів прокуратури створює можливість швидко
перевірити рівень розкриття злочинів органами внутрішніх справ, СБУ, визначити сфери найчастішого їх скоєння, й особливо важливо те, що за допомогою HIT забезпечується головний принцип юридичної відповідальності - відповідальність за вину. З'являється шанс зменшити елементи суб'єктивізму, індивідуалізувати вину правопорушника.
Інформатизація державного управління створює умови ефективно проводити контроль і перевірку на всіх рівнях управлінської діяльності, має наявні умови проводити складні міжвідомчі аналітичні розрахунки. Важливо й те, що за допомогою ЕОМ опрацьовується інформація про діяльність підприємств та організацій про виконання договорів тощо.
Особливою передумовою законності в будь-якій діяльності є різнобічна та об'єктивна інформація про законодавство. Створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) правової інформації, заснованих на сучасних засобах збору, опрацювання та передачі інформації, дає змогу провести:
o збирання, облік, опрацювання, зберігання правових актів,які ухвалюються державними органами всіх рівнів;
o пошук і видання за запитами користувачів документальної та фотографічної інформації;
o оперативне інформування користувачів про нові правові акти;
o видання за запитами користувачів копій правових актів;
o обмін інформацією між системами правоохоронних відомств. Нині в Україні функціонує багато систем правової інформації. Чимало з них використовують сучасні методи поширення законодавчих і підзаконних актів віддаленим користувачам, у тому числі і через глобальну інформаційну мережу Інтернет. Вони надають інформацію, що міститься в нормативних актах, з питань оперативно-господарської та іншої діяльності підприємств, державних органів; ефективно здійснюють інформаційний пошук (швидко та з високою якістю). АКІС правової інформації створюють умови для подальшого підвищення ефективності правоохоронної та правозастосовної діяльності шляхом:
o оперативного повного та точного інформаційно-правового забезпечення працівників;
o вилучення суперечностей в актах, які видаються різними органами з одних і тих самих питань;
o ліквідації неправомірного дублювання актів;
o оперативного доведення інформації до працівників.
Створення АКІС правової інформації включає вирішення допоміжних завдань, які торкаються спеціалізації у комплектуванні фондів нормативно-правових

 
 

Цікаве

Загрузка...