WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства - Реферат

Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства - Реферат

інженерно-технічних та наукових кадрів повинна бути орієнтована на такий розвиток енергетики та виробництва майбутнього, які забезпечують оптимальні обсяги генерації, розподілу та споживання енергії.
Цим вимогам має відповідати фахівець з енергетичного менеджменту. Для цього він повинен мати широку фундаментальну, наукову і практичну підготовку, глибокі знання з основ енергетики; уміти приймати оптимальні управлінські рішення з ефективного енергоспоживання, використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу енергоспоживання виробничих систем; здійснювати консалтингові послуги щодо розроблення та впровадження програм енергозбереження і запуску системи енергетичного менеджменту; уміти проводити інспекторську перевірку, експертизу та енергетичний аудит виробничих систем з питань енергетичної ефективності, комплексного вивчення енергетичного ринку; оцінки і формування енергетичної політики; володіти основами ринкової економіки і економічної стратегії, економічним мисленням, здібністю до ділового спілкування, підприємництва та комерційної діяльності; володіти навичками виховної та організаторської роботи.
Фахівець з енергетичного менеджменту призначений для роботи в міністерствах та адміністраціях, на підприємствах, в установах різного профілю та форм власності, науково-дослідних лабораторіях і центрах, які займаються питаннями енергозбереження та управління енергоспоживанням.
Менеджмент з енергозбереження - це система управління, яка забезпечує роботу суб'єкта господарювання, при якій споживається тільки необхідна для виробництва кількість палива і енергії;
Система енергетичного менеджменту - частина загальної системи управління підприємством, яка включає в себе організаційну структуру, функції управління, обов'язки та відповідальність, процедури, процеси, ресурси для формування, впровадження, досягнення цілей політики енергозбереження.
Найбільшу питому вагу в енергопотребі займає електрична енергія 30% всієї вживаної енергії.
Електрозабезпечення підприємства здійснюється в основному від районних енергетичних систем і рідше від власних електростанцій.
Теплоносії - пар і гаряча вода - поступають головним чином від теплових сіток тереторіальних енергосистем. На підприємствах для отримання носіїв теплової енергії широко використовують так звані другорядні енергоресурси - теплота вихідних газів нагріваючих печей для нагріву води, використання води і пару, які одержані при водяному і випарювальному охолодженні, від отоплення, а також відпрацьованого пару.
Забезпечення стисненим повітрям підприємств здійснюється децентралізовано, тобто при допомозі компресорних установок, які забезпечують подачу на робочі місця стисненого повітря для пневмозажимів, підйомників і ін.
Для виробничих і господарсько-побутових потреб підприємство використовує воду в значних об'ємах, при організації водозабезпечення особливе значення повинно приділятися вирішенню екологічних питань, повторному використанню промислової води і викидів її в природні джерела тільки через систему очисних споруд.
На підприємстві використовують також тверде, рідке і газоподібне паливо в залежності від технології в-ва.
В якості твердого палива використовують вугілля, кокс. Для нагрівальних приладів застосовують рідке паливо - мазут, для транспортних засобів в залежності від двигунів внутрішнього згорання використовують дизпаливо і бензин.
Газоподібним паливом служить природній газ, який використовується нагрівальними установками. В виробничому процесі використовують також інші гази - кисень, вуглекислий газ.
Важливим фактором, який дозволяє правильно організувати систему енергозабезпечення і рівень технічної експлуатації є надійність і безперебійність забезпечення енергією. Перериви в енергозабезпеченні ведуть до порушень виробничих процесів і економічним збитком.
Процес в-ва, розподіл і потреба енергії є єдиним енергетичним процесом в якому всі елементи взаємозв'язані. Структура і об'єм енергозабезпечення залежать від виду продукції, технологічного процесу, виробничої потужності і зв'язків з територіальною енергетикою.
Енергетичне господарство на підприємстві ділиться на:
- загальне
- цехове
Загальне - це генеруючі, перетворюючі і виробничі спорудження, установки і пристрої, які об'єднуються в підрозділи, цехи:
- теплосиловий
- електросиловий
- газовий
- електромеханічний
- слаботоковий
Теплосиловий - це контрольні установки, теплова сітка підприємства, водозабезенчення, каналізація, кмпресорні установки і сітка зрідженого повітря, конденціонери, мазутоперекачуючі установки.
Електросиловий - понижаючі підстанції, трансформаторні установки, кабельні сітки, електролінії.
Газовий цех - газопровідна сітка, киснева станція, склади з балонами, які наповнені різним газом.
Електричний цех - виконує роботи по ремонту електрообладнання і електроапаратури.
Слаботоковий участок - здійснює технічне обслуговування АТС, комутаторних установок, акумуляторних підрозділів, радіотелевізійної сітки.
Організація і управління енергозабезпеченням підприємства.
Енергогосподарство:
- електросиловий цех
- тепловий цех
- електромеханічний цех
які в свою чергу діляться на виробничі участки (всього більше 20 цехів і участків):
- підстанції
- електросітка
- трансформаторно-масляний
- акумуляторний
- релейного захисту
- зв'язку і сигналізації
- котельні
- теплозабезпечення
- повітря і газозабезпечення
- водозабезпечення і каналізації
- топливозабезпечення
- вентиляційний
- розбірно-збірний
- слюсарний
- механічний
- обмоточний
- дослідний
- масляний
- електромонтажний
- комплектовочний
Виробнича структура енергогосподарства відображає організаційні і технічні особливості його як об'єкта управління.
Велика кількість різного енергообладнання і складних енергоустановок вимагають єдиного керівництва енергогосподарством.
На підприємствах це здійснює головний енергетик (якщо це невелике підприємство, то це служба входить до головного механіка).
Аппарат відділу головного енергетика ВГЕ складається з функціональнихбюро, груп і лабораторій.
Головний енергетик має 2 заступників:
- по енергетичній частині
- по теплотехнічній частині
Обов'язковою умовою для забезпечення нормальної роботи в-ва є черговий енергетик, який має безпосередній зв'язок з диспетчерською службою підприємства.
Різні відділи і бюро займаються виконанням обов'язків, які передбачені відповідними положеннями і регламентуються умовами діяльності при любих формах внутрішньогосподарського розрахунку.
Енергетична частина має:
- електричні бюро
- енергоконструкторські бюро
- планово-економічне бюро
- електроцех
- виробничі участки
Теплотехнічна частина має:
- вентеляційне бюро
- бюро ППР
- теплотехнічне бюро
- тепловий цех
- виробничі участки
Черговий енергетик має в своєму підпорядкуванні:
- енергоучастки виробничих цехів
- електроремонтний цех
- виробничі участки
Вдосконалення організаційної структури управління енергогосподарством треба співставляти з розробкою міроприємств по їх оптимізації.
Список використаної літератури
1. Васильченко В.І. Енергетика ХХІ століття. - К., 2001.
2. Основи енергетики. - К., 1998.
3. Соціальна та економічна географія світу / За ред. Шаблія О.І. - Львів, 2000.
4. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Менеджмент в энергетике. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 592с.
5. Чмут Т.К. Управління енергетичним підприємством. Навч. посібник. - Харків, 1999. - 358с.

 
 

Цікаве

Загрузка...