WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Особливості управління колективом - Курсова робота

Особливості управління колективом - Курсова робота

емоції:
- етичні;
- естетичні;
- патріотичні;
- інтелектуальні;
- утихомирені;
- причетність;
- переживання;
- загрози;
- жахи
Відчуття - це вид емоційних переживань, що носять виразно виражений наочний характер і відмінних порівняльною стійкістю.
Емоції - конкретні переживання тих або інших подій в життя людини, залежні від його схильностей, звичок і психологічного стану.
" стреси:
- зовнішнє середовище;
- обставини;
- хвороби;
- перевантаження;
- розслаблення
Про стрес поговоримо трохи пізніше, в одному з наступних розділів.
Позитивна і негативна дія соціально-психологічних методів.
Соціально-психологічні методи є найтоншим інструментом дії на соціальні групи людей і особу людини. Мистецтво управління людьми полягає в дозованому і диференційованому вживанні тих або інших прийомів з перерахованих вище.
Принципи демократизації, патерналізму, людських відносин, дотримання прав особи повинні в сучасних умовах домінувати над чисто адміністративними методами і авторитарним стилем керівництва.
Нестабільність економічного стану підприємства, фінансові труднощі, невчасна виплата заробітної платні, тривалі простої, звичайно, не сприяють підтримці хорошого соціально-психологічного клімату, оскільки керівник значно більше часу винен уділяти не людському спілкуванню і функціям управління персоналом, а безпосередньо виробництву, маркетингу, фінансам, тобто іншим функціям.
Тому важливо знати і прогнозувати дії соціально-психологічних методів на роботу персоналу.
Позитивний метод дії Негативний метод дії
1. формування морального кодексу взаємостосунків співробітників.
розробка філософії організації, що регламентує внутрішньофірмові правил взаємостосунків.
1.1. Чітке проходження філософії організації на всіх рівнях управління і у всіх підрозділах.
1.2. Забезпечення відповідності державної і внутрішньофірмової кадрової політики.
1.3. Розвиток корпоративної культури і партнерських взаємостосунків співробітників.
1.4. Реалізація принципів патерналізму: співробітники фірми утворюють одну велику сім'ю ("один за всіх і все за одного") 1. вживання розмитого морального кодексу, заснованого на подвійній моралі.
1.1. відсутність філософії організації, орієнтація тільки на формальні взаємостосунки співробітників.
1.2. Порушення суспільних і внутрішньофірмових норм поведінки на догоду особистим інтересам лідерів і керівників.
1.3. Домінування внутрішньофірмової кадрової політики над державною, релігійними нормами поведінки і суспільно мораллю.
1.4. Ігнорування корпоративної культури і підтримка групових інтересів підрозділів
1.5. Реалізація принципів індивідуалізму, особистих інтересів і заохочення тільки кращих членів колективу
2. ефективні соціальні методи дії
2.1. постійне проведення соціологічного анкетування в колективі про стан клімату і ролі керівників.
2.2. Проведення інтерв'ювання особистого нагляду в колективі, орієнтація на демократичний стиль керівництва.
2.3. Використовування соціальних експериментів, передуючих кардинальним змінам в колективі.
2.4. Планування соціального розвитку колективу на основі забезпечення зростання життєвого рівня і соціальних нормативів.
2.5. Підтримка змагання і ініціативності співробітників, накопичених традицій. 2.неефективні соціальні методи дії
2.1. Ігнорування соціологічного анкетування і підтримка неформальних методів збору інформації.
2.2. Підтримка формальних правил взаємостосунків і створення бар'єрів в ланці керівник - підлеглий
2.3. Ігнорування соціальних експериментів, проведення радикальних змін без підготовки і інформування колег.
2.4. "скидання" проблем соціального розвитку колективу на міські власті і інфраструктуру сервісу.
2.5. Орієнтація на ринкову конкуренцію, ігнорування змаганя і ініціативності співробітників.
3.раціональні психологічні методи дії на колектив.
3.1. формування хорошого психологічного клімату в колективі на основі чіткого дотримання прав людини і психологічних методів дослідження.
3.2. Ефективне використовування психологічних методів мотивації: навіювання, переконання, наслідування, залучення, спонука.
3.3. Проведення психологічного тестування співробітників і організації індивідуальної роботи з ними з урахуванням типу особи, темпераменту.
3.4. Проведення психологічних консультацій для співробітників.
3.5. проведення психологічних тренінгів. 3. неефективні психологічні методи дії.
3.1. створення нервозності і психологічного дискомфорту в колективі, ігнорування прав людини і психологічних методів.
3.2. Неефективне використовування психологічних методів мотивації і орієнтація на командування, примушення і покарання.
3.3. Відсутність або епізодичне тестування співробітників і робота з ними без урахування властивостей особи.
3.4. Звільнення соціальних психологів або ігнорування їх ролі в колективі. Спроба деяких керівників самим проводити тестування.
3.5. Ігнорування психологічних тренінгів або проведення їх тільки для вищого керівництва.
2.2. Дисципліна, та управління дисципліною.
Дисципліна - це певний порядок поведінки людей відповідно до норм права і моралі, що склались у суспільстві чи організації, а поведінка - це сукупність дій та вчинків особистості, спосіб її життя. У поведінці проявляються особливості характеру, темперамент, потреби й уподобання.
Проблема дисципліни включає ряд як наукових, так і практичних проблем. Комплексність проблем дисципліни передбачає необхідність залучення до її вивчення різних наук - права, економіки, соціології, менеджменту, кібернетики, соціальної психології.
Дисципліна - це рівень дотримання норм в організації, суспільстві. Родовою ознакою дисципліни є порядок - сукупність правил поведінки, дотримання яких вимагається від людини.
В дисципліні виділяють дві сторони:
- об'єктивну - порядок, без якого не може існувати організація;
- су'єктивну - виконання обов'язків, долтримання прав.
За способом підлеглості дисципліна класифікується на примусову і добровільну, за видами - економічну, політичну, фінансову, трудову і технологічну.
Управління трудовою дисципліною.
Забезпечення трудової дисципліни праці є обов'язковою умовою кооперації й організації виробництва. Щоб спільна діяльністьздійснювалась успішно, потрібно чітко визначити місце кожного працівника в структурі виробничого процесу.
Рівень і стан трудової дисципліни залежить від багатьох факторів:
- організації праці та виробництва;
- системи матеріального і морального заохочення;
- рівня механізації, комп'ютерізації виробничих процесів;
- виховної роботи;
- стилю керівництва;
- свідомості членів трудового колективу.
Дисципліна - це складне соціальне явище, і її вимоги є об'єктивними, оскільки диктуються розвитком виробництва, і суб'єктивними, бо виконуються людьми. Типовою помилкою керівників є те, що вони не усвідомлюють цього зв'язку і

 
 

Цікаве

Загрузка...