WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

порядок виконання бюджету у разі його несовоєчасного затвердження
4. Встановлює відповідальність за :
ў Несвоєчасне і неякісне складання бюджету ( виконавча влада)
ў За порушення термінів розгляду і затвердження бюджету ( закон. Органи)
ў За нецільове використання коштів, виділених з бюджету ( фіню органи)
Складанню проекту бюджету передує розробка основних прогнозних макроек. Показників економічного ісоціального розвитку Україні( ВВП,НД, обсяг прибутку в цілому та в розрізі адмін-тер одиниць, показники балансу фін ресурсів, платіжного балансу, валютного плану, індекси змін оптових та роздрібних цін, показники по фонду оплати праці, обсяги геологорозвідувальних робіт)
Вказані показники повинні бути розроблені до 1 червня року ,який передує плановому== Мін. Економіки разом з Мінфіном, НБУ, Мінстатом, ін.
На основі розроблених показників на рівні відповідної тер. Складають показники соц-ек розвитку.
КМ доводить до міністерств та відомств і виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік ( до 15 травня).
У разі незбалансованості бюджету відповідного рівня ( місцевого) готується наступна інформація для подання вищестоячим фін органам :
1. Розміри дотацій і зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню. Перед початком складаннЯ проекту бюджету ВР не пізніше 15 червня поточного року розробляє і представляє Президенту бюджетну резолюцію, в якій визначаються основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.
*( на семінар - бюдж. Резолюція на 1999 рік)
2. ?
Основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік :
1. пріорітетне спрямування коштів на оздоровлення вітчізняного виробництва ;
2. забезпечення функціонування соц-культ сфери і соц захисту населення
3. здійснення струткурних реформ
4. домогтися перерозподілу через доходну частину бюджету не більше 31% ВВП
5. формування взаємовідносин між держ та місцевими бюджетами в напрямку самостійності місцевих бюджетів
6. забезпечення режиму раціонального використання фін ресурсів з метою їх економії
7. введення річного мораторію на надання дотацій суб'єктам підприємницької діяльності , якщо такі не пов'язані з державним регулюванням цін; введення річного мораторію на надання бюджетних позик терміном погашення після 31 грудня.
У 11990 році через доходну частину бюджету розподілено 26,2 ВВП, 1991-32,7%;1992-38,1%;
1993-40,4%;1994-55,3%;1996(план)-47%;1997-46%.
До 1 липня поточного року Мініфін складає попередній проект держ бюджету і доводить відповідні контрольні цифри міністерствам та виконачим органам , відомствам, виконавчим органам нижчих рівнів , які в двотижневий термін розгялають одержані показники і в разі незгоди подають останньому відповідні розрахунки та обгрунтування.
В Мінфіні при участі представників мін-в, відомств та виконавчих органів розглядаються пропозиції і зауваження , які були надіслані.
Після цього Мінфін складає 2й проект бюджету і передає КМ , якому дається на розгляд проекту 2 тижні.
До 1 вересня проект передають на розгляд ВР ( розглядають комісії=висновки). Представляє проект держ бюджету Президент, з доповідями вивступають міністр Мінфіну і голови постійних комісій. Після проект проходить обговорення , в результаті чого приймається закон "ПРО Д.Б." Встановлені два терміни затвердження закону до 2 і 30 грудня . В іншому разі діють показники поточного року.
ЗАКОН "ПРО Д.Б." :
1. загальна сума доходів, видатків бюджету , граничний розмір б. Дефіциту та джерела покриття.
2. Доходи бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації
3. Видатки відповідно до кодів бюдж класифікації
4. Суми дотацій і субвенцій, які передаються і держ бюджету місцевим.
5. Рішення по бюдж позичках
6. Оборотно-касова готівка ( не більше 2% цільових фондів)
7. Доходи і видатки загальнодерж цільових фондів
8. Суми вилучення коштів на користь Д.Б.
9. Інше
Складає проект відповідного мсцевого бюджету відповідне фінансове управління або фінансовий відділ на основі показників соц-ек розвитку території, доведених показників ( нормативи відрахувань,дотацій , вилучення коштів)
Проекти фін планів підприємств і госп організацій, кошториси доходів і видатків бюджету
Складений проект бюджету розглядається відповідним виконавчим органом( держадм або виконкомами)
Республіканський бюджет Криму, обласні і міські КИїв, Сев-ль передаються на розгляд ВР Криму та відповідним радам народних депутатів до 10 грудня поточного року.
Міські і районні бюджети подають відповідним Раднардапам до 25 грудня.
Якщо до 30 грудня не затверджується місцевий бюджет , то починають діяти цифри того бюджету , який був переданий на затвердження.
Місцевий бюджет може бути затверджений тільки після затвердження держ бюджету.
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ
БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ.
ПЛАН.
1. Поняття бюджетного фінансування і його організація
2. Бюдж фін-ня із ДБ. Схеми документообороту
3. Бюдж фін-ня з місцевих бюджетів.Схеми документообороту.
Фінансування із бюджету - це перерахування розпорядником коштів зх ступенів через установи банківської системи бюджетних коштів на видатки, визначені фін планами і кошторисами підприємств, організацій , установ і і затвердженого бюджету.
Принципи бюджетного фінансування :
1) Плановості
2) Цільового використання
У фінансуванні приймають участь фін органи( казначейство, фінупри, фін відділи) банківські установи і розпорядники коштів 3х ступенів.
Організація бюджетного фінансування покладена на фін органи. По державному бюджету розрізняють 3 ступені розпорядників кошітв :
1. Головні
2. Розпорядники коштів 2го рівня
3. Розпорядники коштів 3го рівня
По місцевих бюджетах розрізняють два рівні розпорядників:
1. Головні
2. Розпорядники 3го рівня
Фінансування з бюджету здійснюється за такими схемами:
При даній схемі фінансування розпорядником коштів закриваються рахунки вбанківських установах, а відкриваються реєстраційні рахунки в органах Д.К.
Касове виконання бюджету здійснюють слідуючі банки:
- ексімбанк
- нбу
- піб
- укрсоцбанк
- україна
- ощадбанк
- аваль*
* відповідно до постанови КМУ №88 від 21.01.1998
Виконання ДБ за видатками визначаєтьсячітким виконанням своїх функцій всіма 3ма учасниками: фін органами, банками, розпорядниками коштів.
МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ:
1. Метод відкриття кредитів. Базується на принципі авансування видатків на кредитній основі.використовувався в Україні до 1.07.1993 при фінансуванні із ДБ.
2. Метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів.До 1.07.1993 використовувася лише при фінансуванні з місцевих бюджетів. З цього моменту використовується при фінансуванні з бюджетів всіх рівнів.Сутність методу: перерахуванні здійснюється в межах наявних коштів на раунках бюджету.
Бюджетне фінансування із ДБ здійснюхється відповідно до тимчасової інструкції "про порядок касового виконанняДБ за видатками" №28 від 21.03.1997
Відповідно до цієї інструкції фінансування із ДБ здійснюється :
1. через територіальні органи Д.К.
2. за відомчою структурою
ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНІ

 
 

Цікаве

Загрузка...