WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Видатки (02) 2.боргові зобов'язання
3.доходи, що розподіляються (03) 3 кошти в розрахунках
4. доходи (04) 4 результат
5. позички видані і одержані (05) 5 доходи
6. розрахунки (06) 6 видатки
7. кошти передані і одержані (07) 7 допоміжні рахунки
8. результат (09)
Кожен з розділів старого плану мав по 1му рахунку 1го пордяку( двозначна нумерація). Кожен з рахунків 1го порядку мав по декілька субрахунків.
Новий план має класи рахунків. Коден з класів має рахунки 2го і 3го порядку, а по деяких з них передбачена деталізація.
Кожен рахунок має свій код, який складається з кількості знаків від 13 до 28. Для прикладу розпишемо код рахунку, що входить до 1го класу рахунків.
Клас рахунку Кількість знаків
1 клас рахунку 1 Сума - 15
2 код рахунку 2го порядку 1
3 код рахунку 3го порядку 1
4 деталізація коду рахунку 3го порядку 2
5 установа банку 2
6 вид бюджтеу 1
7 тип операцій 1
8 код території 6
Новий план рахунків бюджету розроблений відповідно до принципів , прийнятих у міжнародній практиці БО з виконання всих видів бюджетів.
В старому плані передбачались як активні , так і пасивні, так і активно-пасивні рахунки. В новому плані є тільки активні і пасивні рахунки.
Характеристика рахунків 1го порядку відповідає діючому до кінця 97го року плану рахунків:
01 - грошові кошти - активний, в дебеті - надходження, в кредиті - перерахування, Сальдо(Со) - дебетові залишкі коштів бюджету на певну дату.
02 - видатки - активний. Дт - видатки бюджету з початку року і їх збільшення по взаєморозрахунках. Кт - зменьшення видатків в зв'язку з проведенням взаєморозрахунків і їх віднесення в кінці року на результати виконання бюджету.
03 - доходи, що розподіляються - пасивний. Кт - доходи з початку року і їх збільшення в зв'язку з поверненням передплат. Дт - зменьшення доходів в зв'язку з поверненням зайво внесених сум. Со - кредит - доходи бюджету з початку року. На цьому рахунку обліковувались наступні показники( і в 1997 році) :
- ПДВ
- Податок на доходи юр осіб
- Податок на доходи фіз осіб
- АЗ
04 - доходи - пасивний. Кт - доходи даного бюджтеу з початку року і їх збільшення в зв'язку з поверненням передплат. Дт - зміньшення доходів в зв'язку з поверненням зайво внесених платежів. Со - кредит, доходи бюджтеу з початку року.
05 - позички видані і одержані - акт-пасивний. Дт - надання позичок нижчим бюджетам і погашення позичок від вищих бюджтеів. Кт - одержання - зверху; погашення. Со - дебет - залишки непогашеної заборгованості по позичкам виданим. Со - кредит - непогашена заборгованість по позичкам одержаним.
06 - розрахунки - акт-пасивний. Дт-заборгованість інших бюджетів даному і погашення заборгованості даного бюджету перед іншими. Кт - заборгованість іншим; погашення даному. Со - дебет - перевищення заборгованості інших над іншим; Со - кредит - перевищення заборгованості іншим на інших.
07 - кошти передані і одержані - акт-пасивний. Дт - кошти передані і належні до передачі. Кт - кошти одржані і належні до одержання. Со - не виводиться. Дт оборот - кошти передані; Ктоборот - кошти одержані.
09 - результати - акт-пасивний. В кінці року по Кредиту списуються касові доходи, по Дебету - касові видатки. Со кредит - перевищення доходів над видатками; Со - дебет - перевищення видатків над доходами.
На основі поточного обліку на початок кожного місяця у фін органах складається баланс виконання бюджету з активу і пасиву. В Активі - склад , розміщення і витрачання бюджетних коштів; В Пасиві - джереда утворення коштів бюджтеу. Со - кредит - перевищення доходів над видатками;Со - дебет - перевищення видатків над доходами.
БАЛАНС ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ характеризує процес касового виконання бюджтеу на певну дату з початку року , стан його коштів на рахунках в бюджетах і розрахунках.
АКТИВ ПАСИВ
1. грошові кошти( Со- дт-01) 1. доходи(кт04)
2. видатки( Со-дт-02) 2. позички одержані ( кт05)
3. позички видані( дт05) 3.розрахунки( кт06)
4. розрахунки( дт - 06) 4.кошти одержані ( кт-оборот-07)
5. кошти передані(дт-оборот-07)
6. результат(дт - 09) - дефіцит 5.результат(кт - 09 ) префіцит
Залишки по 06 можуть бути або в активі , або в пасиві.
Сальдо по 05 і обороти по 07 можуть бути і в активі , і в пасиві.
А)
Облік грошових коштів і доходів бюджету згідно з діючим планом рахунків. Для обілку грошових коштів пердбачено:
010 - кошти бюджету в банках
011-поточний рахунок місцевого бюджету
012-поточний рахунок ДБ
013-кошти бюджету на фін-ня ?підприємств
014-поточні рахуноки РК
019-суми в дорозі
При обліку 019 обліковуються кошти, які перераховані до бюджету але ще не надійшли.
Для обліку доходів - два рахунки:
040-доходи бюджету
041-нез'ясовані надходження
При обліку виконання Дб При обліку виконання місцевого
Дт
Кт Дт кт
Надходження доходів
010 040 011 040
Надходження нез'ясованих сум
010 041 011 041
Повернення зайво внесених платежів
040 010 040 011
Встановлення належності платежів
А)зарахування у доходи даного бюджету
041 040 041 040
Б)перерахування до інших бюджетів
041 010 041 011
Не встановлена належність платежів
041 040 041 040
Запропоновано в плані рахунків: для обліку ресурсів бюджету передбачено 1й клас рахунків, що має наступні рахунки другого порядку :
11-фін ресурси
12-депозити
13-цінні папери
14-позики і позички
15товарно-мат запаси
11й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:
111-кошти на рахунках в нац валюті
112-кошти на рахунках в валюті
113-кошти на рахунках Рк
114-кошти в дорозі
115-кошти заблоковані на рахунках
116-позабюджетні кошти
117-інші
111йрахунок має наступні деталізацію:
01-по держ доходах
02-для здійснення фін-ня з рахунків у НБУ
03-для подальшого переведення коштів їх РК і на оплату рахунків
08-поточний рахунок місцевого бюджету
09-поточний рахунок по окремих видах ?податків місцевого бюджету
113й рахунок має наступну деталізацію:
01-поточні бюджетні рахунки РК
02-рахунки РК для здійснення видатків по к/в
03-реєстраційні рахунки РК
Для обліку доходів бюджету в запропонованому плані рахунків передбачено 5й клас рахунків. Він має наступні рахунки 2го порядку:
51-доходи бюджету
52-доходи, що розподіляються між бюджетами
53-нез'ясовані надходження
54-суми тимчасово віднесені на доходи даного бюджету.
51й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:
511-податкові надходження
512-неподаткові надходження
513-доходи від операцій з капіталом
514-офіційні трансферти
515-позабюдж фонди( загальнодерж цільові фонди(загдерж цільові фонди0
Доходи бюджеті згідно із запропонованим планом обліковуються на рівні рахунків 3го порядку з деталізацією(ресурси бюджету клас рахунків №1)
Держ бюджет Місцевий бюджет
1. надходження доходів
11101 511,512… 11108 511,512…
2.надходження нез'ясованих сум
11101 53 11108 53
3. повернення зайво внесених платежів
511,512… 11101 511,512… 11108
4.встановлення належності платежів
а) зарахування в доходи даного бюджету
53 511,512,513 53 11108
б)перерахування до іншого

 
 

Цікаве

Загрузка...