WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційні потреби у сфері організації управління соціальними системами та проблеми їх реалізації - Реферат

Інформаційні потреби у сфері організації управління соціальними системами та проблеми їх реалізації - Реферат

порядку до системи першого порядку - управління соціальними системами.
Зміст інформаційної системи (1С) визначається конкретною сферою суспільних відносин залежно від форми і системи організації управління.
Наприклад, загальними є характерні положення для функціонування системи правоохоронних органів в усіх країнах. Але кожна має свої особливості, що зумовлені політичними, економічними, ментальними, правовими чи іншими чинниками. Скажімо, основні завдання, які повинні виконуватися за допомогою 1С у Німеччині, сформульовані так: реєстрація і опрацювання оперативних даних, які поступають до служб і підрозділів управління у вигляді поліцейських протоколів, письмових донесень, телетайпограм і радіоповідомлень; збір, опрацювання і реєстрація повідомлень про правопорушення і злочини, розслідування яких перебуває у компетенції поліцейського управління; передача в земельний карний розшук оперативних повідомлень про злочини; реєстрація і передача у відповідне головне управління поліції повідомлень про оформлення посвідчення водія та дорожньо-транспортні пригоди і передача їх для опрацювання на ЕОМ; проведення інформаційного пошуку щодо запитів співробітників управління.
Зазначені положення можуть бути застосовані і в організації управління правоохоронними органами України, проте не у повному обсязі. Тобтомеханічно їх не можна переносити на організацію інформаційної системи в Україні. Це зумовлено такими чинниками:
o Україна не федеративна, а унітарна держава;
o рівень технічного оснащення правоохоронних органів Німеччини вищий від нашого;
o економічні можливості Німеччини сьогодні більші, ніж України. Зазначену специфіку можна деталізувати і за іншими чинниками.
Запозичуючи досвід інших, не слід забувати його особливості у просторі та часі. Образно кажучи, цитрусові можна садити на півночі України у відкритий ґрунт, але неважко зробити прогноз, чи будуть вони рости і давати там плоди.
Неврахування закономірностей в організації управління соціальними системами, у тому числі щодо інформаційного забезпечення, нерідко призводить до протилежних результатів. І нерідко ці результати мають згубні наслідки для суспільства.
В основі управлінської діяльності, як відомо, лежать процеси збору, опрацювання і використання інформації, яка має юридичне значення. Тому для підвищення ефективності інформаційної діяльності існує потреба передусім збільшити ефективність інформаційних процесів. Як показує практика, збільшення ефективності інформаційних процесів поряд з іншими заходами найкраще забезпечується цілеспрямованим, кваліфікованим і багатоаспектним використанням засобів і методів математики і кібернетики. Інакше кажучи, успіх практики управління соціальними системами є результатом взаємодії правових наук із науками інформатики, математико-кібернетичної спрямованості та ін.
Ще є ситуації, коли той чи інший суб'єкт управлінської діяльності для розв'язання певного завдання обмежується використанням або лише традиційних засобів і методів певної науки, або в сукупності з ними використовує дані інших наук (наприклад, психології, психіатрії тощо). Тобто завдання, що стоять перед суб'єктами управлінської діяльності, тут вирішуються без використання математико-кібернетичних засобів і методів. Однак найчастіше використання даних математики й інформатики залишається або надто бажаним, або конче потрібним. Як показує практика, поряд із характером завдання це визначається тими функціями, які можуть виконувати математика та інформатика при використанні у сфері управлінської діяльності.
Однією з таких функцій є підвищення ефективності пізнавальних дій за рахунок вірогідності отриманих результатів. Для пізнання в сфері управлінської діяльності це має особливе значення, оскільки від його результатів залежить правильність прийнятого правового рішення, кожне з яких завжди пов'язане з долями людей, з дотриманням законності. Тому тут особливо важливо використовувати такі методи пізнання, які б приводили до отримування об'єктивних даних, зводили б нанівець, або, як мінімум, істотно знижували б вплив негативних суб'єктивних факторів.
Список використаної літератури:
1. Машуков В. М. Компьютерное право: Практич. руководство. - Львов: АВЕРС, 1998.
2. Методи захисту фінансової інформації: Навч. посіб. / В. К. Задіра-ка, О. С Олексик. - К.: Вища шк., 2000.
3. Мешков М. М. Международная охрана интеллектуальной собственности. - СПб., Питер, 2001.
4. Михнушев А. Г. Информатика в социальном управлении. - К., 1990.
5. Научные основы организации управления и построение АСУ / Под ред. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова. -М.: Высшая шк., 1990.
6. Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике. - М.: Финансы и статистика, 1991
7. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України / Р. Калюжний, В. Гавловський, В. Цимбалюк, М. Гуцалюк // Збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні". - К.: НТУУ "КПІ", Міносвіти і науки України, СБУ. - К., 2000.
8. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. унтів. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
9. Права громадян України. - К., 1998.
10. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в автоматизованих системах України. - К., 2000.
11. РакитовА И. Философия компьютерной революции. - М., 1991.
12. Реформування інформаційного законодавства України // Крок, 2000. - листоп. - № 21.
13. Б. Романюк, М. Гуцалюк. Інтернет і злочин // Міліція України, 2001. -№ 11.

 
 

Цікаве

Загрузка...