WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

ОРГАНИ.
При такому виді фінансування органи Д.К. повинні мати дані про територіальне розташування мережі установ , підприємств, організацій, яким вони перераховують кошти.
ПОРЯДОК надання інформаіцї :
- Головне управління Д.К. доводить цю інформацію до казначейств середньої ланки.
- РК 2го рівня надають оргнам казначейства середньої ланки дані про мережу підвідомчих підприємств, в територіальному розрізі( міст, районів)
- Органи казначейства середнього рівня , одержавши цю інформацію, передають органам казначейства базового рівня.
Також до органів казначейства доводять обсяги асгнуваня та кошториси видатків .Таку інформацію одержують місяць після затвердження бюджету.
ПОРЯДОК подання інформації :
- ГРК надають зведені кошториси доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ в головному управлінні Д.К.
- ГУДК доводять цю інформацію до оргнів казначейства середнього рівня
- РК2го рівня надають зведений кошторис доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ оргнам казначейства середнього рівня , які доводять одержану інформацію базовому рівню
- РК3го рівня надають затверджені кошториси доходів і видатків органам казначейства базового рівня.
Виконання видаткової чатсини ДБ здійснюється шляхом фінансування або проведення платежів безпосередньо на рахунки суб'єктів госп. діяльності.
Оплата витрат розпорядників коштів проводиться органами ДК шляхом безготівкового здійснення платежів на користь суб'єктів госп. діяльності
, які виконують відповідну роботу .
При фінансуванні з місцевих бюджетів використовується також метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунок РК( в межах наявних в бюджеті кощтів)
Фінансування здійснюється за допомогою платіжних доручень.Їх використовують бухгалтерія фін відділу на основі форми№5( розпорядження на перерахування коштів з рахунку місцевого бюджету ), яку готує місцева бюджетна інспекція фін відділу.
Платіжне доручення виписується в 3х примірниках:
1й - залишається банківській установі, як основа для перерахування коштів
2-й - разом з коштами - розпоряднику коштів
3-й - повертається до фін відділу
ТЕМА 5 . ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.
ПЛАН.
1. Поняття і організація виконання бюджету( органи , які забезпечують виконання бюджету)
2. Розпис доходів і видатків бюджету. Бюджетна класифікація
3. Організація виконання доходної частини бюджету
4. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів
5. Джерела формування і напрямки використання грошових коштів бюджету
6. Взаємозв'язок між бюджетами різних рівнів :
А) дотації, субсидії, субвенції
Б) взаємні розрахунки між бюджетами( причини виникнення, правила проведення документообороту)
В) бюджетні позички( поняття,правила надання, документооборот)
7. Взаємозалік ( поняття, правила проведення, документооборот)
Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ.
КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та відомства.
ДБ виконують безпосередньо :
- мінфін
- казначейство
- податкова адміністрація
- КРУ
Виконання місцевих бюджетів покладено на :
- фін управління та відділи
- податкову адміністрацію
- КРУ
ЦА мінфіну - організує виконання бюджету ( ДБ)
Фін управління та відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та контроль за надходженням коштів в бюджет.
Органи ДК - організують та здійснюють касове виконання ДБ( здійнюють бюджетне фінансування та контроль за надходженням доходів ДБ)
Податкова адмінінстрація - контролює своєчасність і правильність обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків з бюджетом
КРУ - здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей.
Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).
Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим - мінфін ре-ки Крим. Обласних - обласні управління мінфіну; міських міст Києва та Севастополя - міські фінупри ; міських та районни-х - фін. Відділи.
Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997 року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.
Бюджетний розпис повинен бути збалансований.
Розпис складається відповідно до кодів бюджетної класифікації.
Визначення бюджетної класифікації законодавчо закріплене( Закон "про бюджетну систему У." ):
Бюджетна класифікація - єдиние систематизоване функціональне групування доходів та видатків по однорідним олзнакам , що забезпечує загальнодерж та міжнар порівняність бюджетних даних.
Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін, затверджує ВРУ.
Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою КМУ від 12.07.1996р. №327" про структуру бюджетної класифікації У.", в грудні 1997 року наказом мінфіну вона затверджена.
Бюджет і звітність за 1998 рік складається відповідно до нової бюдж класифікації.
Вона передбачає 4 блоки:
1. класифікація доходів. Складові Д-ів бюджету:
- податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;
- поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;
- сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди = доходи бюджету.
Д-и класифікуються по 3х ознаках:
1) розділ - показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток , прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ - платежі за використання природних ресурсів)
2) глава показує видподатку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр осіб)
3) параграф - показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб( податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників колективних с/г підприємств)
2. класифікація видатків:
1) функціональна - ( відповідно до функцій, що виконує держава)- передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи
2) відомча - виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ
3) ек. Класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .
В основі класифікації видатків5 ознак:
1) група - один з функціональних розділів( 7й розділ - освіта)
2) розділ - показує підрозділ ( дошкіл., загсер школа, позашкільне)
3) глава - відомча підпорядкованість( міністерство освіти)
4) пароаграф - показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа, інтернат, гімназія)
5) стаття - характеризує цільове призначяення( ст.1 - фонд з/п, ст.2 - наорахування на з/п, ст.3 - загальногосп витрати, і т.д.)
3. класифікація фінансування бюджету - позики, отримані від бюджтеів, НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів іноземних країн, КБ іноземних
4. класифікація боргу за типом кредитора - суми заборгованості по одержаних позиках.
Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.
Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та селищ. Рад і каси спеціальних

 
 

Цікаве

Загрузка...