WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT - Реферат

Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT - Реферат

використовувати навики та технологічні ноу-хау у випуску нової продукції
- Вертикальна інтеграція
- Зниження торгових бар'єрів на привабливих іноземних ринках
- Послаблення позицій фірм-конкурентів
- Можливість швидкого розвитку у зв'язку з різким ростом попиту на тинку
- Поява нових технологій
- Інше
Потенційні внутрішні слабкі
сторони Потенційні зовнішні
загрози
- немає чіткого стратегічного напрямку розвитку
- застаріле обладнання
- низька прибутковість через недостатність управлінського таланту та вміння
- відсутність певних навиків та здібностей у ключових галузях діяльності
- стратегія компанії погано себе зарекомендувала
- внутрішні виробничі проблеми
- відставання вгалузі досліджень та розробок
- надто вузький асортимент продукції
- недостатній імідж на ринку
- погана збутова сітка - інше
- незадовільна організація маркетингової діяльності
- нестача грошей для фінансування необхідних змін в стратегії
- собівартість кожного виробу вища, ніж у конкурентів
- інше - вихід на ринок іноземних конкурентів з нижчим рівнем витрат
- ріст продаж продуктів-субститутів
- повільне зростання ринку
- несприятлива зміна курсів іноземних валют чи торгової політики іноземних урядів
- дороговартісні законодавчі вимоги
- висока залежність від зниження попиту та етапу життєвого циклу розвитку бізнесу
- зростаюча вимогливість покупців та постачальників
- зміна потреб та смаків покупців
- несприятливі демографічні зміни
- інше
Ринкові можливості у великій мірі визначають стратегію компанії. Дійсно, менеджери не можуть вибрати стратегію розвитку, що відповідає положенню компанії, без попередньої оцінки всіх можливостей галузі, а також темпів росту та потенційної прибутковості, котру кожна з них забезпечує. В залежності від умов галузі можливості можуть бути як багатообіцяючими, так і безперспективними, змінюючись від дуже привабливих до таких, що майже не представляють інтересу для фірми.
Оцінюючи можливості галузі та ранжуючи їх привабливість, менеджери повинні пам'ятати, що інтереси галузі та інтереси компанії - це не завжди одне і те ж. Не кожна компанія має достатньо хороші позиції, щоб використати всі існуючі в галузі можливості: одні компанії є більш конкурентноздатними, ніж інші, а деякі можуть взагалі безнадійно вибути з боротьби чи обмежитися більш скромною роллю. Слабкі та сильні сторони компанії, а також здатність конкурувати дозволяють їй використовувати одні можливості краще інших. Найбільш вигідними для фірми є ті можливості галузі, які забезпечують максимальний ріст прибутку компанії, при яких фірма набуває найбільші конкурентні переваги, а також які є найбільш прийнятними для компанії у фінансовому відношенні. Можливості галузі, котрі фірма не в стані реалізувати, є ілюзією.
Часто на благоустрій фірми негативно впливають певні фактори зовнішнього середовища. Загрозу можуть представляти: поява більш дешевих технологій; впровадження конкурентом нового чи вдосконаленого продукту; вихід на ринок, що є основою вашої фірми, іноземних конкурентів з низькими витратами; нові правила, що приносять вашій компанії більшу шкоду, ніж іншим; уразливість при підвищенні процентних ставок; ймовірність поглинання більш великою компанією; несприятливі демографічні зміни; несприятливі зміни курсів іноземних валют; політичні зміни в країні, де компанія має філіали, і т. ін.
Можливості та загрози не лише впливають на становище компанії, але й вказують на необхідність стратегічних змін. Щоб відповідати становищу компанії, стратегія повинна:
1. Бути націленою на використання перспектив, що відповідають можливостям компанії.
2. Забезпечувати захист від зовнішніх загроз. Таким чином, SWOT - аналіз - це дещо більше, ніж вправа по заповненню чотирьох табличок. Важливою частиною SWOT - аналізу є оцінка сильних та слабких сторін компанії, її можливостей та загроз, а також висновки щодо становища компанії та необхідності стратегічних змін.
Після складання таблиці SWOT незайвим буде відповісти на наступні питання щодо стратегії компанії:
o Чи має компанія якісь сильні сторони чи головні достоїнства, на яких могла б базуватися стратегія?
o Чи роблять слабкі сторони компанії її уразливою в конкурентній боротьбі та/чи заважають вони компанії використовувати певні перспективи галузі? Які слабкі сторони повинна згладити стратегія?
o Які можливості галузі може використати компанія зі своїми ресурсами та досвідом, щоб реально розраховувати на успіх? Які можливості галузі є найкращими з точки зору фірми?
o Яких загроз слід найбільше боятися керівництву, та які стратегічні зміни йому слід зробити, щоб забезпечити надійний захист?
Якщо керівництво компанії не знає її сильних та слабких сторін, не уявляє собі зовнішніх можливостей та не підозрює про загрози, воно не в стані розробити стратегію, що б відповідала становищу фірми. Тому SWOT - аналіз є необхідним компонентом стратегічної оцінки становища фірми.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма./ под ред. Проф. В.Е. Рыбалкина, Учебник. - М., 1999. - 187 с.
2. Боумзн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. - 252 с.
3. Вайсман Арнольд. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. - Москва: Экономика, 1995. - 167 с.
4. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті. - К.:ТОВ "Борисфен-М", 1996. - 336 с.
5. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-є изд., перераб. й доп. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.
6. Лесів Йосиф. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці. -Ужгород: Карпати, 1994. - 254 с.
7. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. - М.: ИНФРА, 1999.-289с.
8. Метод експрес-аналізу рівня конкурентоспроможності продукції // Економіка України, №2 (лютий) 1998 р., с. 80-82.
9. Ру Домінік, Сульє Даніель. Управління. - Київ: Основи, 1995. - 322 с.
10. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. -223с.
11. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки й реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.
12. Шалушкин Н. Н. Основы менеджмента й бизнеса: Спецкурс для деловьіх людей. - К.:МАУП, 1995.-176с.
13. Шегда А.В. Основи менеджмента: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 512 с.39

 
 

Цікаве

Загрузка...