WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

вищестоячого оргнау за умови надання прохання підвідомчи бюджетом
Документом по ВЗА є відомості і платіж доручення , що реєструються у формі 11" повідомлення про ВЗА", де вказана сума до платежу, призначення платежу, орган, що відправляє і отримує бюджетні кошти.
6.3.
в процесі виконання Б і утворення касового розриву використовуються Б ПОЗИЧКИ. Випадки:
1. об'єктивно не співпадають строки отримання доходів і фін-ня видатків
2. неотримання і невиконання плану по отриманню доходів
3. перефін-ня окремих видів видатків
Для покриття касового розриву призначені :
1. оборотно-касова готівка, суми якої встановлюються при затвердженні місцевого Б
2. позичка у вищест. Бюджету
позички безвідсоткові і мають строго цільове призначення , надаються вищім бюджетом нижчому, безпосередньо з ним пов'язаному, розраховані на рік і погашаються до кінця року, виділяються тільки на суму , яка необхідна для покриття видатків.
Бюджетна позичка на балансі кожного Б відображається по вищім - видача, по нижчим - отримання. Є випадки, коли на балансі одного Б є дві позначки: видачі і отримання.
Права рішення про надання бюдж позички надаються органам держ управління, які в свою чергу мають передавати це право фін органам.
Таким чином, міністерству фінансів надано право вирішення питання про надання бюджетної позички з ДБ. Право рішення про надання бюдж позичок місцевим бюджетом може бути надано також його фін органу.
Первинним документом, яким оформлюється видача і погашення є платіжне доручення.
СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТУ:
1. місцеві виконавчі органи направляють дклопотання про видачу бюдж позички у вищій орган або КМУ
2. фін орган , що здійснює виконання розпорядження про бюдж позичку і з якого буде надана позичка перевіряє її доцільність і встановлює терміни погашення. Цей же орган оформлює платіж доручення ( 4 шт):1. В мінфін 2.установі банку 3. Установі банку фінуправління 4. В саме обласне управління фінансів
6.4.
вилучення коштів на користь державного бюджету - одна із форм бюджетних розрахунків.
ЗАКОН ПРО дб НА 1994-1998 РОКИ : ПІДГОТУВАТИ ТАБЛИЦЮ: КІЛЬКІСТЬ І НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ , З ЯКИХ ВИЛУЧАЮТЬ КОШТИ І СУМИ.
ВЗАЄМОЗАЛІК - як виключний захід бюджету запроваджено у 1996 р. На протязі 96-98 років його відміняли + вводили.
ВЗА коштів по фін-ню видатків в розрахунках погашення недоїмки по належних до Б платежах проводиться між такими учасниками: розпорядником бюджетних коштів, в межах непроведених на дату ВЗА видатків або невикористаних на цю дату асигнувань на суму, що не перевищує суму недоїмки платника по відповідних видах видатків.
ВЗА У ВИПАДКАХ :
1. по видатках, що передбачаються у ДБ і доходах , що повністю надходять до ДБ
2. , що передбачені у місц бюджетах і додоходах, що повністю зараховуються до місц бюджетів
3. по видатках, що передбачені у ДБ і надходять по нормативах відрахувань до ДБ і місц бюджетів
4. по видатках, що передбачені у місц бюджетах і доходах, що по наромативах відрахувань розподіляються між ДБ і місц бюджетами
У 1. та 3. випадках приймає рішення ГУ ДКУ , у 2. - мінфін АРК, областей , містК і С; у 4. - територіальні управління та відділи ДКУ.
Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між РК і платником податків, який складає ініціатор проведення ВЗА( один з двох).
До протоколу додаються такі документи:
1. довідка про недоїмку по податках у 3х примірниках - ПА
2. акт звірки розрахунків між підприємством і РК в 3х примірниках - обидва учасники ВЗА складають
протокол узгоджується :
1. галузевим управлінням мінфіну
2. фінупром обл ДА
3. ГРК( керівник міністерства чи відомства)
4. Підприємство
5. Бюджетна установа
ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ.
План.
1. Організація обліку виконання Б у фін органах :
1.1. задачі обліку виконання Б
1.2. документи обліку виконання Б
1.3. бухгалтерські регістри
1.4. зберігання документів(САМОСТІЙНО) ГК№19.1996 с.19" положення про документальне забезпечення записів у БО " затверджене наказом мінфіну 29.05.1995 №88
2. План рахунків з обліку виконання Б
3. Баланс виконання бюджету
4. Облік гр. Коштів і Д бюджету
5. Облік фін-ня і видатків бюджету
6. Облік бюджетних позичок
7. Визначення результатів виконання бюджету . річне заключення рахунків в поточному обліку виконання(вик) бюджету.
a)
Облік виконання бюджету у фін органів покладений на відповідні служби. Облік виконання ДБ здійснюють управління і відділи БО і звітності у складі ГУ ДКУ і його територіальних органів..
Облік виконання місцевих бюджетів здійснюють головні бухгалтерії і бух-ї у складі фін управлінь і відділів.
Задача обліку виконання бюджету : повне , достовірне і своєчасне відображення процесу виконання бюджтеу ( держ та місцевого)
ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ базується на вивченні:
- первинних документів , якими оформлюються операції по виконанню бюджету і схем документообігу;
- облікових регістрів, в якихвідображаються ті чи інші операції;
- порядку записів в зазначених документах.
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ - письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрацій на їх проведення.
ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ - носії спец формату ( паперові та машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного та комбінованого нагромадження, групування і узагальнення інформації з первинних документів , що прийняті до обліку.
Б)
На сьогоднішній день для обліку виконання бюджету використовуються наступні первинні документи:
1) розпис доходів та видатків бюджету
2) довідка про доходи, що надійшли на рахунок місцевого бюджету(ф№3)
3) розпорядження на перерахування з рахунку місцевого бюджету( ф№5)
4) реєстр доходів , що надійшди на єдиний казначейський рахунок
5) розпорядження на перерахування коштів ДБ з єдиногь казначейського рахунку
6) повідомлення про взаємні розрахунки ( ф№11)
7) платіжне доручення
8) інформація від банківських установ( виписки з рахунків відповідного бюджету3 та форма щоденної звітності( ф №412)
9) меморіальний ордер( ф №274)
в)
На сьгодін в У. Використовують наступні облікові регістри:
1) регістр синтетичного обліку - книга-журнал головна( ф.1-ф)
2) регістр аналітичного обліку
- книга поточних рахунків РК і касових видатків ( ф.№3-ф)
- книга розрахунків з іншими бюджтами ( ф. № 4-ф)
- книга доходів ( ф. №5-ф)
Кожна книга повинна бути пронумерована, підписана : найменування, назва книги, звітний період. У всіх книгах повинні бути найменування відкритих рахунків, а у книзі доходів - коди бюджетної класифікації. Записи вкнигах здійснюються на основі меморіального ордеру, який складається на основі довідок чи реєстрів.
Основою організації обліку виконання бюджету є встановлення плану рахунків. До кінця 1997 року в У. Діяв план рахунків , який був розроблений при СРСР. Наказом ГУ ДКУ від 27.12.1997 року №137 був затверджений новий план рахунків з обліку виконання ДБ і місцевих. На протязі 1998 року здійснюється його впровадження в практику.
Старий Новий
1. Грошові кошти (01) 1.Ресурси бюджету
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...