WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

даного бюджету
53 511,512,513 53 11108
б)перерахування до іншого бюджету
53 11101 53 11108
5. невстановлена належнітсь платежів
53 511,512,513 53 511,512,513
Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню підприємств та РК по держ та місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках з обліку грошових коштів. :
1) відповідно до діючої до кінця 1997 року системи - 010,011,012,013,014
2) відповідно до запропонованої планом - 11101, 11102, 11103, 11104, 11108, 11109, 11301,11302,11303
Використання перерахування коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються наступні рахунки:
1) за діючою системою - 020 - видатки бюджету;
2) за планом - 61"видатки бюджету" ;
62 "видатки проведені за рахунок позабюджетних коштів"
63 " видатки проведені за рахунок інших коштів"
61й рахунок має наступні рахунки 3го порядку :
611- поточні видатки
612 - капітальні видатки
613 - нерозподілені видатки
614 - кредитування за вирахуванням погашення
Відповідно до діючої системи( до кінця 1997 р)
Держ бюджет Місцевий бюджет
1. перерахування коштів на фінансування підприємств
012
013 010
012 013 011
2. перерахування коштів на поточні видатки
014 012 014 011
Списання касових видатків
А) списання видатків на підприємства
020 013 020 013
Б) списання поточних видатків
020 014 020 014
В) пряме перерахування з рахунку бюджету
020 012 020 011
Відповідно до запропонованого плану рахунків :
Держ бюджет Місцевий бюджет
1. перерахування коштів на фінансування підприємств
11102
11302 11101
11102 11302 11108
2. перерахування коштів на поточні видатки
11301 11102 11301 11108
Списання касових видатків
А) списання видатків на підприємства
612 11302 612 11302
Б) списання поточних видатків
611 11301 611 11301
В) пряме перерахування з рахунку бюджету
613 11102 613 11108
Облік взаєморозрахунків (ВЗА) ведеться на активно - пасивних рахунках 1го порядку :
06- розрахунки
07-кошти передані та одержані
Ці рахунки мають субрахунки :
061-ВЗА з державним бюджетом
062-ВЗА з місцевими бюджетами
071-кошти передані і одержані з ДБ
072-кошти передані і одержані з місцевих бюджетів
ПРИКЛАД 1 . З районного підпорядкування в обласне передають підпримства. Сума платежів по фін плану визначено у сумі 16000 грн . На момент передання в районний бюджет надійшло 10000 грн.
Обласне фін управління Районне фін відділ Сума
072
011
062 062
040
011 062
040
011 072
011
062
16000
10000
16000
(10000+6000)
10000 - перерахування з районного бюджету в обласний
6000 - отримує область до кінця року
ПРИКЛАД 2. З районного підпорядкування в обласне передається лікарня, річна сума по кошторису 500000 грн. на момент передачі перераховано 300000грн, з них 250000 - витрачено, 50000 - залишок коштів на поточному рахунку РК.
Обласне фін управління Районне фін відділ Сума, тис.грн
062
020
014
011
072
062
062
062 072
062
062
062 062
020
014
011 500
250
50
200
ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ПОЗИЧОК. При обліку виконання ДБ використовується рахунок 051 " короткотермінові позички отримані і одержані з ДБ", на даний момент цей субрахунок 051- " короткотермінові позички видані з ДБ"
Складаються наступні проводки:
1. 051 010 - видача позички
010 051 - погашення позички
051 в даному випадку рахунок активний. Сальдо дебетове - непогашена заборгованість по виданим позичкам.
2.При обліку виконання Крим, обл і міських К і С. Для обліку бюджетних позичок використовують субрахунки :
051 - "короткотермінові позички одержані з ДБ"
052 - " короткотермінові позички видані місцевому бюджету"
1) 011 - 051 - одержання позички
2) 051 - 011 - погашення позички одержаних
051- пасивний. Сальдо - кредитове - непогашена заборгованість по позичкам одержаним
3)052 - 011 - надання позички
4) 011 - 052 - погашення позички виданої
052-активний. Сальдо - дебет - непогашені видані.
3. При обліку виконання районних бюджетів у містах з районним поділом та містах без районного поділу для обліку бюджетних позичок використовується рахунок 052 субрахунок "короткотермінові позички одержані з місцевих бюджетів" - пасивний
1) 011 - 052 - одержання позички
2) 052 - 011 - погашення
4.При обліку виконання районних бюджетів у сільській місцевості і міських бюджетів міст з районним поділом для обліку бюджетних позичок - рахунок 052,субрахунок " короткотермінові позички одержані і видані з місцевого бюджету (МБ)"
1) 011 - 052 - одержання позички від вищестоячого бюджету
2) 052 - 011 - погашення позички одержаної
3) 052 - 011 - видача позички нижчестоячому бюджету
4) 011 - 052 - погашення позичок виданих
Наприкінці бюджетного року рахунки, пов'язані з обліком виконання бюджету у фін органах закриваються, визначаються результати виконання бюджету і складається заключний баланс.
Річне заключення рахунків має кілька етапів.
1й етап : проводиться вся підготовча робота: перевіряють всі первинні документи і записи до них в облікових регістрах на предмет повноти і правильності відображення в ост операціях пов'язаних з виконанням бюджету.
2й етап : перевіряють обороти і виводять залишки за рахунками синтетичного обліку . За субрахунком 01 визначають залишки коштів бюджету на кінець року, залишки є перехідними.
По 02 підраховується залишок, що означає суму видатків бюджету з початку року.
По 04 - кредитовий оборот - доходи бюджету з початку року. Якщо мають місце нез'ясовані надходження , то необхідно до кінця року визначити належність платежів, якщо ні - доходи зараховуються до доходів даного бюджету.
По 05 залишку не повинно бути. Одержані позички повинні бути погашені до 31 грудня.
По 06 залишку не повинно бути. ВЗа повинні закінчитись до 31 грудня.
По 07 підраховується дебетовий та кредитовий обороти.
3й етап - здійснюється списання касових доходів і видатків на результати виконання бюджету. Для обліку результатів бюджету передбачено р.90 "результати виконання бюджету". Кт - списання касових доходів; Дт - списання касових видатків. Сальдо - дебет - дефіцит ; Сальдо -кредит - профіцит.
До касових додів відносять: суму одержаних доходів ( Кт040), кошти одержані ( кред обороти 071, 072) :
Дт Кт
040
071
072 090
090
090
До касових видатків відносять: видатки бюджету проведені за рік ( ДтСальдо 020 ) і кошти передані іншим бюджетам ( ДтОбороти 071, 072 )
Дт Кт
090
090
090 040
071
072
Після списання касових доходів і видатків за рахунком 90 визначаються результати виконання бюджету. Для цього визначається Сальдо 90.
Після проведення всих записів СКЛАДАЄТЬСЯ БАЛАНС. В новому році після затвердження бюджету з р.90 списується сума залишку на початок року, що передбачена бюджетом на покриття видатків звітного року. При цьому кредитується р.040
ОБОРОТНО-КАСОВА готівка, що передбачена в затвердженому бюджеті і вільні залишки коштів бюджету залишаються на рахунку 090.

 
 

Цікаве

Загрузка...