WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

виробництва
- фінансами транспорту, зв'язку і сфери послуг
- фінансами АПК та охорони природи
- фінансування освіти , науки і культури
- фінансування охорони здоров'я і соц захисту населення
- фінансування оборони і правоохоронних органів
- фінансування держапарату і оплати праці
3. ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ
- комп'ютерізації фін органів
- юридичний відділ
- протокольний відділ
- режимно-секретний відділ
- управління справами( канцелярія)

Фін управління облдержадміністрації утворюється рішенням відповідної облдержадм за принципов подвійного підпорядкування і підзвітне ЦА і області.
Функції обласних фінупрів :
1. Здійснює державну фін політику на даній території
2. Визначає порядок і строки надання облупру та відділам , виконкомам міських і районних Раднардепів матеріалів для підотовки проекту облбюджету та розрахунків щодо розмежування відповідних податків між ланками місцевих бюджетів.
3. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ
4. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з обласного бюджету
5. Розробляє порядок надання з облбюджету бюджетам нижчих рівнів дотацій, субсидій , субвенцій
6. Складає річний, квартальний і місячіний розпис доходів і видатків обл. бюджету
7. Забезпечує виконання облбюджету за видатками
8. Перевіряє бух звіти і баланси обласних відділів і управлінь міст і районів обласного підпорядкування.
9. Здійснює контроль за випуском і обігом ЦП і веде реєстрацію їх випуску в області
СТРУКТУРА: очолює начальник, має помічників, заступників.
ВІДДІЛИ:
1) головна бухгалтерія
2) бюджетний відділ
3) відділ доходів
4) відділ фінансів матеріального виробництва
5) відділ фінансування соц захисту населення
6) відділ фінансів пром компдексу і охорони природи
7) відділ фінансування місцевих органів влади і управління
8) відділ грошового обігу , ЦП та з питань нових форм господарювання
9) відділ кадрів та спец роботи
10) відділ комп'ютерізації
11) адм-госп відділ
1 в
РАЙОННІ ФІН ВІДДІЛИ( НИЗОВА ЛАНКА)
Очолює завідуючий. 3 відділи:
1) бугалтерія
2) бюджетна інспекція (відділ)
3) інспекція доходів
самостійно( з податкового менеджменту)
Державна КРСУ функціонує з 1.02.1993 на основі закону "Про Державну КРСУ"
Складається з 3х ланок:
1. Головне КРУ
2. КРУ ре-ки Крим, областей, м.київ, севастопіль
3. контрольно-ревізійні підрозділи у містах , районах,районах міст.
З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95"Про Державне казначейство(ДК) України" були утворені органи Держказначейства. 1995р. -КМУ"Положення про ДК України"
Мета створення ДК:
1. Забезпечення ефективного управління коштами ДБ
2. Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ ресурсів.
Структура органів ДК.
Вища ланка - Головне управління ДКУ
Середня - Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.
Базова - відділи ДКУ в містах, районах, районах міст
ФУНКЦІЇ ДКУ:
1) організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим
2) управління наявними коштами ДБ
3) облік касового виконання бюджету за доходами і видатками
4) здійснення фінансування з бюджету
5) складає зведену звітність про виконання ДБ
6) здійснення управління державним боргом України
7) здійснення контролю за використанням та надходженням коштів загальнодержавних цільових фондів
8) Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і місцевих)
Стрктура Головного управління ДКУ:
1. Керівництво і група при керівництві
2. Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів
3. У. Прогнозування доходів ДБ
4. У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних розрахунків
5. Оперативно-контрольне у.
6. Управління БО та звітності
7. У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи
8. У. Комп'ютерізації та інформ систем
9. У. Обслуговування державного боргу
10. Контрольно-ревізійне у.
11. Відділ фін забезпечення системи казначейства
12. Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів
13. Юр відділ
14. У. Справами
Рахункова палата (РП) була утворена у 1996 році ( Закон" Про РП" від 11.07.1996).
Відповідно до закону РП виконує наступні функції:
1) контролює хід виконання законів У. Та Постанов ВРУ
2) здійснює контроль за виконанням ДБ по доходах та видатках , видатках по обслуговуванню держборгу( зовн / внутр)
3) контролює використання коштів загальнодердж цільових фондів( позабюджетних)
4) здійснює контроль за діяльністю органів ДКУ з питань управління наявними коштами ДБ України , проходження бюджетних коштів і коштів фондів в НБУ та інших банк. Установах
5) перевіряє цільове використання кошиів, виділених із бюджету на утримання ВРУ та її апарату, служби Президента , апарату КМУ, інших виконавчих органів, а також держ установами і організаціями , які діють за кордоном і на території України
6) здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних країн та відносини з міжнародними організаціями , укладає угоди про співробітництво
7) здійснює аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі , готує і вносить до ВРУ пропозиції щодо їх усунень, а також щодо бюджетного законодавства.
ТЕМА 3. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ПЛАН.
1. Бюджетний процес і бюджетний регламент
2. Робота, яка передує складанню бюджету
3. Складання, розгляд і затвердження державного бюджету( порядок і терміни)
4. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів
Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі "Про бюджетну систему"( 1995р.)
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС - регламентований законодавством процес складання, розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.
По структурі - це бюджетне планування і виконання бюджету.
Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами , які займаються бюджетним плануванням.
ЗАДАЧІ :
ў Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;
ў Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному напрямку ;
ў Збалансованість бюджету.
ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ( БАЗУЮТЬСЯ НА ДВОХ ПРИНЦИПАХ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ : ЄДНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ):
1. Єдності і самостійності( на семінар - інші принципи )
Тому бюджетне панування здійснюється т.ч. :
ў Зверху-вниз - контрольні цифри;
ў Знизу - вверх - проектні розрахунки.
2. Науковості - всі розрахунки доходів , нормативів видатків по поточному бюджету, напрмки інвестицій бюджету повинні мати необхідне наукове обгрунтування.
БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ - документ , в якому визначається порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання. Містить наступну інформацію :
1. визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління.
2. Перелік всієї документації, яка використовується у

 
 

Цікаве

Загрузка...