WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT - Реферат

Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT
Стратегічний менеджмент можна розглядати як динамічну сукупність п'яти взаємопов'язаних управлінських процесів. Ці процеси логічно витікають (чи слідують) один за одним. Однак існує стійкий зворотній зв'язок і відповідно зворотній вплив кожного процесу на інші і на всю їх сукупність. В цьому полягає важлива особливість структури стратегічного менеджменту. Схематична структура стратегічного управління зображена на мал.1.
Аналіз зовнішнього середовища зазвичай вважається вихідним з позицій стратегічного менеджменту, так як він забезпечує як базу для визначення місії і цілей підприємства, так і для вироблення стратегії поведінки, яка дозволяє підприємству здійснити свою місію і досягнути своїх цілей.
Мал.1. Структура стратегічного менеджменту
Однією із ключових ролей будь-якого управління є підтримання балансу у взаємодії організації із середовищем. Кожна організація включена в три процеси:
" Отримання ресурсів із зовнішнього середовища (вхід);
" Перетворення ресурсів в продукт (перетворення - безпосереднє завдання управління виробництвом);
" Передача продукту у зовнішнє середовище (вихід).
Управління покликане забезпечити баланс входу і виходу. Як тільки в організації порушується цей баланс, починаються проблеми в функціонуванні організації. Сучасний ринок різко підсилив значення процесу виходу в підтриманні цього балансу. Це якраз і знаходить відображення в тому, що в структурі стратегічного управління першим блоком є блок аналізу середовища.
До компонентів зовнішнього середовища системи управління виробництвом відносяться макросередовище, інфраструктура регіону, мікросередовище підприємства. Макросередовище характеризується різними сферами розвитку країни. До цих сфер відносяться міжнародна, економічна, політична, соціально-демографічна, правова, екологічна, природно-кліматична, науково-технічна, культурна. В свою чергу кожна сфера визначається рядом факторів (показників), які прямо чи опопсередковано впливають на ефективність функцонування фірми.
Інфраструктура регіону (перш за все, міста), де територіально розташоване підприємство, суттєво впливає на ефективність і стійкість її функцонування. Разом з тим основні галузі інфраструктури регіону тат як і макросередовище, впливають на роботу підприємства опосередковано.
До галузей інфраструктури відносяться: ринкова інфраструктура (банки, страхові і інші фінансові установи); моніторинг навколишнього природного середовища; промисловість; будівництво; охорона здоровя; наука і освіта; культура; торгівля; громадське харчування; транспорт і звязок; житлово-комунальне господарство; побутове обслуговування; приміське сільське господарство та ін. Кожна галузь інфраструктури регіону характеризується конкретними факторами і показниками. Які на стійкість діяльності підприємства здійснюють, як правило, опосередкований вплив.
Розглянуті фактори макросередовища і інфраструктури регіону впливають на стійкість і ефктивність функціонування підприємства опосередковано, ними саме підприємство не має можливості управляти. Звичайно чим більша питома вага підприємства в обсязі виробництва регіону чи країни, тим більше підприємство буде мати впливу на цю форму зовнішнього середовища і, навпаки, зовнішняє середовище буде здійснювати вплив на підприємство.
До факторів прямого впливу зовнішнього середовища на стійкість і ефективність функціонування підприємства або до факторів мікросередовища відносяться наступні: постачальники, споживачі, конкуренти,контактні аудиторії, маркетингові посередники, податкове законодавство і законодавство в сфері ЗЕД.
Постачальники: з позицій управління виробництвом можна аналізувати за наступними показниками: якість сировини (по видах) і матеріалів, що постачаються; якість комплектуючих виробів, оснащення, запасних частин тощо; якість інформації, що поступає на підприємство;якість нормативно-методичної і техніко-економічної документації, що поступає на підприємство; якість підготовки спеціалістів, що залучаються на підприємство; прогнозована зміна умов постачання.
Характеристика споживачів включає дослідження наступних показників: тенденції зміни кола потреб основних споживачів товарів підприємства; прогноз зміни параметрів ринку за обсягом і асортиментом товарів; прогнозз зміни доходів споживачів; прогноз зміни складу і значення ознак сегментації ринку всередині країни і за її межами.
Дослідження конкурентів передбачає: аналіз якості, цін і конукрентоспроможності товарів конкурентів; аналіз організаційно-технічного рівня виробництва основних конкурентів; прогнозування конкурентоспроможності, ціни товарів основних конукрентів; прогнозування ринкової та виробничої стратегій основних конкурентів.
Контактні аудиторії включають аналіз відношення до фірми і її товару фінансових кіл регіону, засобів масової інформації, державних і муніципальних закладів; громадської групи сприяння, суспільних організацій та ін.; розробка міроприємств по покращенню відносин з контактними аудиторіями.
Маркетингові посередники аналізуються за наступними показниками; структури і стратегії оргових посередників і уточнення разом з ними стратегії маркетингу; налагодження контактів з агенствами з надання маркетингових послуг; встановлення звязків з кредитно-фінансовими установами.
Фактор законодавства з податкової системи і зовнішньоекономічної діяльності включає: формування банку даних по податковій системі і зовнішньоекономічній діяльності; аналіз впливуставок податків, мит, квот, лицензій і інших показників на діяльність підприємства; підготовка пропозицій з вдосконалення законодавства з податкової системи і зовнішньоеконмічній діяльності.
На діяльність підприємства здійснюють вплив і внутрішні фактори. У науковій літературі наводиться різноманітний їх перелік, проаналізувавши який можна виділити наступні фактори внутрішнього середовища
1. Технологічні ресурси(способи виготовлення продукції);
2. Технічні ресурси (виробниче обладнання, сировина, матеріали);
3. Кадрові ресурси(чисельність і кваліфікація кадрів тощо);
4. Інформаційні ресурси(відомості про стан зовнішнього та внутрішнього середовища );
5. Фінансові ресурси(величина і використання грошових коштів, фінансовий стан підприємства та ін.);
6. Організаційні ресурси(застосовувані способи прийняття рішень, організація системи планування, контролю та ін.);
7. Часові ресурси;
8. Просторові ресурси(характер виробничих приміщень, території підприємства, комунікації,

 
 

Цікаве

Загрузка...